לוגו
שער הסופרים: הקדמה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בארבעת הכרכים האלה כללתי את מבחר מסותי, שנתפרסמו במשך עשרים וחמש שנה בכתבי עת שונים, ורובם אף כונסו בספרים, שיצאו לאור באותה תקופה.

הדברים המכונסים כאן נבחרו מחדש, אך לא נערכו ולא תוקנו, מלבד שיבושים או פליטות-קולמוס. ראיתי לנכון להביא אותם כמות שהם, בתוכנם ובסגנונם, בלי לשנות ממטבע ראשון על-ידי השמטות או תוספות.

ברור, איפוא, מאליו, שמסות על סופרים, שנכתבו בשנה מסויימת, לא יכלו לעסוק ביצירותיהם של אותם סופרים, שנתפרסמו בזמן מאוחר יותר. וציינתי בשולי כל דבר את שנת פרסומו, שעל-ידי ציון זה תתפרש, אולי, איזו סתומה לקורא המעיין.

י. כ.