רקע
ברל כצנלסון
ברל כצנלסון
(1887‏-1944)
ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה בארץ ישראל, הוגה דעות של הציונות הסוציאליסטית, עיתונאי, עורך וממקימי מוסדות ההסתדרות.


a מאמרים ומסות

 

המשביר: סקירה לראשית תרפ"ד בלוית מספרים וטבלאות

תל אביב: אחדות, תרפ"ד

על האחוד: דברים שנאמרו במועצת אחדות - העבודה

תל אביב: דפוס קואופרטיב אחדות-העבודה, תרפ"ח

ליום הנוער למען א"י העובדת

ורשה: (דפוס POWSZECHNA), תרפ"ח

בחזית העיריה

תל אביב: דפוס אחדות, [תרצ"ב]

תרבות ונוער בהסתדרות: הרצאה בועידה הרביעית של הסתדרות העובדים

תל אביב: דפוס הפועל הצעיר, תרצ"ד

חבלי אחוד ושלבי אחוד: הרצאה בועידה הרביעית של מפלגת פועלי ארץ-ישראל, רחובות, ב-ח' אייר, תרצ"ח

(תל אביב: דפוס הפועל הצעיר), [תרצ"ח]

ראשי פרקים לתולדות תנועת הפועלים בארץ-ישראל: סטנוגרמה של הרצאות

[תל-אביב]: [מוציא לאור לא ידוע], תרצ"ט

הקיבוץ והקבוצה: ילקוט לבירור שאלת האיחוד

תל אביב: הועד הפועל, ת"ש

בטרם בוא המחר: הרצאה בועידה החמישית של ההסתדרות ותשובה בויכוח

תל אביב: ועד הפועל, תש"ב

בשולי דברים: שיחות, סיום בירח העיון של ההסתדרות

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], תש"ב

שלש הערות: בועידה הרביעית של הנוער העובד סוכות תש"ב

[תל אביב]: [מוציא לאור לא ידוע], [תש"ב]

מבוא ל“זכרונות וחויות” / אברהם ליסין

(תל אביב): עם עובד, תש"ג

ההכרעה שנפלה: בעקבות דברים באספת עם בתל-אביב 3.6.1944

תל אביב: מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש"ד

שני ויכוחים

תל אביב: מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש"ד

חינוך הממשיכים

תל אביב: המשמרת הצעירה למפלגת פועלי א“י, תש”ה

דברי ברל כצנלסון על האוניברסיטה העברית

ירושלים: (דפוס אחוה), תש"ה

כּתבי בּ. כּצנלסוֹן

תל אביב: הוצאת מפלגת פועלי ארץ־ישראל, תש"ו

כרך א'

מימיו הראשונים בארץ

[נכתב יידיש במקור; תורגם ע"י מנחם פוזננסקי]

עבוֹדתנוּ בּארץ־ישׂראל וּלמענה

עבוֹדה עברית בּכּביש טבריה – צמח

טענוֹת כּנגד ארץ־ישׂראל

על עבוֹדתנוּ

כּיצד מסלפים ידיעוֹת מארץ־ישׂראל

מי רוֹדף את מי?

שבע מאוֹת וארבּעים חלוּצים מאוּקראינה

בּנק הפּוֹעלים בּארץ־ישׂראל

הפּעוּלוֹת הראשוֹנוֹת של בּנק הפּוֹעלים

בימי העליה השניה

על מושבי הפועלים

מבפנים

"משפט צדק"

מתוך העבודה: א. במושבות הישנות; ב. יצירת ישוב עובד

על דבר עבודה עברית בחוה הרטוּב

כפר-אוריה

במלחמה העולמית הקודמת; לאור בשורת הגאולה

לתנועת החלוץ

לקראת הימים הבאים

עבודה חקלאית-ישובית בירושלים ובקרבתה

על החרבות (לנשמת קרל נטר)

ממכתבים על ההתנדבות לגדוד העברי

פתיחה ל"בעבודה"

איחוד; “אחדות-העבודה”

אחדות העבודה

הצעת האיחוד

תשובה לדברי חברים בועידת האיחוד (הועידה החקלאית)

בועידת האיחוד (ועידת "אחדות העבודה")

פתיחה ל"קונטרס"

מן המבוכה

לנשמת א. ויטר

בעתונות (סיון תרע"ט)

אמר ה"קונטרס"

עבודה! (לשנה המתקרבת)

בעתונות (תמוז תרע"ט)

בירורים

קלות וחמורות (על מאגדי הרוח)

להצעתו של החבר יוסף טרומפלדור

לייסוד בנק הפועלים

על מות בוריס קריצ'בסקי

בעתונות (להקמת האינטרנציונל)

נגיעות

בעתונות ("סיוע")

בּימי מצוֹר

(ימי תל-חי, הפּרעוֹת בּירוּשלים)

הרגעה

עמדה

בועד הזמני

יזכור

שאלה

נגד "אחדות העבודה"

לאסיפה הלאומית

הצעת איחוד

בימי ירושלים: הרוגי מלכות; פושעי ישראל; נעילת שערים; חיפוש; “הדסה”; במקום המשפט שם הרשע

שלמה קפלן

חנינה

צדק לאומים

ועידת לונדון

ועידת לונדון

בראשית ההסתדרות

בועידת יסוד ההסתדרות: דברי פתיחה; על מהות ההסתדרות

בועד הלאומי

לאחד במאי

"הבשורה הגדולה לבני המולדת"

נוכח המצב

"טרייסט"

שליחות

מן הדרך

בקונגרס השנים-עשר

אל הפועלים היהודים באמריקה

דברים

מתקופת המדורים הקודמים שלא נכללו בהם

רשימוֹת מגידוּל ירקוֹת בּכנרת בּשנת תרע"ו

בּדיוּן על העבוֹדה התרבּוּתית

ממכתבים אל חברים

הספרדים באסיפת הנבחרים

מלפני היציאה (מועידת “פועלי-ציון” בוינה)

לזכוּיוֹת לשוֹננוּ

מעוֹלם התוֹהוּ

מיכה יוֹסף בּרדיצ'בסקי

מאמרים ביידיש

(תרגם דוד זכאי)

עבודתנו בארץ-ישראל ולמענה

עבודה עברית בכביש טבריה-צמח

טענות כנגד ארץ-ישראל

על עבודתנו

כיצד מסלפים ידיעות מארץ-ישראל

מי רודף את מי?

שבע מאות וארבעים חלוצים מאוקראינה

בנק הפועלים בארץ-ישראל

הפעולות הראשונות של בנק הפועלים

הערות ומילואים

כרך ב'

ב“אחדות-עבודה” ובהסתדרות

בּועידת "אחדוּת־העבוֹדה" בּחיפה: בּויכּוּח הכּללי

בּועידה השניה של ההסתדרוּת: בּויכּוּח הכּללי

לאחר הועידה

משׂכּוֹרוֹת

הלויתנים וּדגי־הרְקָק

בּועידת «פּוֹעלי־ציוֹן» בּוינה: בּויכּוּח הכּללי

בּמוֹעצת ההסתדרוּת

בּועידת «אחדוּת־העבוֹדה» בעין־חרוֹד

משה שֶׁבח (שחיב)

בּמוֹעצת <אחדוּת־העבוֹדה> בּנחלת־יהוּדה

בּאין כּתוֹבת: אַל תשׂא שם האיחוּד לשוא.

מעשי להטים

מן המיצר

על מה נזעקו "בעלי התעשיה"

על העיקר בשעה זו [אין הלב שועה]

על המשכורות בקרבנו

"הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים"

ערב קונגרס

עוד שלב

ה"שמאל"

לשאלת הסוכנות היהודית

ראשית “דבר”

אל קוראינו

מחבר לחבר

מעשי תקפו של "המזרחי"

מועצת ישובי העמק

הכרזתו של אורמסבי-גור

חמש שנות נציבות

אל הרצל

כשלון

הסתדרות הנוער העובד

"המזרחי" וההתישבות החסידית

באסיפת-מחאה בתל-אביב

בפרוע פרעות בפועלים

יום הפטירה של נחמן סירקין

אל השותקים

נחלת-יהודה

לבואו של אֵבּ. כהן

לאסיפת הנבחרים

למען הקרן הקימת

ביטול שכר-לימוד

באסיפת הנבחרים: בויכוח בשאלת הישוב וההסתדרות הציונית; על המצב הכלכלי

במחשך

שאגה לקרקע

מרשמי ה. לייויק ברוסיה

אליעזר פקטורי

לחברי ב"אוהל"

“ניר”

בשולי הקטרוג הגדול

שלוש תמיהות

"ניר", הרצאה בועידה החקלאית בחיפה

תשובה לדברי חברים

אישים

מילואים לתולדותיו של אהרן ליברמן עורך "האמת"

לכבוד יהושע חנקין

רופין

דברים מתקופת המדורים הקודמים שלא נכללו בהם

להתחדשות ה"קונטרס"

"האדמה" חוברת י"ב

למועצת "אחדות-העבודה"

ושוב משכורות

פתיחה לקובץ "הקבוצה"

על שכונת-העובדים והקרן הקימת

תשובות למכתבי חברים (א-ב)

מילואים

א. מחיפה ועד הנה

ב. בּישיבת הפּתיחה של מוֹעצת הבּחרוּת הסוֹציאליסטית בּארץ־ישׂראל בּפתח־תקוה

כרך ג'

בימי שפל ומשבר

לשבּוֹר את המַשבּר

הועד הלאוּמי נתבּע

שנת חיים: (למלאוֹת שנה "דבר")

הישוּב ואוֹצרוֹ

פּרצה

העַיִט

לועידת המוֹרים

בּועידה החמישית של “אחדוּת-העבוֹדה”

על המצב בארץ

תשובה לויכוח [בתוך: בימי שפל ומשבר]

בּיוֹם ההסתדרוּת הששי

עין רוֹאָה ו…קוֹרצת

לאחר הבּחירוֹת (לועידה השלישית של ההסתדרוּת)

תשוּבה מאת העוֹרך

תשוּבה שניה מאת העוֹרך

מַהי סוֹף סוֹף דעתוֹ של מ.ג.?

לשאלוֹת ועידתנוּ השלישית

נקם אוֹ טיהוּר

ועידת הנסיוֹן

בועידה השלישית של ההסתדרות

(תל-אביב, ה' בּתמוּז תרפ"ז)

בּויכּוּח על הדין-וחשבּוֹן של הועד הפּוֹעל

המצב בּארץ וּבציוֹנוּת

תשוּבה לדברי חברים

בּויכּוּח על שאלוֹת התרבּוּת

על "דבר"

דברי נעילה

קונגרס ה“קונסולידציה”

ערב הקוֹנגרס החמישה-עשׂר

בּקוֹנגרס החמישה-עשׂר

יוֹם העשׂוֹר

הקוֹנגרס וּלאחריו

עם הנוער

לעבוֹדת התרבּוּת של הנוֹער העוֹבד

שאלת הארגוּנים המפלגתיים בּנוֹער העוֹבד

סמלים וסיסמאוֹת

בּמוֹעצת "החלוּץ" בּדנציג

איחוד

על האיחוּד (במועצת “אחדות-העבודה”)

תשוּבה למתוַכּחים

במערכה על זכות העבודה

יוֹם פּתח-תקוה

מעשׂה פּתח-תקוה וערכּוֹ

גַלוּ את הלוֹט

תשובה לְה. ייבין

התחייבוּת אשר לא חייבה

עם תקנות “הכנסת”

עם תקנוֹת ה"כּנסת"

במשטר ה“קונסולידציה”

בּא-כּוֹחוֹ שׁל מי?

לחג העשׂוֹר (ביום חג “החלוץ”)

חבלי תנוּעה וּשׂכרם

תעוּדה עלוּבה וּמעליבה

בּפני הנחשוֹל

הכחשה אמיצת-לב

מידוֹת ההגיוֹן

למחרת ההחלטוֹת

בּעוֹכרי לשוֹננוּ

"הממשלה תעיין בּמצב"

נדבּר גלוּיוֹת

מִשוּט

א. לזכר מוֹכר‑ספרים יקר‑המציאוּת

ב. אחרי ועידה אחת

ג. "מדוּע אין הנוֹער שלנוּ קוֹרא ספרוּת אידיש?"

ד. "דֶלֶגַטים"

דברים מתקופת המדורים הקודמים שלא נכללו בהם

עדוּת בּישׂראל

קַרל נֶטֶר

על הקיבּוּץ הארצי

לבוֹאוֹ של יהוּדה קוֹפמַן

לבוֹאוֹ של מוֹצקין

ר' אַבּא

אחדוּת שבּשניוּת

העתוֹנוּת היהוּדית ו"השבוּע העברי"

אזכּרה שנתאַחרה (על י.ל. ברגר)

קַתֶדרַת המריבה

הלנוּ אוֹ לצרינו?

ל"הבִּימה"

על ספסל הנאשמים

מילואים

על המבוכה

לשאלוֹת הכּיווּן החינוּכי בּעבוֹדתנוּ

הערות

כרך ד'

עם עצמנוּ

אחרי עשׂרים שנה (בּמוֹעצת "אחדוּת־העבוֹדה" לעניני המוֹשבה)

מגיני תל־חי בּחייהם וּבמוֹתם

נס העליה השניה

פּתיחה ל"ילקוּט אחדוּת־העבוֹדה", כּרך א׳

עשׂר שנוֹת "אחדוּת־העבוֹדה"

בּישוּב וּבציוֹנוּת

לדברי הנציב

מוֹשב בּרלין ב'

עשׂוֹר ל"הבּימה"

עם גאוּלת מפרץ-חיפה

בּמלחמת הבּחירוֹת לעיריית תל-אביב

לאחר המערכה

פּשר הנאוּם

הסַנבַּלַטיוּת הקוֹמאִינטֶרנית

שביתת המוֹרים

מהוּ הלקח לציבּוּר הבּוֹחרים בּתל-אביב

וֶטוֹ

ערב הפּתיחה של הקוֹנגרס הששה-עשׂר

בּקוֹנגרס הששה-עשׂר

וגשם?

מאוֹרעוֹת תרפ"ט וּלאחריהם

לאחר שתיקה מאוֹנס

ממצוֹר לבצרוֹן

בּמסיבּת פּרידה לאֵבּ. כּהן

גדוּד העבוֹדה בּקו האיחוּד

בּועידת "פּוֹעלי-ציוֹן" בּגרמניה

מוּל פּני הגזירה

להערכת "מפעל-האלף"

בּיוֹם "דבר"

כ' בּתמוּז

קבּלת פּנים למשלחת הפּוֹעלים מאמריקה

פּוּלמוֹס וַייטשֶפּל

בּמערכה

מעוֹללוֹת אחד-העם

בּאסיפת הנבחרים לכנסת ישׂראל

לשאלוֹת המשטר המדיני בּארץ

העברת החינוּך לכנסת ישׂראל

העברת החינוך לרשות הכנסת (הרצאה בּאסיפת הנבחרים)

תשובה לויכוח [בתוך: העברת החינוך לרשות הכנסת]

בּהסתדרוּת

בּמוֹעצת הנוֹער העוֹבד

על הלשכּה המשוּתפת

בּועידה הרביעית של ההסתדרוּת החקלאית (פּתיחה; על העבוֹדה העברית בּמוֹשבה)

נגד הרביזיוֹניזם

בּקוֹנגרס השבעה־עשׂר (בּויכּוּח על הגדרת המטרה הסוֹפית)

בּפני עוּבדת המִפקד

  בּאסיפת הנבחרים

אישים

מ"בּני משה" עד "אחדוּת-העבוֹדה" (על אז׳׳ר)

ללא התגַלוּת (אליעזר שיין)

עשׂר שנים לפטירתוֹ של א. ד. גוֹרדוֹן

חיים חיסין

א. ליטוין (למלאוֹת לוֹ שבעים שנה)

נֹחַ שפּירא

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים)

לבוֹא הנשׂיא

איש הקרן הקימת

 נעמוֹד על נפשוֹתינוּ

כּלפּי פְּנִים

האב וּבנוֹ

פּתיחה ל״ילקוּט אחדוּת-העבוֹדה״, כּרך ב׳

מילוּאים

א דברי בֶּרל שנאמרוּ סמוּך לז' בּאב תר"צ בּתל-אביב (בּפגישת מזכּירוּת מפלגת פּוׂעלי ארץ-ישׂראל עם חברים פּעילים בּמוׂשבוׂת), שלא פּוּרסמוּ עד כּה.

על עניני השעה

ב. ל“חיים חיסין” לדברי בּרל אלה, שנאמרוּ בּסוׂף תרצ"ב, יסָמכוּ בּזה שני קטעים שלוׂ על תוׂלדוׂת חיבּת-ציוׂן, שנכתבוּ, כּנראה, סמוּך לאוׂתוׂ זמן.

מזלה של חיבּת-ציוׂן

אוׂצר בּלוּם

הערוֹת

כרך ה'

הרמת דגל המדינה היהוּדית

מה בּפינוּ ליוֹם מחר?

מה לפנים?

תשוּבה לד"ר י. ל. מַגנס

גלגוּלים ודיבּוּקים

מוֹרי הדוֹר אוֹ בּני מֵרוֹז?

אל יהדוּת רוּסיה

בּועידה החמישית של ההסתדרוּת

קצת חשבּוֹנוֹת

לחרדה ציוֹנית

גילוּי רצוֹנה של התנוּעה הציוֹנית

צבא עברי

בּועידת המתנדבים העברים

אחדוּת חיילינוּ

בּרכה למתנדבים

בּהסתדרוּת וּבמפלגה

הוֹצאת־הספרים של ההסתדרוּת  

תשובה לויכוח [בתוך: הוֹצאת־הספרים של ההסתדרוּת]

בּשוּלי דברים (שֹיחוֹת סיוּם בּיֶרח־העיוּן של ההסתדרוּת. רחוֹבוֹת, ניסן תש"א)

שׂיחה ראשוֹנה

שׂיחה שניה

בּועדת הששה   איגרת לבּוֹחרים

לאן פּנינוּ?

על פּי תהוֹם

עם הנוֹער

ההסתדרוּת והנוֹער

בּועידה הרביעית של הנוֹער העוֹבד

אישים

אחרוֹן הראשונים (מ. אוסישקין)

בּחַבלי אדם (על אליעזר יפּה, בּשלוֹשים למוֹתוֹ)

הקדמוֹת

עם הספר (ל"ספר הגבוּרה")

מדברי הפּתיחה (ל"מעשׂים וּמגמוֹת")

מילוּאים

הציוֹנוּת כּתנוּעת הגשמה

בּפני חיילים

דרכּי לארץ

הערוֹת

כרך ו'

תל אביב: מפלגת פועלי ארץ-ישראל (דפוס דבר), תש"ז.

ששת הכּרכים נערכוּ על ידי ש. יבנאלי. בהכנת החומר להערוֹת עבדוּ: א. מ. קוֹלר, י. רֶזניצֶ’נקוֹ, ג. קרֶסל, צבי קרוֹל, ד. קלעי, ש. לַחוֹבר; ועוֹד חברים וידידים עזרוּ בּעצה בּעל־פּה וּבכתב.

הון מעמדי והון לאומי

בּמה נקדם את ההתישבוּת העוֹבדת

המפעל המרכּזי בּשעה זוֹ

"נִיר", חברת התישבוּת העוֹבדים

עם התכּנס הועידה הרביעית של ההסתדרוּת

בּועידה הרביעית של ההסתדרוּת: בּויכּוּח הכּללי

לקראת פּעוּלה משקית־תכניתית

תשוּבה לדברי חברים

אֵבל ארלוזורוב

אחים בּכאב

אחרי מיטתוֹ

בּיוֹם השבעה

ויכּוּח מאוֹנס

אזכּרה בּקוֹנגרס השמוֹנה־עשׂר

פּתיחה יפה!

בציונות

הציוֹנוּת חייבת תשוּבה: להצלת היהדוּת בּגרמניה ההיטלרית

היש מפלט מהתפּוֹררוּת התנוּעה הציוֹנית?

בּקוֹנגרס השמוֹנה־עשׂר

ירים הפּוֹעל את קרן הקרנוֹת!

בּועד הפּוֹעל הציוֹני

נגד מדיניוּת העליה והעבוֹדה של הממשלה

ההסתדרוּת למפעל אוּסישקין

בהסתדרות

עם חוֹדש ההסתדרוּת

בּועידה הרביעית של ההסתדרוּת. המוֹשב השני

עבוֹדתנוּ התרבּוּתית (בּועידה הרביעית)

פּעוּלתנוּ בּקרב הנוֹער

תשוּבה לויכּוּח [בתוך: פעולתנו בקרב הנוער]

דין השיתוּף הלאוּמי מהוּ?

גוֹרל העבוֹדה העברית בּימים אלה (מתמוֹטט היסוֹד – שתיל בּיל"וּ הנעקר – מדוּע אני רוֹאה שחוֹרוֹת? – נישוּל הישוּב העברי מעמדוֹתיו – החקלאות המתרוֹקנת מעוֹבדיה – מן הכּפר אל העיר – מה גוֹרם חוֹסר העליה? – מצוּקתוֹ של הפּרדסן הנאמן – בּעקבוֹת האבוֹת – החידוּש שבּימים האלה: נישוּל הפּוֹעל העברי – מדיניוּת העבוֹדה של הממשלה – ענין המשמרת מהוּ? – אין לנוּ סכסוּך עם הפּוֹעל הערבי – יד התאחדוּת האִכּרים בּאמצע – שלוֹם אוֹ סכּנה לשלוֹם? – השוּתפים לפּוֹעל בּמלחמה – חילוּפי צוּרוֹת בּמלחמה לעבוֹדה עברית – ארץ-ישׂראל היא קליפוֹרניה בּשביל כּל המזרח – נחלתנוּ נהפּכת לזרים – למה עליה, אם יש מוֹצא בּלעדיה? – הצעוֹת להחלטה – שנת-עבוֹדה לבוֹגרי בּתי-הספר! – נַתאים בּנין לחקלאוּת – בּאין עבוֹדה אין מוֹלדת)

בלי ביאליק

בּלי בּיאליק

אֵבל יחיד

עם הנוער

הסתדרוּת העוֹבדים

צבא העבוֹדה

בּעקבוֹת הנוֹער בּגוֹלה

הרצל לדוֹר

חוּרבּן וּתלישוּת

בּמבחן הדרכת המדריכים – “הלכה” ו“אגדה” בּתנוּעת הנוֹער – הציוֹנוּת הסוֹציאליסטית – שיתוּף בּין-מעמדי – מקוֹרוֹת לא-אכזב – על סרסרוּת הדוֹגלת בּמהפּכה – דיו השויוֹן המזוּיף – קוּשיוֹת על עבוֹדה עברית – דרכי מלחמתנוּ בּפאשיזם – דרך הקוֹנסטרוּקטיביזם המַהפּכני

מילואים

יחסה של תנוּעת הפּוֹעלים אל הדת

כרך ז'

לשאלוֹת הסכּמי-עבוֹדה

בּחינת דרכים וּמוּשׂגים ((על הסכּם-עבוֹדה עם התאחדוּת האִכּרים הלאוּמיים.)

ליוֹם ההכרעה בּמשאל (על הסכּם-העבוֹדה עם הרביזיוֹניסטים)

עָצבּוֹ ואיוּמיו של מר מ. מ.

אחריוּת ציוֹנית

בּועד הפּוֹעל הציוֹני בּירוּשלים

תכנה של המערכה

אדמה לאוּמית ועבוֹדה עברית

לבדק הבּית הציוֹני

ההסתדרוּת הציוֹנית נתבּעת לפעוּלה תרבּוּתית

מן העבר

"הנדיב הידוּע" ומפעל חייו

תאריך

חוּליה ראשוֹנה בּשרשרת

קוֹדמי־קוֹדמינוּ

שמריהוּ לוין איננוּ

בּהסתדרוּת

בּמועצת חֶבר הקבוּצוֹת

מכתב לחברי בּדגניה

על מוֹסדוֹת החינוּך של העוֹבדים

דיסוֹננס

כּוֹחו של אנטי־איצי־מאיר'יזם

מתי משתוֹקק בּעל־בּית לחוּקת־עבוֹדה לאוּמית?

יתבּררוּ ויתלבּנוּ דברינוּ בּכינוּס סיעת הנוֹער הציוֹני הכללי בּהסתדרוּת, חשוָן תרצ“ו: “חזוֹנכם” ו”חזוֹננוּ" – “ציוֹנוּת בּלי לוַאי” – מרוּת לאוּמית – “טמיעה ו”עצמאוּת" – לבנוֹת וּלהיבּנוֹת)

התוֹכן הישוּבי והציוֹני של הבּחירוֹת בּתל־אביב

על העיקר בשעה זו [אינני מכיר ברגע זה]

אל נמתין, נעשׂה – וּנחייב את זוּלתנוּ

על בּעלי־קמיעוֹת מימין

זאב אוֹרבּךְ

ערעוּרים על המצב הקיים

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים)

בּענין מס־הכנסה

ממוֹנם של ישׂראל

קבּלת־פּנים לויקטוֹר צֶ'רנוֹב

קַרל קַאוּטסקי – בּן שמוֹנים

הֲכַהֲגָנָתָהּ?

למקרא התלוּנוֹת

בּועידת הסטוּדנטים העברים

בּעניני האוּניברסיטה

שעבּוּד לפּלח וּמוֹקש להתישבוּת העברית – בּמקוֹם פּיתוּח

מילוּאים

הערות

כרך ח'

מאוֹרעוֹת תרצ"ו

אל מוּל פּני המערכה

ישׂראל בּן-יהוּדה

מקדשי-החירות ומחללי-הקברים

בּמצוֹר

יוֹם הרצל

אנוּ לא נוַתר

בּלוית משה בּילינסוֹן

בּאין בּילינסוֹן

צוֹפה לבית ישׂראל

מגילת העינויים של הלשון העברית

מלכי ערב

אידיליה פלשתינאית מקורית

עדוּת לדוֹר

בּהסתדרוּת וּבמפלגה

תביעה (עם משלחת פּוֹעלי אמריקה)

בּשוּלי משפּט אחד

על מה אנוּ מפוּלגים?

חזוּת קשה

חֶבלי איחוּד וּשלבּי איחוּד

תשובה לויכּוּח [בתוך: חֶבלי איחוּד וּשלבּי איחוּד]

אישים

אוּשפיז הַדּוֹרוֹת (נ. סוֹקוֹלוֹב) 

מכאוֹב הסוֹפר (ז. אפשטיין)

על מבשׂר העליה וההתישבוּת העוֹבדת (י. ויתקין)

על קברוֹ של אלכּסנדר זייד

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים):

חינוּך וקרקע

מזמוֹר שיר ידידוּת

מילוּאים

א. ל“בּמצוֹר”

בּזה שלוֹש הרצאוֹת של בֶּרל מימי המאוֹרעוֹת. לא פוּרסמוּ עד כּה.

1. לתכנה האמתי של התנוּעה הלאוּמית הערבית; הגוֹרם האנגלי.

2. הבלגה והתגוֹננוּת

3. לבירוּר מצבנוּ המדיני

לעלית קיבּוּץ "בּתלם" לעין־גב

ג. לאחד בּמאי 1938

הערות (כּוֹללוֹת בּין השאר: מכתב לועדה המלכוּתית בּדבר חלוּקת אדמוֹת בּית-שאן לערבים; פּרשת בּית-אלפא ורמת-יוֹחנן)

כרך ט'

נוֹכח הבּגידה של ממשלת המנדט

לֹא עת פּתרוֹנוֹת – עת להיאָבק

(בּועד הפּוֹעל הציוֹני. חשוָן תרצ"ט, נוֹבמבּר 1938)

בּימי מינכן

ועידה לשם מה?

לאחר לוֹנדוֹן

בּשנת היוֹבל הזאת

בּקוֹנגרס הציוֹני העשׂרים ואחד

(כּל עוֹד לא הרעים הרעם – האוּמנם בּדרכּנוּ הישנה בּלבד? – ויהי נשקך טהוֹר – מה פּעלנוּ בּכוֹח ההבלגה – התנוונוּת בּתוֹך טרוֹר – ניגוּדים שנתישנוּ – עליה “אי-חוּקית” מהי – תפילת הים המוֹדרנית – הפּליט היהוּדי בּראש המערכה – מי עוֹשׂה אוֹתנוּ עבריינים – למצב הפּנימי – לבדק הבּית)

בּראשית מלחמת-העוֹלם

עם גזירת הקרקע

בּהתקרב החזית

בּגַבּנוּ אל הקיר

לאיחוּד התנוּעה הקיבּוּצית

מוּל קיר (בּ“יוֹם הפּעילים” של הקיבּוּץ המאוּחד)

בּמוֹעצת נען

בּמוֹעצת דגניה

לאיחוּד עם “השוֹמר הצעיר”

למען דעת

גם בּשחוֹק יכאב לב

עם מדריכי נוֹער

בּזכוּת המבוּכה וּבגנוּת הטיח

אישים

בּן שגָלה

נחמיה דֶה-לִימָה

יעקב זאב לַצקי-בֶּרתוֹלדי

דברי פּרידה מעם דוֹב הוֹז

אוֹטו רוֹזנבּאוּם

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים)

בּרכה ל"רביבים"

בּחג גבעת-השלוֹשה

יצירתנוּ נמדדת אך בּאמת-מידה של חזוֹן

מילוּאים

המצב המדיני

ל"בימי מינכן" (עמוּד 19 בספר)

נאוּם בּכינוּס הקרן הקיימת בּתל-אביב, כ"א בּטבת תרצ"ט, 21.1.1939

ספר המעל נתפּרסם – וּמה עתה

ל"בגבּנוּ אל הקיר" (עמוּד 118 בספר)

בּמוֹעצת הסתדרוּת בּכפר-סבא. ט"ו בּכסליו תש"א, 9.12.1940

דברים בּשׂיחת חברים בּכנרת

הישוּב בּמלחמה והמלחמה בּישוּב

הערוֹת

כרך י'

מבוֹאוֹת לספרים

מבוא לכתבי נחמן סירקין

בתוך: כתבי נחמן סירקין, תל אביב: דבר, תרצ"ט 1939

האחד במערכה: ראשיתו של נחמן סירקין

בתוך: כתבי נחמן סירקין, תל אביב: דבר, תרצ"ט [1939]

בּין אדם לחבריו - עם כּינוּס זכרוֹנוֹתיו של א. ליֶסין
עם הכּרך הראשוֹן – לכתבי מ. בּילינסוֹן

אָדָם עִם פַּנָּס

הַבַּיִת וְהָעוֹלָם

על רוּפּין: (לספרוֹ של א. רוּפּין: "פּרקי חיי")
בּן־עם־קשה־עוֹרף לכתבי ש. לביא

פּתיחוֹת קצרוֹת

בּפּתח: לקוֹבץ “בּמלחמה וּלאחריה”

מאת ההוֹצאה: לחוֹברת “על חידוּש האינטרנַציוֹנַל”

לספר “היהוּדים בּרוּסיה הסוֹביטית”, מאת י. לשצ’ינסקי

מאת ההוֹצאה: ל“ארץ־ישׂראל ותוֹלדוֹתיה”, מאת ג. קרסל

הערוֹת

כרך י"א

מבוֹאוֹת לספרים

מאת עוֹרך הכּתבים – ש. יבנאלי

פּרק ראשוֹן [להכרת עצמנו]

להכּרת עצמנוּ – התפּתחוּת בּלתי-צפוּיה מראש בּתנוּעת הפּוֹעלים בּאירוֹפּה בּראשית המאה העשׂרים: חילוּקי-דעוֹת לאחר תקוּפה קוֹדמת של איחוּדים; עליית הפאשיזם לאחר סערה מַהפּכנית – סקירה על דרכּה של תנוּעת הפּוֹעלים העברית בּארץ-ישׂראל: הבּעיוֹת הראשוֹנוֹת – עבוֹדה עברית, עבוֹדה ערבית

פּרק שני [בעית השמירה העברית]

בּעית השמירה העברית – בּעית החוֹמר האנוֹשי המתאים לכיבּוּש העבוֹדה: “פּוֹעל טבעי” אוֹ “פּוֹעל אידיאַליסטי” – היאָבקוּתוֹ של הפּוֹעל בּישוּב על הדיבּוּר העברי – התנגדוּתוֹ לתמיכה – שאלוֹת עבוֹדת האשה – שאלוֹת המשפחה – רעיוֹן ההתישבוּת העוֹבדת – רעיוֹן ההסתדרוּת – מוֹצאה הסוֹציאלי והחברתי של העליה השניה – השפּעת הבּית היהוּדי – מימי ילדוּתוֹ של י. בּן-צבי, של בּ. בּרוּכוֹב – הסיפּוּר “לאָן” מאת מ. ז. פּייאֶרבּרג מַפתח להבנת העליה השניה.

פּרק שלישי [השפעת הספרות העברית ופרעות קישינוב]

השפּעת התנ"ך – השפּעת הספרוּת העברית: א. מַאפּוּ, “שירת הזמיר” מאת בּוּקי בּן יגלי – ז. יעבּץ – בּיאליק – “בּשדה” – פּרעוֹת קישינוֹב – הגנה – מעשׂי נקמה יהוּדית: פּינחס דשבסקי, הירש לקרט – חזוֹן התקוֹממוּת יהוּדית – שנוֹת הוֹפעתוֹ של הרצל.

פּרק רביעי [השפעות חיצוניות בהיסטוריה היהודית]

הצעת אוּגַנדה – טריטוֹריאַליזם – השפּעוֹת חיצוֹניוֹת בּהיסטוֹריה היהוּדית: היונוּת, בּתקוּפת הפּריחה בּספרד, בּמאה התשע-עשׂרה – המַהפּכנוּת הרוּסית – הדֶקבּריסטים, הֶרצן, “נַרוֹדנַיָה ווֹליה” – הסוֹציאליזם היהוּדי המתבּוֹלל – הוֹפעת ה“בּוּנד”.

פּרק חמישי [ה"בּוּנד" בּרחוב היהוּדי]

ה“בּוּנד” בּרחוב היהוּדי – “מלחמת-מעמדוֹת לפי גירסת ה”בּוּנד" – יחסוֹ לשאלת ההגירה.

פּרק ששי [אַנטיציוֹנוּת בּתקוּפוֹת שוֹנוֹת וּבחוּגים שוֹנים ]

אַנטיציוֹנוּת פּוֹעלית – אַנטיציוֹנוּת בּתקוּפוֹת שוֹנוֹת וּבחוּגים שוֹנים – פּילוֹן האלכּסַנדרוֹני – הרב שמשוֹן רפאל הירש – פּינחס (פֵּבֶל) אקסלרוֹד – חיים ז’יטלוֹבסקי – אברהם ליֶסין – נימוּקים נגד הציוֹנוּת – האַנטיציוֹנוּת של ה“בּוּנד” – נסיוֹנוֹת לשתף את היסוֹד הציוֹני עם היסוֹד הסוֹציאליסטי – משה מינץ, אברהם אַמשׂטרדם – נחמן סירקין – התנגדוּתוֹ של ה“בּוּנד” לכך.

פּרק שביעי [מלחמה מרה בּין ה"בּוּנד" והזרמים הציוֹניים]

מלחמה מרה בּין ה“בּוּנד” והזרמים הציוֹניים – אחד השירים הנפוֹצים של ה“בּוּנד”: “משיח ויהדוּת מתוּ, משיח חדש בּא לעוֹלם” – ש. אנ-סקי – שמוּאל זיגלבּוֹים – התנגדוּת ה“בּוּנד” לאחדוּת ההגנה – בּשעה שסוֹציאליסטים של עמים מדוּכּאים אחרים בּרוּסיה רצוּ בּשחרוּרם הלאוּמי, חשב הסוֹציאליסט היהוּדי ששחרוּר העם היהוּדי סוֹתר את הענין הפּוֹעלי.

פּרק שמיני [הציוֹנוּת הפּוֹעלית]

הוֹפעתה של הציוֹנוּת הפּוֹעלית.

פּרק תשיעי

הציוֹנוּת והטריטוֹריאַליזם.

פרק עשׂירי [בּדידוּתם של הנאמנים לארץ-ישׂראל]

בּדידוּתם של הנאמנים לארץ-ישׂראל שלא נגרפוּ בּזרם המַהפּכנוּת הרוּסית – ח. נ. בּיאליק נוֹתן בּיטוי לחוּרבּן הרוּחני של החיים היהוּדיים – “לבדי” – “על כּף ים מות” – “שיר אחרוֹן” מאת דויד שמעוֹנוֹביץ – י. ח. בּרנר – ראשוֹני העליה השניה: קבוּצת “פּוֹעלי-ציוֹן” מהוֹמל.

פרק פּרק אחד-עשׂר [גלי העליוֹת הראשוֹנוֹת]

גישתוֹ השלילית של הרצל לעליה לפני הצ’ארטר – ההנחה שאין הציוֹנוּת חייבת בּהגשמה אישית – “בּני-משה” – גלי העליוֹת הראשוֹנוֹת: בּשנות 1882–1881– בּשנת 1887 – אחרי גירוּש מוֹסקבה בּשנת 1891 – אגוּדוֹת הפּוֹעלים הראשוֹנוֹת – מיכאל הלפּרין – ד“ר א. מזא”ה – אוֹסטשינסקי – א. חרלַפּ – יהוֹשע בּרזלי עוֹמד לימין הפּוֹעלים – מרכּז פּוֹעלים בּרחוֹבוֹת – עזרה הדדית.

פרק שנים-עשׂר [העליה הראשוֹנה]

העליה הראשוֹנה מגיעה עד מַשבּר – האַפּוֹטרוֹפּסוּת – “אחד-העם”, ז. יעבּץ, א. ש. הרשבּרג – עבוֹדה ערבית.

פּרק שלוֹשה-עשׂר [הפּגישה הטרגית בּין העליה הראשוֹנה והשניה]

הפּגישה הטרגית בּין העליה הראשוֹנה והשניה – בּין פּוֹעלים לפוֹעלים – התהווּת המפלגוֹת “הפּוֹעל הצעיר” וּ“פוֹעלי-ציוֹן” – בּעית העבוֹדה העברית – בּעית העבוֹדה בּכּלכּלה היהוּדית בּגוֹלה – מכשוֹלים לחדירת הפּוֹעל היהוּדי לעבוֹדה בּארץ.

פּרק ארבּעה-עשׂר [חבלי כּיבּוּש-העבוֹדה]

חבלי כּיבּוּש-העבוֹדה – יאוּש ועזיבה – הליכה לגליל – ויכּוּח בּשאלוֹת התישבוּת של פּוֹעלים.

פרק חמישה-עשׂר [יוסף ויתקין, א. ד. גוֹרדוֹן, אליעזר שוֹחט]

יוסף ויתקין – כּרוּזוֹ לעליה – דרישתוֹ לפנות לדרך ההתישבוּת – א. ד. גוֹרדוֹן עוֹמד בּכל כּוֹחוֹ הנפשי נגד האַכזבוֹת והיאוּש – העמקת רעיוֹן העבוֹדה – אליעזר שוֹחט.

פּרק ששה-עשׂר [ראשית התישבוּת העוֹבדים ]

ראשית התישבוּת העוֹבדים – רעיוֹן הקבוּצה – מַניה וילבּוּשביץ-שוֹחט – “הקוֹלקטיב” בּסג’רה – רעיוֹן השמירה – חזוֹן קוֹממיוּת יהוּדית מדינית – יצירת כּוֹח יהוּדי – השפּעת מפלגת “פּוֹעלי-ציוֹן” על “הקוֹלקטיב”, השפּעת מפלגת “הפּוֹעל הצעיר” על ראשוֹני הפּוֹעלים בּכנרת – אוּם-ג’וּני – נסיוֹנוֹת אִרגוּן כּלל הפּוֹעלים; “החוֹרש” – ועידת פּוֹעלי הגליל – ועידת פּוֹעלי יהוּדה.

פּרק שבעה-עשׂר [הוועידות בּיהוּדה ]

הועידה השניה בּיהוּדה – השלישית – הרביעית.

פּרק שמוֹנה-עשׂר [הועד המאוּחד של פּוֹעלי ארץ-ישׂראל]

“הועד המאוּחד של פּוֹעלי ארץ-ישׂראל” – המלחמה העוֹלמית הראשוֹנה – הועידה השביעית.

פּרק תשעה-עשׂר [ההתנדבוּת לגדוּד העברי ]

ההתנדבוּת לגדוּד העברי הארץ-ישׂראלי – יסוּדה של “אחדוּת-העבוֹדה”.

פּרק עשׂרים [יסוּד ההסתדרוּת]

יסוּד ההסתדרוּת – הקמת מפלגת פּוֹעלי ארץ-ישׂראל – משׂא-וּמתן עם “השוֹמר הצעיר” על איחוּד.

כרך י"ב

עם חזיון ההגנה

תל-אביב: הוצאת הועד הארצי למען החייל היהודי, תש"ח

גבורת ישראל

מימי ההתנדבות לגדודים ועד מאורעות אב (תרע"ח – תרפ"ט)

ממאורעות אב ועד שנות המאורעות (תרפ"ט – תרצ"ו)

מראשית המאורעות ועד מלחמת העולם השניה (תרצ"ו–תרצ"ח)

עת להאבק [תרצ"ט]

במלחמה העולמית

אחדות חיילינו

המקורות

בחבלי-אדם: ביום השלשים

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], 1943

בכור ההגשמה

ירושלים: המחלקה לנוער של קרן היסוד, תש"ו

אחדות העובדים

[תל אביב]: המשמרת הצעירה למפלגת פועלי א“י, תש”ו

מדיניות ציונית: חזון, אל המטרה, במאבק

תל אביב: (דפוס אחדות), תש"ו

ערכים גנוזים: שיחות על בעיות החינוך לסוציאליזם

תל אביב: עיינות, תשי"ד 1954

בחבלי אדם: על מורים וחברים

תל אביב: עם עובד, תשכ"ה 1964

ציונות סוציאליסטית

תל אביב: עיינות, תשכ"ו

העליה השניה: הרצאות ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטית (1828)

מהדורה מחודשת ומוארת, תל אביב: עם עובד, 1990

הקדמה : העליה השניה – אוטוביוגרפיה כהיסטוריה / אניטה שפירא

העליה השניה: הרצאות ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטית

עדות לדור: מסכת / [באור] מאת יריב בן-אהרון

בלא מלים מיותרות: רקויאם לחקלאות העברית בירושלים ובסביבתה / שמעון רובינשטין

ירושלים: ש. רובינשטין, 2004

שחר פרוש על ההרים: מאגרות תר“ס-תרע”ד (1915–1900) / מסכת מאת יהודה שרת.

[ישראל]: [מוציא לאור לא ידוע], [2004]

עד פנה היום: ברל כצנלסון על עצמו / ערוך ומואר על ידי מוקי צור; אחרית דבר - צביה ולדן

תל אביב: עם עובד, תשס"ו 2006

קלות וחמורות: [מסכת] / עם פירושים ומקורות מאת יריב בן-אהרון

תל אביב: דרור לנפש, תש"ע 2010

ברל כצנלסון: ניצוצות מעולמו הרוחני: מסכת מקורות ופירושים / מאת יריב בן-אהרון

w מכתבים

 

אגרות ב. כצנלסון / כינס וליוה בהערות יהודה שרת

תל אביב: עם עובד, תשכ“א 1961-תשמ”ד

v עיון

 

אמרות: מבחר אמרות מתוך שנים-עשר הכרכים של כתביו / ליקט וסידר אלכסנדר מנור (מנצ’ינסקי)

תל אביב: מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש"י

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ברל כצנלסון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אהד גלעדי
 • אודי יוליס
 • אורי קליינר
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלונה פרת
 • אמיר גולדשטיין
 • אסתר רשף
 • אסתר ברזילי *אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן-ציוני
 • ברוריה שרון
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דוד בראון
 • דניאל פריש
 • דרור איל
 • ורדה שמש
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • חני סלע
 • חננאל
 • טלי לב
 • יחזקאל קורנברג
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יחזקאל
 • לאה עופר
 • מאירה שר
 • מיה קיסרי
 • מלאכי שפר
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • סוניה הרטמן
 • עידן בסקין
 • עליזה פרוכטמן
 • עמליה הרן
 • ערן גרף
 • צחה וקנין-כרמל
 • צבי קונשטאט
 • צפורה ניצן
 • רבקה חן
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • רות ששון
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שיר טיבור
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • פנינה מוטיל
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן

סרקו

 • הילה לוי
 • נאוה בת-צו"ר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ברל כצנלסון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אהד גלעדי
 • אודי יוליס
 • אורי קליינר
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלונה פרת
 • אמיר גולדשטיין
 • אסתר רשף
 • אסתר ברזילי *אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן-ציוני
 • ברוריה שרון
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דוד בראון
 • דניאל פריש
 • דרור איל
 • ורדה שמש
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • חני סלע
 • חננאל
 • טלי לב
 • יחזקאל קורנברג
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יחזקאל
 • לאה עופר
 • מאירה שר
 • מיה קיסרי
 • מלאכי שפר
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • סוניה הרטמן
 • עידן בסקין
 • עליזה פרוכטמן
 • עמליה הרן
 • ערן גרף
 • צחה וקנין-כרמל
 • צבי קונשטאט
 • צפורה ניצן
 • רבקה חן
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • רות ששון
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שיר טיבור
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • פנינה מוטיל
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן

סרקו

 • הילה לוי
 • נאוה בת-צו"ר