לוגו
קשה לקבוע אכסיומות
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“יוצר מנהרה – כותב א. ציוני במאמרו “הגנים התלויים” (“אחדות העבודה”, חוברת א') – הנהו אמן יותר גדול מכותב רומן ‘מנהרה’”. ובקורסיב: “האמנות היא רק צלם של החיים המתרקמים ואותם היא גם לוקחת לנושא; ורק למראית עין יראה הצל גדול מהמטיל אותו; ואנו רודפים דוקא אחרי הצל ונאחזים בו”…

נכון מאוד. ומה גם כשקלרמן הוא סופר קטן. ואף־על פי־כן קשה לקבוע אכסיוֹמוֹת. הנה ה“רשימות מבית המות”, למשל, חשובות יותר מבית המות עצמו. או דוגמה אחרת: ליאוניד אנדרייב, שכתב את “הסיפור על שבעה תלויים” היה בלי ספק אדם ואמן גדול יותר מאותו התליין, שתלה את שבעת האנשים בעצם ידיו!