לוגו
הקדמה ל"ששה סדרי מדע"
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הקדמת המביאים לבית-הדפוס ל"ששה סדרי מדע" מאת ד"ר בנימין שרשבסקי, הוצאת "חבר". אודיסא, תרע"א, בדפוס ח. נ. ביאליק וש. בורישקין.


הענף של המדע הנסיוני כמעט שיבש כולו בספרותנו, וזה כשלשים שנה, מימי “אוצר החכמה והמדע” להר' צבי הירש רבינוביץ ואילך, שחדל כמעט מעשות פרי. אין ספק, כי חסרון כזה, ובפרט כשהוא ממושך, הריהו מום גדול לספרות וגורם כשלון מרובה לכולה, שהרי כל המקצועות בספרות לוים זה מזה, וביבוש מעינו של אחד, אי אפשר שלא יתדלדלו ע"י כך גם חבריו.

ודבר זה הוא שעורר את המביאים לבית הדפוס לפרסם ברבים את הספר “ששה סדרי מדע” הנתון כאן. בספר קטן זה באים מכונסים לכלליהם ופרטיהם כמעט כל עיקרי ההלכות של ששה ענינים מדעיים הללו: מכניקא (תנועה), פיסיקא (תנועה שאינה גלויה), כימיא (חומר), ביולוגיה (חיות), אתיקא (צרכי אדם), אנטוֹמיא (גוף האדם). לכל ענין נקבעה בספר “מסכת” בפני עצמה, שבאו בה מבארים בסדר מודרג, פרקים פרקים, משניות משניות, ראשי היסודות הוַדאיים של הענין הנדון. לשלש מן המסכות (תנועה, חומר, גוף אדם) נספחו בסופן גם “תוספות”, אם לשם פרוט או הסבר טעמה של אחת מן ההלכות השנויות בגוף המשנה ואם לשם הוראת השערה מקובלת לחכמים ואינה אלא קרובה לוַדאי. לתועלת המעיינים בא כל הספר מנוקד, ורוב השמות הטכניים, ישנים וחדשים, שהשתמש בהם המחבר, מתורגמים בשולי הגליון לועזית, כפי הטרמינולוגיא המקובלת אצל חכמי הדבר. במקום הצורך באים בגוף הספר גם ציורים בעין, ליתר באור.

למרות התוכן המדעי, “היבש”, של הספר – הריהו מצד צורתו וסגנונו מעשה אומנות יתרה, חטיבה מיוחדת במינה. כעשרים וחמש שנים רצופות עמל המחבר בשכלולו ולטושו של “יציר-כפיו” זה, וכל מה שטרח בו – לא טרח אלא כדי לזווג את הבהירות של ההרצאה עם הצמצום האפשרי והדיוק המדעי. בלי חשש הפלגה אפשר להחליט, שמן הצד האמור יש לספר זה גם ערך של “כבוש” חדש בסגנון העברי. ביד נאמנה וחרוצה הניח בעל הספר הזה את האבן הראשה לקביעות סגנון עברי גמור, סגנון ישן חדש, במקצוע המדע הנסיוני, והשפעתו של הספר מצד זה בודאי לא תאחר לבוא.

לבסוף יש להעיר, שהספר נועד בעיקרו לאנשים הרגילים בקריאה של עיוּן. משנתו קב ונקי: אין מלה ונקודה לבטלה. ואם יתמה מי שהוא, היאך זה נצטמצמו ששה עניני מדע מיוחדים בספר קטן כזה – אל יתמה. אלו יכול המחבר היה מעמיד את ספרו על פחות מכן – וזה כּחו.