לוגו
אוֹטו רוֹזנבּאוּם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

לא רבּים בּציבּוּר שלנוּ הכּירוּ את אוֹטוֹ רוֹזנבּאוּם. היה זה אחד מן המין האנוֹשי המוּבחר אשר ידיהם בּוֹנוֹת את המפּעל וּמוֹחם הוֹגה את מחשבת התנוּעה.

בּשבילי אבידת אוֹטוֹ רוֹזנבּאוּם היא אבידה אישית גדוֹלה. מַצפּוּן עמוֹק, מחשבה עצמית, כּוֹח הכרעה – לאחר לבטים רבּים – כּוֹח הכרעה אישית.

כּל דוֹר עליה מביא את אישיו. כּשהדוֹר זוֹכה הרי הם גדלים עם דוֹרם וּמטבּיעים את חוֹתמם עליו. העליה המערבית של עשׂר השנים האחרוֹנוֹת היה לה מזל קשה. היא איבּדה כּמה אנשים אשר נוֹעדוּ להם עתידוֹת. המפעל החלוּצי של העליה הגרמנית איבּד חברים כּמו אלפרד וַן-דֶר-וֶלדֶה, כּמוֹ זאב אוֹרבּך – אנשים בּעלי שיעוּר קוֹמה; העסקנוּת הציבּוּרית שבּאה מן המערב איבּדה בּמשך זמן קצר אנשים כּמוֹ הוּגוֹ הרמן, אלפרד בּרגר, מַרסֶל לב – אנשים אשר עוֹד בּחוּץ-לארץ הדריכוּ את העליה הזאת.

אינני יוֹדע אם אוֹטוֹ רוֹזנבּאוּם היה ידוּע בּרחבי העליה הגרמנית. הוּא היה אדם נתוּן כּוּלוֹ לחייו החלוּציים, לחייו הפּנימיים, למחשבתוֹ וּלמעשהוּ. חין ערכּוֹ לא ירד על ידי כּך. הוּא היה אחד המעטים בּעליה המערבית, אשר לא רק חיפּשׂ את הדרך למקוֹר העברי, אלא גם מצא אֹותה. אחד המעטים אשר הכּה שרשים לא רק בּשׂפה העברית, אלא גם בּספרוּת העברית. שעל שעל כּבש לוֹ שטחים נכבּדים; חייו הקיבּוּציים היוּ עמוּקים וּבעלי תוֹכן, גם בּהם חיפּשׂ וּבחיפּוּשׂיו ידע לשמוֹר אמוּנים לערכים עיקריים.

הוּא נעקר מאתנוּ בּעצם עבוֹדתוֹ כּחוֹרש האדמה החדשה בּדרוֹם, אשר אנוּ מקוים לראוֹתה קשוּרה בּשמוֹ של דב הוֹז. ועוֹד בּטרם זכה השטח להיוֹת לישוּב וּכבר נפל החוֹרש הראשוֹן שלוֹ.

אלוּל תש"א