לוגו
שירת הבולבול
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

באפרורית הבוקר, עוד בטרם יקיצו האנקורים הצייצנים, נטולי־הנגינה, אני שומע מהחורשה הסמוכה את שירתו הבודדה והענוגה של הבולבול המשכים. עתים יש להבחין כעין דו־שיח בין שני בני־הזוג: הוא שואל והיא עונה.

שירה אלוהית זו – וחרב אדם באדם?!

היא הנותנת – עונים הכופרים – אנו רוצים לשמוע את שירת הבולבול לבדנו!

מתוך דבריכם ניכר, שאין אתם שומעים אותה.

– אנו שומעים ושומעים!

– לא, אינכם שומעים…