לוגו
הקדמה לספר ‘ללא כתונת־פסים’
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ספר זה לא נולד יש מאין ועקבותיהם של מורי וחברי ניכרים בו היטב. אינני יכול להזכיר את כולם בשמותיהם, אך אני משוכנע כי ימצאו בספר הדים הרבה למעשיהם ולתורתם.

ספר זה לא היה נולד ללא מאמציו האישיים של אברהם שפירא שעודדני לגבשו בכתב ועזר לי בעריכתו.

אני מבקש להודות לאהוביה מלכין ולתאיר זבולון שעברו על כתב-היד וערכו בו תיקונים.

חלק מפרקי-הספר פורסמו קודם-לכן כמאמרים בבמות שונות והם עובדו עתה מחדש.

מ.צ.

אדר ב' תשל"ו