רקע
חיים נחמן ביאליק
תרגומי שירת חיים נחמן ביאליק לרוסית
mנחלת הכלל [?]
tשירה

טבלאות.

תרגומי שירת חיים נחמן ביאליק לרוסית - פרויקט בן-יהודה

חלק מפרויקט בן-יהודה –

הקדמה לתרגומי ביאליק לרוסית / מקסים גורקי / תר' זורח אנפולסקי

О Х.Н. Бялике / М. Горький

השיר המתורגם (רוסית)

השיר המקורי (עברית)

ברכת עם (קטע) (пер. Л. Яффе)

ברכת עם

В полеלראש הדף (пер. В. Жаботинского)

בשדה

У порога (отрывок) (пер. В. Жаботинского)

מתי מדבר האחרונים

אכן, חציר העם (пер. В. Жаботинского)

אכן חציר העם

Ваше сердце (пер. В. Жаботинского)

על לבבכם ששמם

Одинокая звезда (пер. В. Жаботинского)

כוכב נידח

העיניים הרעבות (пер. В. Жаботинского)

העינים הרעבות

На страже утра (пер. В. Жаботинского)

משומרים לבוקר

Сиротливая песня (пер. В. Жаботинского)

שירה יתומה

Весна (пер. В. Жаботинского)

פעמי אביב

נטוף נטפה הדמעה (пер. В. Жаботинского)

נטוף נטפה הדמעה

Последний(пер. В. Жаботинского)

לבדי

Пред закатом(пер. В. Жаботинского)

עם דמדומי החמה

О резне(пер. В Брюсова)

Над бойней (пер. В. Жаботинского)

על השחיטה

Глагол (пер. В. Жаботинского)

דבר

Мотылёк (пер. В. Жаботинского)

צפורת

Где ты? (пер. В. Брюсова)

איך?

Из зимних песен (пер. В. Жаботинского)

משירי החורף

קומי צאי, אחותי כלה (пер. В. Жаботинского)

קומי צאי

Если ангел вопросит… (пер. В. Жаботинского)

ואם ישאל המלאך

לא זכיתי באור מן ההפקר(пер. В. Жаботинского)

לא זכיתי באור מן ההפקר

הכניסיני תחת כנפך (пер. В Жаботинского)

הכניסיני תחת כנפך

Истинно, и это – кара божья (пер. В. Иванова)

אכן גם זה מוסר אלהים

קראו לנחשים (пер. В Жаботинского)

קראו לנחשים

Я знал, в глухую ночь… (пер. Ф. Сологуба)

ידעתי, בליל ערפל

אם יש את נפשך לדעת(пер. В.Е. Жаботинского)

אם-יש את-נפשך לדעת

Вечер (пер. В.Е. Жаботинского)

ערבית

הם מתנערים מעפר (пер. В.Е. Жаботинского)

הם מתנערים מעפר

והיה כי יארכו הימים (пер. В.Е. Жаботинского)

והיה כי יארכו הימים

Перед книжным шкафом (пер. О.Б. Румера)

לפני ארון הספרים

“חוזה, לך ברח” (пер. В.Е. Жаботинского)

“חוזה, לך ברח”

Так будет, – найдёте вы… (пер. Ф.К. Сологуба)

והיה כי תמצאו

Ветка склонилась (пер. Ю.К. Балтрушайтиса)

צנח לו זלזל

Да будет удел ваш безмолвный (пер. В.И. Иванова)

יהי חלקי עמכם

Младенчество (пер. В.И. Иванова)

אחד אחד ובאין רואה

Предводителю хора (пер. В. Ходасевича)

למנצח על-המחולות

בין נהר פרת ונהר חידקל (пер. В.Е. Жаботинского)

בין נהר פרת ונהר חדקל

יש לי גן (пер. В.Е. Жаботинского)

יש לי גן

המתרגמים:

זאב ז’בוטינסקי – 1880 –1940.

Владимир Евгеньевич Жаботинский V ladimir Evgenyevich Jabotinsky

ליב יפה – 1875 –1948.

Лев Борисович Яффе Lev Borisovich Yaffe

ולרי בריוסוב – 1873 –1924.

Валерий Яковлевич Брюсов Valeriy Yakovlevich Bryusov

ויאצ’סלב איבנוב – 1866 –1949.

Вячеслав Иванович Иванов Vyacheslav Ivanovich Ivanov

פיודור סולוגובּ – 1863–1927.

Фёдор Кузьмич Сологуб Fyodor Kuzmich Sologub

אוסיפ רומר – 1883–1954.

Осип Борисович Румер Osip Borisovich Rumer

יורגיס בלטרושיטיס – 1873–1944 .

Юргис Казимирович Балтрушайтис Yurgis Kazimirovich Baltrushaytis

ולדיסלב חודסביץ' – 1886–1939.

Владислав Фелицианович Ходасевич Vladislav Felitzianovich Hodasevich

חלק מפרויקט בן-יהודה –

המלצות קוראים
תגיות