לוגו
הווה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

יבוא יום ואצבעותיך הגדולות

המהוקצעות תהיינה אך זיכרון – – – זיכרון

לו רק אני אראה אותן בדמיוני –

ומכל זמן שאחיה תחיינה איתי –

ואצבעותיי?

מי יחיה איתן כשלא אהיה?


*

נכתב: 1969 לערך. שיר מתוך “המחברת הכחולה”, שנמצא בין הסיפורים “שנים יפות” לבין “משפחת סלומון”. “המחברת הכחולה”, בת 72 עמוד, וכותרתה: “אסתר ראב, רח' אלתר מיהוד, פתח-תקווה” היא משנת 1969, ובה כל החומר המרכיב את שמונה הסיפורים הראשונים בקובץ “גן שחרב”, עד “אבי והברונית”, וכן טיוטת מכתב או יומן של אסתר ראב, ללא שם, מ-2.7.69, “הם דנים אותי ברותחים”.