לוגו
גיבור העבודה המדעית
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

[ר' יהושע חיים קוסובסקי1]

הבאים בימים אלה אל הרב ר' יהושע חיים קוסובסקי, לברכו בביתו אשר בשכונת מונטיפיורי החדשה (קרית־משה), לרגל גמרו את ספר המתאימות (קונקורדנציה בלע"ז) למסכת ברכות (בבלי), מקיימים גם מצות ביקור חולים. השיחה על מפעלו המונומאֶנטאלי משכיחה לחולה (בן שבעים וארבע, כן יאריך ימים ושנים) את הכאב. עיניו של הזקן מתבהרות ושטף לשונו מתגבר. הוא מציע לכל אורח לבחון שוב ושוב את דיוק העבודה. בה כל חייו.

לפנינו הירושלמי המופלא בעל השיא בקצב העבודה בקונקורדנציות. ח. נ. ביאליק, שהעריץ את פעלו של הרב קוסובסקי, כתב עליו בתרצ"ג:

“אכן איש אחד, לוּ גם כימי מתוּשלח ימיו וגבורת שמשון לו, לא יגבר בכוחו בלבד לבצע את כל המפעלים האלה גם יחד, לולא חסד אלהים וברכתו עליו”.

המחבר לא טמן ידו בצלחת גם אחרי שכתב ונדפס מכתב זה. אחרי ספר־המתאימות למשנה, באו ספר המתאימות לתוספתא, שכבר נשלם, אם כי לא הודפס עדיין כולו; הושלם ספר־המתאימות לתרגום אונקלוס; קרוב לגמר מפתח תלמוד בבלי. אף נשלמה העבודה המלאה למסכת ברכות.

 

רבבות עמודים    🔗

קבלתי מושג מגודל העבודה, כשמניתי את מספר השורות שהוקדשו לשורש “כל” בספר התוספתא. בששת אלפים שורה, בארבעה גליונות דפוס גדולים, מובאים כל הצירופים והביטויים של “כל” לצורותיו ולצירופיו השונים. עבודתו של ר' י. ח. קוסובסקי תופסת רבבות עמודי דפוס. דורות של מלומדים עברים התגעגעו על קונקורדנציות לספרות התלמודית, שיפלסו שבילים ונתיבות נוחים באותו יער סבוך. בחשיבותו של המפעל מודים הכל. אילולא באו ספרי המתאימות אלא לגלות לפנינו את אוצרות הלשון העברית ואת דרכי השימוש בהם דיינו. ועד הלשון ציין את ערכו של “מפעלו הענקי” של ר' ח. י. קוסובסקי לרגל הופעת “אוצר לשון המשנה”. אך רבנים מכל הזרמים, העידו גם על הערך המעשי של ספרי המתאימות לבירור הלכות. והרב קוק ז"ל לא היה יחיד לגבי זה. גם הרב זוננפלד צירף את הסכמתו לעבודותיו של ר' ח. י. ק. והעיד על ערכן השימושי. גדולי המלומדים העברים במרכזי חכמת ישראל בגולה, וגם אנשי מדע לא־יהודים, כולם הכירו בחשיבותם של חיבורי הרב קוסובסקי וקראו לתמיכה בהדפסתם והפצתם.

28.10.47  1. הערת פב"י.  ↩