רקע
ישראל כהן
ישראל כהן
(1905‏-1986)
סופר, מסאי, מבקר ספרות, מתרגם ועורך ישראלי. חבר ועד הלשון העברית ויו"ר אגודת הסופרים.


a מאמרים ומסות

 

הערכות ובבואות

תל־אביב: מפיץ הספר, תרצ"ח

הערכות

[הקדמת המחבר ל"הערכות ובבואות"]

מעל מצפה כוכבנו

פולמוס ימי ההשכלה מתחדש

תנועת הפועלים בארץ ושכבת המשכילים

כלפי החוזרים בתשובה

חינוך מושכל

למהותו הנפשית של דורנו הצעיר

גדול שטעה

לחשבון נפשה של הספרות העברית

סופרים במולדת

זיגמונד פרויד ומפעלו

לשון שהכזיבה

יצחק אדוארד זלקינסון

הוצאת “מסילה”, תל-אביב, תש"ב.

דמות אל דמות

הוצאת “דביר”, תל-אביב, תש"ט.

[הקדמה]

יסוד ההלכה בבקורת

בסוד סופרים:

לשון המראות של ביאליק

שלושה כתרי טשרניחובסקי

יעקב שטיינברג

יעקב פיכמן

י. ד. ברקוביץ

ש. י. עגנון

סיפורי הזז

אשר ברש המסַפּר

דבורה בארון

א.א. קבק בגבורתו

אחרי מטתו של קבק

בוקי בן יגלי

לאורו של א.ד. גורדון

יוסף חיים ברנר

יעקב קלצקין

מאמר שני על קלצקין

צבי דיזנדרוק

ר' בנימין

יצחק וילקנסקי

שירת רחל

שמשון מלצר

הויות:

הסופר והשעה

שלפי מלחמות

מלאכה לבטלה

חכמת המחיקה

סוד התבלין

קורי סנוביזם

הדימויים בשירה המודרנית

תהילה לספריה

פתחים

הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד “דביר”, תל-אביב, תשי"ד (1954).

זה לעומת זה – אוצר פתגמים מקבילים אנגליים, גרמניים ועבריים בצירוף מפתח עברי ומפתח גרמני.

הוצאת “דביר”, תל-אביב, תשי"ד (1954).

גשרים – אישים ובעיות בתנועת העבודה

הוצאת “עיינות”, תל-אביב, תשט"ו

הקדמה

אישים

הרצל הרואה

אהרן דוד גורדון

יוסף חיים ברנר

יוסף אהרונוביץ

שלמה שילר

חיים ארלוזורוב

ב. כצנלסון

נחמן סירקין

יצחק לופבן

יעקב זנדבנק

לסל בנעוריו [לאסאל]

גוסטב לנדאואר

ז'אַן ז'ורס

אוטו באואר

ג’ורג' לנסבורי

פנים אחרות (על גאנדי)

סוציאליזם ודמוקרטיה

טהרת המושגים

דימוקרטיה ודיקטטורה

גורלה של האידיאה הסוציאליסטית

שמות-תואר שנתרוקנו מתוכנם

עיקרי דברים

מאָלף

טכנוקראטים

חזון המשטר הסוציאליסטי

תורת פרויד והמשטר

הדיקטטור הגדול

מהויות הדת והתרבות

החוף הנעזב והחוף הנכסף

מחשבה ומעשה

על בית-המדרש

פולמוס שלום אש

חזוּת המדינה

כתר מדינה

לדמותה הרוחנית של מדינת ישראל

לאורו של יום העצמאות

שנתים לעצמאותנו

אור חירותנו

אהבת המדינה

נדובב את יצירתנו

פרצים וגדרים

מקץ שש שנים

שוללי גולה ומחייבי תפוצה

בנתיבי ישובים

דגניה

מעלה החמישה

כפר ויתקין

ביקור בכפר הקראים

אישים מן המקרא

הוצאת “מחברות לספרות”, תל-אביב, תשי"ח.

ניבון אנגלי-עברי – מילון לניבים וצירופי לשון אנגליים והקבלותיהם בעברית

הוצאת “דביר”, תל-אביב, תשי"ט (1959).

ספר פתגמים מקבילים – אנגליים, גרמניים ועבריים בצירוף מפתח עברי ומפתח גרמני.

הוצאת “מחברות לספרות”, תל-אביב, תשכ"א (1961).

כתבי ישראל כהן בארבעה כרכים

הוצאת “ועד”, תל-אביב, תשכ"ב (1962).

שער הסופרים

הקדמה

הביקורת בחינת יצירה

יסוד ההלכה בביקורת

לשון המראות של ביאליק

בְּרָז ההתרקמות

שתי רשויות

צלילותו של אחד-העם

שאול טשרניחובסקי (הופעתו בספרות העברית)

שלושה כתרי טשרניחובסקי

אורי ניסן גנסין

יוסף חיים ברנר

אהרן דוד גורדון

מתתיהו שוהם

יעקב שטיינברג

במחיצתו של שטיינברג

זלמן שניאור

יעקב פיכמן

שמשו של פיכמן וצלו

דוד שמעוני

א. א. קבק בגבורתו

דבורה בארון

אשר ברש המספר

יעקב קלצקין יעקב קלצקין

צבי דיזנדרוק

ש. י. עגנון

י.ד. ברקוביץ

סיפורי הזז

יהודה בורלא המספר

אליעזר שטיינמן

אברהם שלונסקי

אברהם קריב

יעקב הורוביץ (על ספרו "כי האדם אינו כוזב")

שמשון מלצר

ר' בנימין

ר' בנימין הבנאי והמעורר

יצחק וילקנסקי

שירת רחל

בוקי בן יגלי

יצחק פרנהוף

שמואל אבא הורודצקי (דמותו)

יצחק שנהר

שער ההבחנות

כבשונה של מסה

סגנון הדורות וסגנון הדור

הבחנות

הלשון בכור המהפכה

עיונים בשירתנו הצעירה

הדימויים בשירה המודרנית

בין דור לדור

הסופר והשעה

שלפי מלחמות

תקופתנו וביטויה הרוחני

הזמנה סוציאלית

יפיותו של שם באהלי יפת

מסוגיות הזמן

מחלוקת נכבדה

פולמוס שלום אַש

גן הפסלים

מלאכה לבטלה

בין אדם למחשבתו

יצחק אדוארד זלקינסון

שער הטעמים

אספקלריות

הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת “מסדה” בע"מ, רמת-גן, 1968.

א. נופי יצירה

רציפותה של ספרותנו

הספרות שֶבַּכּוּר

חכמת הביוגראפיה

סולמו של יעקב

יעקב שטיינברג בראשיתו

יהודה בורלא (ייחודו; עלילותיו)

עם כתבי חיים הזז

שירת ישראל אפרת

דב סדן (צער גידול עצמו; סדן המספר; סדן המבקר)

יעקב הורוביץ (במזל קוהלת; עם כתביו המכונסים)

ב. י. מיכלי: על "פרי הארץ"

נחום סלושץ (סלושץ בן התשעים וחמש; הסופר והחופר הרומאנטי)

שלמה שפאן (כל חייו היו על קוטב העצבון)

שלמה דיקמן

ב. בת-קול

ביקורת הביקורת

דרך העיצוב הדראמאטי של מ. שוהם

אין מגלים את המגולה

כתיב תּוֹֹתב

הריתמוס של הסופר

ג. רישומים

שאול טשרניחובסקי (אותן עשרים שנה)

מרדכי מארטין בובר

א. א. קבק

אליעזר שטיינמן

שלמה לוי

יוסף וייץ

ד. הוויות

בין העבר הנח וההווה הנע

ההוויה התרבותית בישראל

פרקי חשבון

הנחלת ספרות עברית לדור

על מאספים ועל המאסף

על כתבי-עת ועל כתב-עת מרכזי

סגל-חבורה – אנשי חזון ומעש בתנועת העבודה

הוצאת “עם-עובד” – תרבות וחינוך, תל-אביב, תשל"ב (1972).

חזון העבודה של הרצל

אהרן דוד גורדון

יוסף חיים ברנר

יוסף אהרנוביץ

שלמה שילר

חיים ארלוזורוב

ברל כצנלסון

יוסף שפרינצק

אליעזר שוחט

יצחק לופבן

שמואל יבנאלי (שמו של יבנאלי זרח לעיני)

יצחק וולקני

משה שרת

יחודו של זלמן ארן

זלמן ארן

האוטוביוגראפיה של ארן

מרדכי מארטין בובר

יוסף ברץ

יצחק בן-צבי

לוי אשכול

מרדכי שניר

ישראל גורי

יעקב אפטר

תנחום תנפילוב

פרץ נפתלי (מרחוק בא)

קופל שווארץ

חיים שורר

יעקב זנדבנק

אברהם לוינסון

נחמן סירקין

שלמה לוי

לאסאל בנעוריו

גוסטאב לנדאואר

ז'אן ז'ורס

אוטו באואר

ג'ורג' לנסבורי

פרקי אהרן מגד

הוצאת “עקד”, תל-אביב, תשל"ו.

כתבי ישראל כהן בשבעה כרכים

הוצאת “עקד”, תל-אביב, תשל"ז (1977).

סופרים א

סופרים ב

מונוגרפיות

סגל-חבורה

בחינות ומידות

שיח סוגיות

אישים מן המקרא

(הקדמה; שלשה אבות; אברהם; יצחק; יעקב; ארבע אמהות; שרה; רבקה; לאה; רחל; אהרן; קורח ועדתו; רות; חנה; שאול; דוד; חידת אליהו הנביא)

פנים אל פנים

בחביון הספרות העברית – עיון לאור משנתו של ק' ג' יונג.

הוצאת “עקד”, תל-אביב, תשמ"ב (1981).

פסקי טעם: מסות על ספרות וסופרים

הוצאת “עקד”, תל-אביב, תשמ"ב (1982).

אופני כתיבה ואופנת כתיבה

פסקי-טעמים לספרות

הביקורת, המבקר והמבוקר

רוח הזמן

ריבוי אלוהים בשירתנו החדשה

סולמו של הלל צייטלין

תורת־המידות בביקורת של יעקב פיכמן

מורשת הזז

חזותו של אשר ברש כמספר

נתיבו של אברהם רגלסון

נתיבו של אברהם רגלסון

אורחותיו של דב סדן ושביליו

ב. י. מיכלי המבקר

שירתו הקבלית של שלמה שנהוד – ודורנו

מסכת מצפון

במזל המרת דעות

כלפי החוזרים בתשובה

כבשונה של קריאת-ביניים

הסופר בתחום מושבו ומעבר לו

ברכת ההקשבה וקללת חסרונה

דמי-שתייה כמשל

כתבי ישראל כהן

מעל במות: דברים שבעל-פה – בכתב

הוצאת “עקד”, תל-אביב, תשמ"ב (1982).

א. סופרים בחייהם ובמותם

אבי הרומאן העברי

מאה שנה להולדת יעקב פיכמן

בשוב עגנון לאחר ההכתרה

דוגמה לשלמות אמנותית

דבורה בארון

דוד שמעוני

אשר ברש

לאשר ברש בן הששים

מתתיהו שוהם

אורי צבי גרינברג

עם קריאת רחוב בת"א על שם א. שלונסקי

אחרי מיטתו של שלונסקי

יצחק למדן

יהודה בורלא (נסתלקה דמות מקורית)

ישראל אפרת

המזכיר הנאמן

אברהם ברוידס

אנדה עמיר

אחרי מיטתו של אברהם חלפי

אחרי מיטתו של מרדכי טביב

יוסף אהרונוביץ

יצחק לופבן

עזריאל אוכמני

שלמה שפאן (להזכרת נשמתו)

מצבה שַׁכּוּלָה

שמואל אבא הורודצקי (ממניחי היסוד למחקר החסידות)

צבי פרייגרסון

פרופ' נחום סלושץ

שלום קרמר

פרופ' בנציון כ"ץ (בנשלום)

משה גליקסון

גרשון חנוך

יהושע א. גלבוע

ד"ר יעקב סלע (בלובשטיין)

פרופ' ישראל ריכרט

ד"ר יוסף הגר

צבי הר-זהב בן שבעים

חנה רובינא

הצייר צבי שור

סופרים עברים שניספו בשואה

ב. הספרות, הזמן ואגודת הסופרים

המיוחד והאוניברסלי בספרות הלאומית

יעודו של כינוס מתרגמים

המאספים כאספקלריה ליצירה הספרותית המתהווה

יד עברית ליידיש

דו-שיח של סופרים עברים וערבים

הסופר העברי במערכות הזמן

הספרות על דעת המקום ועל דעת הזמן

מה השעה?

באזני הסופר היינריך בל

ארגון-גג של סופרי ישראל

הוראת הספרות

מה מריץ את איגוד הסופרים החדש?

מפעליה של אגודת הסופרים

דור לדור יביע אומר

בכלים שלובים

שלושה שותפים

הבימה בת ששים

קרן תל אביב לספרות ואמנות

ג. בעקבי יבול ויובל

שער החמישים

כיוונים אל ארובותיהן

שער השישים

עם קבלת פרס ביאליק

נופו של יובל

שלושה העיקרים

ראיון עם ישראל כהן במלאת לו 75 שנה

בשם “יקיר תל-אביב”

ד. תגובות בעתן

יעודו של סופר

חובת מתינות בהגדרת היהדות

לכל יוצר יש בית-אב

הסתירה המדומה

נאמנות וחירות

תשובה משלימה על דת וחולין

מידה נכונה

ה. שיח ספרים

שנת ה"שולחן-ערוך"

קיצור למופת

"דיוקנאות וערכים" ליעקב שטיינברג

עם עשרת הכרכים של שלונסקי

על ששה ספרים

ספר בוצ'אץ'

תעודה אנושית וספרותית

דמויות של מורי-דרך וחברים

על הספר "יהדות תימן"

קובץ על יהודי גרוזיה

ו. במעמד הענקת פרסים

סוד הפנאי

ירושלים – שער לספרי עולם

ברכה לאחות הצעירה

שבע ברכות

שלוש מתנות

שירה ומחשבה בלב אחד

שירת היחיד ושירת היחד

ארבעה סימני-היכר ליצירת אהרן מגד

טעמו של פרס אקו"ם

פרס פיכמן לאברהם שלונסקי

קרן סדן

פרס ברנשטיין ליעקב שבתאי

פרס על שם י. ל. פרץ – לדב סדן

ז. נפש לאישי-ציבור

חיים וייצמן

אליעזר קפלן

גולדה מאיר הפורשת

על גולדה מאיר שאיננה

שמואל יבנאלי (שמו של יבנאלי זרח לעיני)

זלמן ארן, הקנאי והאציל

פרץ נפתלי (מרחוק בא)

בכור שיטרית

עקיבא גוברין

על מות עקיבא גוברין

יהושע רבינוביץ

פנחס ספיר

זליג לבון

גרשון אגרון

חיים גרינברג

י. ל. מגנס

חנה שפרינצק

ישע סמפטר

אבינועם ילין

ד"ר שמעון גלבץ

נתן בן נתן

צפורה כסה

ישראל רוזנבלט

עיונים ותגובות

הוצאת “עקד”, תל-אביב, תשמ"ו.

עִם הספר / נורית גוברין

האקולוגיה בתחום הביקורת

המסה בספרות העברית

לבחינת הזיקה של משנת יונג לספרות ישראל

בין גרשם שלום לבין ק.ג. יונג

עוד על הארכיטיפוס של גרשם שלום

עיון באוטופיה "אטלאנטיס החדשה"

קורא-הדורות – על דב סדן

הצופה לבית היוצר של ישראל

לעילויו של הסוציאליזם העברי

מגעי עם דוד בן-גוריון

על נתן רוטנשטרייך

מאה שנה להולדת יעקב פיכמן

ייחודו של יהודה בורלא

מסלולו של אריה ליפשיץ כמספר

שרשי שירתו של שלמה שנהוד

על ישראל זמורה

גוסטאב לנדאואר בספירת התיאטרון

לדיוקנו של שמעון פינקל

לדרכו של דוד ורדי

[בספר נכללו גם הרשימות להלן, שאין לנו רשות לפרסם]

לזכרו:

קווים לדמותו של ישראל כהן / א"ב יפה

“אין תמורה לחיים האלה” – פגישות עם ישראל כהן: האיש, המסאי, העורך / אורציון ברתנא

[רשימת כתבי ישראל כהן]

j זכרונות ויומנים

 

קורות חיי

מתוך “ספר היובל לישראל כהן” בעריכת נורית גוברין, הוצאת ועד היובל ע“י עקד, תל אביב, תש”ם.

v עיון

 

מתתיהו שוהם: חייו ויצירתו

תל אביב: מחברות לספרות, 1965

יעקב שטיינברג: האיש ויצירתו

הוצאת “דביר”, תל-אביב, תשל"ב

s יצירות מתורגמות

 

לשאלת הארגון המשותף / חיים ארלוזורוב

הוצאת הועד המרכזי של ‘הפועל הצעיר’, תל-אביב, תרפ“ז [נכלל ב’כתבי חיים ארלוזורוב'], כרך ג' הוצ' א' י' שטיבל בהשתתפות מרכז מפלגת פועלי א”י, תל אביב, תרצ"ד ע' 16–135].

פרדוכסים / מכס נורדוי

הוצאת “מצפה” בע“מ, ירושלים, תר”ץ [שמו של י' כהן הושמט מן השער בטעות].

פסיכואנאליזה לעם – ספר ראשון: חכמת הנפש. היגיינה. בעריכתם של פאול פדרן והיינריך מנג.

הוצאת הקואופרטיב השומרי המרכזי, ורשה, תרצ"ב (1932).

יומן נעורים – ספר ראשון מאת פרדיננד לאסאל עם מונוגרפיה מאת גיאורג בראנדס

הוצאת “לגבולם”, בהשתתפות מוסד ביאליק, חברת “מסדה”, תל-אביב, תש"ו.

קריאה לסוציאליזם. המהפיכה / גוסטב לנדאואר

“דעת” הוצאת “עם עובד”, תל-אביב, תשי"א.

קומוניזם ולאומיות במזרח אסיה / ויליאם מקמהון בול

הוצאת “עיינות”, תל-אביב, תשי"ד.

תולדות המחשבה הסוציאליסטית – חלק א: תקופת החלוצים 1850–1789 / ג’ורג' דגלס הוורד קול

הוצאת “עיינות”, תל-אביב, תשט"ו.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל כהן

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורי פרת
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אסתר ברזילי
 • אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דורון ארד
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • הילה לוי
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • חנה טל
 • חננאל
 • יעל זאבי
 • מיה קיסרי
 • מירה ברק
 • מלאכי שפר ז"ל
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • עמליה הרן
 • ערן גרף
 • צחה וקנין־כרמל
 • רבקה קולבינגר
 • רות ששון
 • רחל דנא
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • איילת צנקל
 • מרגלית נדן
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רונית רהב
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רן נוה

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל כהן

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורי פרת
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אסתר ברזילי
 • אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דורון ארד
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • הילה לוי
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • חנה טל
 • חננאל
 • יעל זאבי
 • מיה קיסרי
 • מירה ברק
 • מלאכי שפר ז"ל
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • עמליה הרן
 • ערן גרף
 • צחה וקנין־כרמל
 • רבקה קולבינגר
 • רות ששון
 • רחל דנא
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • איילת צנקל
 • מרגלית נדן
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רונית רהב
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רן נוה