לוגו
לש. יעקובי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

פאריס 1/6/1927    🔗

סוֹלוֹמוֹן לבוֹביץ' היקר,

 1. תודה בעד המכתב ובעד הטלגרמה, שלאחר קריאתה פרצנו בצחוק גדול. מתנהל ויכוח, מה מוצלח יותר:“אין מכתבים, אין אהבה שלך”, או הברכה למילוצ’קה1, שחתמנו עליה: Zabotinescu, Galperinescu.

 2. אַניה2 כותבת לך. מצב־בריאותה הוטב עכשיו במידה ניכרת מבחינת הסימנים האובייקטיביים–לחץ־הדם ירד כמעט עד שיעור נורמאלי, פירוש הדבר שהכליות עובדות יותר טוב. ואולם למרות זאת מטריד אותה הלב. היא התחיל לשתות דם של מישהו בשם Hemato־Ethuroiodine. במקרה מחלת־הלב קשורה בנטייתם המשפחתית להפרעות בבלוטת־המגן. –את הקיץ בוודאי נבלה בסאבויה, ואולם קודם לכך תיסע אַניה לשלושה שבועות בערך למעייני־הרפואה ב־ Royat. היא אינה רוצה לנסוע עד אשר ערי יעמוד במבחן הבגרות ועד אז יש עוד חודש.

 3. ערי השתתף בקוֹנקוּרס למתימאטיקה; את הבעיה פתר, מדומני, כהוגן. מארבע שאלות השיב על שלוש בשלמות; בשאלה הרביעית, אם אני הבינותי כראוי, הנה מה שחסר: הבעיה היתה–למצוא את המקום הגיאומטרי של אחת הנקודות examiner s’il est possible de trouver…3. הוא ציין את המקום ואת תכונותיו, ואולם לא עמד על כך, באילו מקרים אפשרית נקודה כזו בכלל. התוצאות תיוודענה לשעת מבחן הבגרות. אתמול נתקבל פנקס־הסטודנט שלו., מלא שבחים. אנו חושבים, שבשים־לב לכך ואל העובדה, שבית־הספר שלח אותו אל הקוֹנקוּרס, אפשר לא לפחוד מבחינת־הבגרות.–סריוֹז’ה4 גר בודד בקירוב מקום לפוֹנטאֶנאֶבּלוֹ; הוא הולך ומחלים, החום הוא לא למעלה מ־37.

 4. אני נוסע ב־12 לחודש לצ’כיה ולעוד איה מקום למשך של חודש ימים. אל ייזכר דבר זה לשעת הלילה. התעמולה שקודם הקונגרס, הכנסה לטובת ההסתדרות. הסיכויים היו יכולים להיות בעלי־משקל אלמלא חוסר־הכסף.

מחמת חוסר־הכסף–שוואך5.–ההסכם שלנו אם הרדיקאלים יביא בוודאי למיזוג לאחר זמן, ואולם לפי שעה הם כותבים לנו מעט מאוד. שמו של פאסמאן (הוא הולך במקומנו לפי שעה כבלתי־מפלגתי השוחר טובות) יכול לתת משהו בארץ־ישראל. אחר הקונגרס יתחבר אלינו רשמית, אם אנו נתחיל באיזו פעולה.

 1. 1000 לי"ש ממצרים–זוהי הפתעה כבירה. אני מברך מקרב לב.

 2. תודה על הצעת ההלוואה, ואולם אין צורך בכך. יש לי עכשיו חוזה קבוע עם “מארגן ז’ורנאל” ועם “היינט” הווארשאי… 220 דולארים בחודש בטוחים.

 3. החדשה העיקרית: אני עם א.מ.6 החלטנו לעבור בסתיו לארץ־ישראל ולהתעסק בפרקליטות. לפי שעה בלא המשפחות. הוא כבר התחיל ללמוד בשקידה את האלפון העברי. בשנתיים הראשונות ההכנסות תהיינה זעומות, ואולם אחר־כך נתעשר. מה דעתך?

 4. את ה“ראזסוויט” נגרור עד הקונגרס. אחר־כך–נראה, ביחוד אחר שנסיעתי יכולה לשנות את המצב בכלל.

אני לוחץ בחזקה את ידך. כל טוב לך!

שלך

ז.ז’בוטינסקי


בהסתדרות הפאריסאית תוהו־ובוהו גמור. עד עכשיו לא הכניסו לפדראציה 550 פראנקים–חוב מזמן הבחירות. הרצאתי בשבוע שעבר לא מתקיימה, כי זינוֹבי7 נתן רק 120 פראנקים דמי־קדימה בעד העולם, ודרושים היו 200. סודי.

.S.P ו־.B.N– כלום יכול היית להמציא לי נתונים על גידול האוכלוסיה של מצרים (ילידים וזרים לחוד) עד וביחוד אחר שנת 1882? הדבר חשוב.


 

פאריס 26/4/1928    🔗

סוֹלוֹמוֹן לבוֹביץ היקר,

תודה בעד העידוד מפּרט. בוודאי כבר הגיעו אליך המכתבים על ההתקפה שתקפה את אילי8 ומכתבים עצובים בכלל.

הענינים עכשיו הוטבו בהרבה ומכל התקפות חדשות לא סבל עוד אילי, ומראה־פניו הוא יותר טוב. גם אַניה מרגישה את עצמה עכשיו הרבה יותר טוב. לשם שיווי־משקל חלה עכשיו בחצבת סרג'9,–ואולי כבר עבר, אף־על־פי שעדה 59 עדיין אצלנו. מילה59 נשפטה היום בבית משפט־השלום על הוצאה באיחור־זמן של תעודת־זהוּת.–אַניה הלכה עמה, היו שם 200 פושעים, השופט קרא אותם לפי מספרים והכריז על קנסות; מילה נידונה לשלם פראנק אחד של זהב. חדשות אחרות אין.

ואני הייתי בלונדון כעשרה ימים, גרתי אצל יונה10. הקונצרט של בנות יושקביץ’–ששימש אמתלה לנסיעתי עבר בהצלחה גדולה, הנערות זכו לשבחים גדולים (הצעירה, רקדנית־באלט, בת 11–שד משחת), ההכנסה–100 לי“ש נקיות. ואני נטלתי עלי להקים מחדש את הקשרים. החרדתי את וג’ווּד ואת קאֶנווֹרטי11 נגד ה”פארלאמנט" הערי, שלטובתי פועלים עכשיו בחזרה על־ידי תככים 12 Mills ו־13Miss Newton. הלכתי ל־ Amery ושאלתי: מה יש לאדוני נגדי? הוא נשבע, שלא כלום; התנינו, שנשלח נתונים על פעולתנו לפי הכתובת של Under־Secretary for Colonies.–בארוחת־הצהריים אצל וג’ווּד בבית־הנבחרים הסבירו לי פנים ביותר הגברת ומר פיליפּ סנאוּדן והתיידדתי עם ארנוֹלד בּנט. הקולונל הקודם שלי מ־ London Battalion 20 כבר היה לסאֶר אַסטן פּאוּנל, סגן־המיניסטר לעבודה. יונה גידף אות ודרש, שאבוא ללונדון לא פחות מ־4 פעמים בשנה; וקיבל הוא אותי כמו את בנו, חי נפשי. הייתי שם אצל הרביזיוניסטים, יש להם שני חדרים ענקיים וכ־100 חברים.

ה“אקציה” שלנו על שינוי דמותה של האוניברסיטה הצליחה. בכל אירופה היו עצרות של סטודנטים ופטיציות; ועד־המנהלים הדפיס הודעה, ש“בשים לב לתעמולתה של המפלגה הרביזיוניסטית” הם מודיעים, שהשאלה כבר עומדת לדיון "מתוך התחשבות במצבם של הסטודנטים בארץ־ישראל ובתפוצות. דבר זה היכה גלים חזקים באירגונינו המקומיים. עכשיו אציע לעורר רעש כלפי הסוכנות היהודית, אספות־עם בכל מקום, וביוני–בהשתתפותי –בלונדון, שבה יימצאו אז מארשאל, וארבורג וּואסרמן.–ואולם אני חושב, שה־ Agency בכל זאת תקום, ואז נצטרך לבדוק את כל עמדתנו כלפי ההסתדרות הציונית.

גרוסמן נסע לאמריקה בענין סידורה של המחלקה העברית של תערוכת העיתונות בקלן. הוא כותב, ששלנו חלשים שם ואף אחד אינו מתחשב עמהם. וזהו למרות התנועה הגדולה נגד ליפסקי, שאליה הצטרפה גם “הדסה”, ויש אפוא לשער, שליפסקי יסולק מתפקידו.

אני עם מאחובר ופאטרסון החלטנו להקים בלונדון סניף של “זכותנו”; Cowen14 (בעילום־שם) נדב למטרה זו 200 לי"ש. הוא גם קנה 100 טפסים של האטלאס לשם חלוקתו לבתי־הספר הארצישראליים.

היה כאן ואגנר, ואנו החלטנו–בהשתמשנו בהעדרך–להוריד את המחיר בואפן דראסטי, ובכלל ה“ספר”, כפי הנראה מתחסל.

“שמשון” בגרמנית הופיע בשם “השופט והליצן”, המחבר Altelena. על התוצאות עדיין איני יודע, אלא ה“אידיש רוּנדשוי”, שהרשו לו להדפיס מחדש פרקים אחדים, שיבח (מעניין מאוד) והבטיח לכתוב מאמר.

Knopf15, אחר שנמלך בדעתו, משך את ידו מן הרומן–טוב מאוד, “אבל המחלקה שלנו לספרות זרה גדושה ומלאה”. גינזבורג מנהל משא־ומתן עם אחרים. כשתתפרסמנה רצנזיות גרמניות–אם תהיינה טובות–אכנס למזא־ומתן עם לונדון.

גרינברג16 ביקש ממני לפרסם שורה של מאמרים על השקפותינו. אכתוב.

הדו"ח הושלם. אני מחבק.

מאמרך הופיע בשני גליונות של ה“ראזסוויט” ועורר ענין בציבור. ברכין ביקש היום באופן מיוחד להודות למחבר. אני מודה.

Cheerio!

שלך

ז.ז'.

אתה רוצה למצוא את הקולונל מרגולין? כתובתו הישנה היא – Murray Street, Perth 37: משם יעבירו. הוא כמדומני, בסידניי. שם תמצא גם את Rev. Falk, את רב־הגדוד שלנו–הוא גם מכהן כרב. תדרוש בשלום שניהם.


 

3/10/1928    🔗

לש. יעקובי

על סיפון “קוֹמאֶר ראמאֶל”

סוֹלוֹמוֹן לבוֹביץ' היקר,

ספינתנו יוצאת לאוסטרליה, אף־על־פי שכפי שנדמה לי–באיטיות גדולה מדי. מחר אני נוחת ביפו. על כך שקיבלתי את ההנהלה ב“יהודה” אתה כבר יודע מן המכתב שכתבתי ב־ St. Sauveur. אַניה נשארה בפאריס; בינואר, אחר ועידתנו הווינאית, שבה אהיה נוכח, אני מקווה לקחת אותה עמי. ערי יישאר, כמובן בפאריס.

איליה17 צריך לבוא אלי תיכף אחר שאסדר את הוויזה. ואולם הוא חלוש מאוד–אפשר חולה מאוד. בשבועות האחרונים אינו קם ממיטתו. וכמעט אינו יכול לאכול. ומה יש לו–לא ידוע. הרופאים לא מצאו שום דבר חוץ ממיעוט־דם במידה גדושה ביותר. אַניה צריכה היתה בימים אלה להביא אותו אל פרופיסור גדול. אנו איננו מדברים על כך זה עם זה, אבל אנו מפחדים ודואגים לו מאוד.

השלטונות הארצישראליים–יותר נכון, מישהו מן ה־ underlings18– ניסו לדרוש התחייבות, שלא אתעסק בפוליטיקה. שווארץ19, חברי להנהלה, השיב בלאו מפורש, אפילו בלא שפנה אלי–בן־חיל. נסעתי ללונדון, ראיתי את וג’ווּד ואת אוֹרמסבּי־גוֹר; הארצישראליים קיבלו נזיפה ושלחו את הוויזה באורח טלגראפי, ובינתיים היה רעש בעיתונים ו“יהודה” זכתה לפרסומת.

אני נוסע עם תקוות ניכרות–“יהודה”, פקרליטות ו־ the cause20 ושם נראה.

אני מחבק אותך. בימים הקרובים אכתוב שוב.

שלך

ז.ז'.


 1. לוּדמילה אפשטיין–בת אחותה של הגברת ז'בוטינסקי.  ↩

 2. הגברת ז'בוטינסקי.  ↩

 3. לבדוק, אם אפשר למצוא.  ↩

 4. בן–גיסו של ז'בוטינסקי.  ↩

 5. חלש (אידיש).  ↩

 6. איליה מרקוביץ‘: אליהו גלפרין–גיסו של ז’בוטינסקי.  ↩

 7. ד"ר זינוֹבי טיוֹמקין.  ↩

 8. אליהו גלפרין–גיסו של ז'בוטינסקי.  ↩

 9. סרג‘ גלפרין; עדה שטיינברג; לוּדמילה אפשטיין;–בני משפחת ז’בוטינסקי.  ↩

 10. ד"ר מאחוֹבר.  ↩

 11. שני חברי הפרלמנט הבריטי.  ↩

 12. פקיד באדמיניסטרציה הפלשתינאית.  ↩

 13. מיס ניוּטוֹן, אנגליה אנטי–ציונית בעלת–השפעה שהתגוררה בארץ–ישראל.  ↩

 14. ג'וֹזף קוֹבן.  ↩

 15. מו"ל.  ↩

 16. עורך הג'וּאיש כּרוניקל" בלונדון.  ↩

 17. אחיה של הגברת ז'בוטינסקי.  ↩

 18. הפקידים הנמוכים.  ↩

 19. מארק שווארץ.  ↩

 20. “הענין”–(הציוני).  ↩