לוגו
יהודי חדש
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

המשפחה שלנו הולכת ומתרחבת. היהודים, שמספרם על פני כל האדמה היה עד כה עשרת מיליונים, לא יותר ולא פחות אחד, כי כך מלמדת אותנו הסטטיסטיקה, ומה שהסטטיסטיקה מלמדת, זה הלא תורת משה, כידוע – היהודים הללו מספרם מתרבה באחד הימים האחרונים באחד. עתה כבר יש לנו בעולם, בלי עין-הרע, עשרה מיליונים יהודים ואחד. מובן מאליו, כי אותו האחד שנוסף, אינו קטן שנולד רק זה עתה, אלא להפך, מת הוא מן המתים ההגונים, שהלכו לעולמם זה כבר. והמעשה מעשה פשוט. איזה מלומד ספרדי, קונשטנטינה די כורבה שמו, הדפיס זה עתה ספר, שבו הוא מוכיח באלפי ראיות ובעשרת אלפים מופתים, כי כריסטוף קולומבוס, זה האדם שגלה לנו את אמריקה, היה איש יהודי. קולומבוס זה לא היה נקרא כלל קולומבוס אלא קולון, ועיר מולדתו לא היתה כלל גינוא שבאיטליה, אלא העיר הקטנה פונטיודרה שבמדינת גליציה שבספרד. את כל זאת חקר ומצא ויסד המלומד הנזכר על פי החומר הרב, שלקט מתוך הארכיוים שבבתי הנזירים העתיקים שבספרד. ואף גם זאת: לא יום אחד ולא חודש אחד עבד המלומד בדבר ספרו, אלא שלשים שנה רצופות. חזקה על אדם עובד שלשים שנה רצופות, שסוף-סוף יצליח לברוא יהודי. אלא שאין המחבר משים את קולומבוס ליהודי ממש, ורק שהוא משים אותו לנכדו של יהודי. כך הוא מנהג העולם מאז, שרוצים יותר בזקנים ובאבות-אבות, שיהיו אלה יהודים, משיהיו הנכדים עומדים ביהדותם. קולומבוס – לפי חקירותיו של המלומד – היה אחד מבני האנוסים ממשפחה ספרדית-איטלקית מזרע היהודים. מילא, ספרו של המלומד הספרדי הוא ספר נדפס, וכל מה שנדפס, בזה מחויב אדם להאמין. מלבד זה אין החרפה גדולה כלל בשבילנו, שיהיה גם קולומבוס יהודי. מהיכא-תיתי, יהיה גם זה משלנו. אני לכשעצמי תמיד נכון אני לעשות עסק של חילופין ולתת סך של מאה נפשות מן הנפשות היותר מהוללות שלנו, שבראו לנו ש"י עולמות, תחת קולומבוס האחד הזה, שלא נתן לעולם אלא עולם אחד. זוהי מין חולשות מצדי זה מאז. כשאני קורא, למשל, שאיזה מלומד עושה חפירות באדמה באחת החורבות העתיקות ומוצא שם איזה פסל עתיק משרידי הפסלים של איזה יוצר קדמוני, מיד אני חושב בלבי: לא היה הדבר מזיק כלל, אלו תחת הפסל הקדמוני האחד הזה היו לוקחים איזו מאות מן הפסלים החדשים שלנו והיו קוברים את אלה במעמקי תחתיות האדמה. בכל אופן בנוגע להיהודי קולומבוס, החסד האחד והגדול, שנעשה עמו, הוא, שאין הוא חי עוד בתוכנו. עתים רעות מאד היו באות עליו עתה, אלו היה עוד בחיים. פספורט לנסיעה ברוסיה, מכיון שהוא יהודי חוץ, היה עולה לו בקושי גדול. נניח, כי היה נמנה גם הוא בין האמריקנים המוחים והיה מוחה בפרהסיה וברשיון הממשלה הספרדית והאיטלקית כנגד גזרת הפספורטים ברוסיה בשביל היהודים הנכרים, ולא עוד, אלא שהיה אפילו מאים עליה בבטול ברית המסחר שבינה ובין ארצו, אבל סוף-סוף הלא כל זה לא היה מועיל. קולומבוס לא היה רשאי לבוא לרוסיה, ואפילו אם היה לו פה ענין נחוץ מאד, כמו למשל: לגלות שוב איזה עולם חדש. כמו כן היה מוצא יהודי הגון זה מכשולים ידועים על דרכו, כשהיו באים לכבד את זכרו ולהקים לו מצבת זכרון. בתור יהודי או בתור יוצא מחלצי יהודים לא היתה שום ממשלה נאורה נותנת רשיון להקמת מצבה שכזו. ממשלה אשכנזית, למשל, היתה אומרת: עין היינריך היינע. אם לאדם, כזה, שכל העלמות הצהובות שבאשכנז אוהבות אותו כל-כך ומשתמשות בשיריו בתור מוטו במכתבי האהבה שלהן, לא נתתי להקים בכל גבולות ארצי שום מצבה לזכרון, אדם שנעשה לבורא-עולם, בודאי ובודאי שהוא מין מורד ומתפרץ ובודאי ובודאי שאסור לממשלה הגונה לתת לו יד ושם. כמו כן היה היהודי קולומבוס מוצא פורעניות שונות בחייו, אלו היתה הממשלה האמריקנית מתקינה פתאם בארצה מין תחום מושב ליהודים, כעין שעושין בארצות נאורות אחרות, והיהודי קולומבוס לא היה רשאי לגור בארצו שלו, באותה ארץ שגלה, בכל מקום שהיה רוצה. רק חסד של אמת עשה הקדוש ברוך הוא עם היהודי קולומבוס, שלא נתן אותו לחיות עד כה ולראות בעיניו את כל אלה!

בעצם אין קולומבוס כלל היהודי האחד, שנוסף לנו על משפחתנו בעת האחרונה, והמספר של עשרת מיליונים ואחד אינו מדויק לגמרי. באמת עולה המספר עתה לעשרה מיליונים ושנים או גם לעשרת מיליונים ושלשה. כי לפני שנה או שנתים בקשו וחקרו ומצאו, שגם שקספיר היה איש יהודי, וכן בקשו וחקרו ומצאו, שגם הממציא את האוירופלן הראשון היה יהודי: איזה אינז’ינר, ששמו דוד שורץ. מילא בנוגע לאיזה ספרן, לאותו שקספיר, אין הדבר נורא כל-כך. הממשלות הנאורות תבאנה לידי החלטה, לאסור להקים לו מצבת זכרון, כנהוג, והתיאטרונות של הממשלה לא יקבלו שום דרמה מאת הדרמטיקן היהודי הזה, בכדי להעלות אותה על הבמות שלהם, ובזה יושם קץ לאותו האינצידנט הקטן שאינו נעים. אבל האוירופלן, שממציאו הוא דוקא יהודי, דבר זה יכול להביא אדם הגון ומחונן עד כדי התרגזות עצבים. אוירופלן הוא כלי, שתעודתו העיקרית היא להשתמש בו לצרכי מלחמה, ולשתף אדם מישראל לסודות המלחמות, במקום שרק האופיצירים האצילים עם הדם הכחול שבגידיהם עומדים, דבר זה אינו נעים באמת. ומה גם כי כבר נתנו את כל הגדולה והתפארת להגרף צפלין שלהם, ופתאם הנה זה נגלה הסוד מן החדר, כי הגרף הנכבד והמכובד הזה קנה את כל ההמצאה עם כל רשימותיה וזכיותיה מאת אלמנתו של היהודי הממציא שורץ. דבר זה אינו נעים באמת. להמציא את המוצא מכבר – מלאכה זו אינה כבדה ביותר, להיות נעשה לאדם מהולל על ידי אמצעי שכזה – מלאכה זו אינה כבדה ביותר. מלאכה כזו הייתי יכול גם אני לעשותה. אבל איך שיהיה: האוירופלן נעשה להמצאה יהודית. מובן מאליו: החרפה אינה גדולה כל-כך. היהודי התלוי באויר תחת השמים בטוח לנפשו תמיד יותר משהוא בטוח בהיותו על פני האדמה…

ורק שמחשבות קודרות ומרות תוקפות אותי בזכרי את כל אלה. אמת, קולומבוס נעשה ליהודי, שקספיר נעשה ליהודי, ממציא האוירופלן נעשה ליהודי. האם עתה לכל-הפחות יבואו ויחליקו לנו בידיהם על קדקד ראשנו ויאמרו: חייב אדם לכבד בלבו אומה, שיש בכחה להוציא מקרבה גאונים-ענקים שכאלה? האם עתה לכל-הפחות יבואו סוף-סוף לידי השקפה, כי גזע, שיש בכחו לתת לעולם מתנות כאלה, מן החובה הוא לחלוק לו כבוד בכל מקום שהוא ובכל פנה שהוא פונה ולהיות כל השערים פתוחים לפניו? ירא אנכי כי יהיה להפך. ירא אנכי, כי איזה פקיד היושב באיזה מיניסטריום יבוא לידי ההשקפה הפשוטה והקרובה כל-כך, כי היהודים מביאים סכנה לעולם, מכיון שהם עושים. אקספלואטציה בכל הגלוים החדשים ובכל ספרות-העולם ומכל ההמצאות החדשות ודוחקים בזה את רגלי כל ה“עיקריים”, ובשביל כך מן הראוי הוא להתקין בשבילם הגבלות חדשות. ועוד יותר מזה אני חושש לכבודם של אותו קולומבוס ואותו שקספיר ושווארץ ממציא האוירופלן בעצמם. לא – לא אנחנו נעשה מכובדים יותר בגללם, אלא להפך, הם יעשו בזוים ונרדפים בגללנו. מחר תבוא איזו “זמשטשינה” ויתר העדה היפה ותתחיל להוכיח, כי אותו קולומבוס הביא את הרעה היותר גדולה לעולם, על ידי מה שערער את כל היסודות הישנים, שעליהם נוסדה כל ממשלה הגונה, וברא מדינת מקלט לכל פליטי אדם. מלבד זה הלא הדבר ברור, כי רק אדם מישראל היה יכול לכונן ארץ עם חרות שכזו, הדומה כמעט לריבולוציה. ובנוגע לשקספיר אין כדאי כלל להוכיח את המוכח מכבר, שאין זה אלא דרמטיקן בלי שום כשרון כלל, ואין להבין כלל איך נתנו בני האדם להוליך את עצמם שולל במשך כמה מאות שנים על ידי אדם שכזה. חוץ מזה ברור הוא, כי אין הוא אלא יהודי פשוט עם אינסטינקטים יהודים ולא היתה לו שום כונה אלא לעשות איזה עסק. כמו כן ברור הוא למדי, שהמונולוג שלו הידוע “היה או לא היה” אינו אלא מאמר של ריקלמה. אגב אינו קשה יותר מדי להוכיח גם את זה, שכל אותן הרציחות, שספריו מלאים אותן, אינן אלא רציחות דתיות, ורק מן הצורך הוא, שאיש כליוטוסטנסקי יכתוב את הפירוש לספרי שקספיר. ומה שנוגע לממציא האוירופלן – באדם שכזה אין מדברים כלל. להפקיע את היהודים משעבודם לחוקי הארץ חפץ ולתת להם תחום מושב חדש במקום שאין שם שום שלטון, ועוד ועוד.

לא, כבוד בגלל אותם היהודים החדשים, שנוספו על מחננו, לא ננחל, ורק להפך, כל נגע וכל פגע וכל תקלה יתלו בהם, ברור בעיני: אלו היה בא איזה מגלה וגלה לעולם, כי פקיד פלוני בן פלוני, האומר להנהיג הגבלות חדשות בשביל היהודים, בעצמו הוא יהודי, מיד היה גז ואובד מן ההגבלות הללו כל החן המיוחד שלהן והעולם היה מוצא פתאם. כי לא נבראו כל הגזרות הללו אלא לשם איזו אקספלואטציה.