לוגו
קו
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ביום פרסום “הספר הלבן” הוקיעה הנהלת הסוכנות בגילוי-דעתה את התכחשות “הספר הלבן” להתחייבויות הבין-לאומיות של אנגליה כלפי העם היהודי, סימנה את הסכנות הצפויות לעם היהודי ולשלום הארץ מהמדיניות החדשה והתוותה בראש-פרקים קצרים את קו-הפעולה של הישוב והעם היהודי במלחמתם נגד המדיניות החדשה.

קו-פעולה זה הוצע ע“י ההנהלה – בצורה יותר מוחשת ומפורטת – לועה”פ הציוני, ואושר על ידו.

על פי קו זה יש לפעול בלי לנטות ימינה או שמאלה.

ההנהלה בטוחה שמדיניות “הספר הלבן” אינה ניתנת להגשמה – אם הישוב והעם היהודי יתנגדו לה בהתמדה, בעוז ובתבונה.

המשלחת היהודית בלונדון, מהלורדים היהודים ועד שליחי “אגודת ישראל”, הודיעה כבר בועידת-לונדון, כי העם היהודי דוחה את המדיניות החדשה ולא יקח חלק בהגשמתה. אולם התנגדות העם היהודי והישוב ל“ספר הלבן” לא תצטמצם ב“שב-ואַל-תעשה” בלבד.

ביום פרסום “הספר הלבן” הכריזה ההנהלה בגילוי-הדעת שלה: “חלוצי ישראל שגילו במשך שלושה דורות כוחם בבנין ארצם הנשמה – יגַלו **מעכשו כוחם גם בהגנה על העליה, המולדת והקוממיות היהודית”.**

זוהי תכנית פעולתנו כולה – על רגל אחת, ואידך – פירוש.

מלחמתנו ב“ספר הלבן” לא תהיה קלה ופשוטה. אין זו מלחמה ליום או לחודש. אין זו מלחמת מלים. בהכרזות ובהפגנות לא נהדוף שום סכנה. בלי מאמצים ממושכים ומתוכנים, בלי פעולה נבונה ונועזה, בלי קרבנות יקרים לא נסכּל את המזימה. אל נזלזל בקשיים – ואַל נירתע מפניהם. עלינו לראות את הקשיים בעין פקוחה – ועלינו למצוא בתוכנו כוח להתגבר עליהם.

במלחמתנו על זכויותינו היסודיות – לא זכויותיהם של יהודי ארץ-ישראל, אלא זכויותיו של העם היהודי – אסור לנו להתעלם משתי אמיתות הקובעות גורל מלחמתנו:

א) לא ניוָשע אם לא נושיע לעצמנו. ננחל נצחון רק אם נילחם. איש לא יעשה לנו מה שמוטל עלינו לעשות בעצמנו.

ב) אין אנו בודדים במערכה, ואל נבודד עצמנו! נשמור על בני-הברית המוסריים והפוליטיים שעמדו לימיננו בויכוח בפרלמנט ושיעמדו לימיננו בז’נבה.

אמת ראשונה מחייבת אותנו לעשות כל אשר ביכלתנו אנו להגנת עצמנו. אמת שניה מחייבת אותנו להימנע מכל מעשה שיסלף את דמותדנו המוסרית, דמות מלחמתנו הנועזת והצודקת.

ארבעה הם הדברים אשר שמירתם מחייבת אותנו לכל קרבן:

עליה, התישבות, הגנה עצמית, עצמאות.

עם סגירת השערים לעליה יהודית, עם הקמת גיטו טריטוריאלי בארצנו, עם הפקרת חיינו, רכושנו וכבודנו ללא הגנה יהודית, עם הסגרתנו לשלטון ערבי – לא נשלים, ויהי מה.

אולם לא נטַמא את מלחמתנו במעשי-תועבה וטירוף-דעת שנתפסו להם בריונים משוּסים בביר-עדס, תל-אביב, ירושלים וחיפה 1. רצח ערבים ויהודים חפים מפשע, מעשי-חבלה אויליים ומחוסרי-טעם – אין בהם אלא כדי לסייע לאויבנו בנפש. בתעלולי פשע וכסל אלה רק נכתים את מלחמתנו הצודקת, נערער את כושר פעולתנו וניתן יד לצוררינו.

מלחמתנו הקשה והמסוכנת מחייבת עו-נפש, שיקול נבון, ובאופן מיוחד – בדיקה מדוקדקת של אמצעים: באיזו מידה הם הולמים את מטרתנו. רק אלה היודים לבנות וליצור מתוך מסירות ואהבה – יודעים גם להילחם בגבורה ובתבונה. ואין זה מקרה שכל המעשים הנפסדים והטמאים – החותרים תחת מלחמתנו ב“ספר הלבן” – נעשים ע"י מיעוט פרוע ועָקר שלא ידע להצטרף למפעל-היצירה הציוני, שרק על ידו הוקם ישוב יהודי בכפר ובעיר, אשר בכוחו לעשות לאַל את מזימת “הספר הלבן”.


20 .6.1939


  1. במקומות אלה נעשו במשך תקופה קצרה בידי טירוריסטים יהודים התנקשויות שהפילו ערבים רבים.– המע'.  ↩