לוגו
פרויד ובלטריסטיקה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ודאי ישנם בין הבלטריסטים הצעירים כאלה, שאת דבריהם הם בונים על פרויד, באופן שיש לראות את אלה כאילוּסטרציוֹת לתיאוריות ידועות של אותו המלומד. ובתור שכאלה, מובן, אין ערכם גדול ביותר. אילוסטרציה היא יצירה נמוכה.

אבל אין לערבב בסוג זה את הדברים שיוצרם דלה אותם מנבכי עצמותו, בלי הביט ימין ושמאל, בלי הסתייע בשום מקור זר, איזה שהוא; היוצר, שחוץ מהאני שלו אינו יודע ואינו רוצה לדעת. בלטריסטיקה כזו היא היא שפרויד לומד ממנה מה, ולא להיפך. ובכל זאת, כשהביקורת נתקלת בדברי־יצירה “עמוקים” קצת, דרכה לתלות בהם תיכף השפעת פרויד, בלי הבחין בין דא והא. בעוד שבעל דברים אלה דוקא אינו אוהב את פרויד כל עיקר. כי הוא חש בחשאי, שהוא, פרויד, מוַלגֵר כמה ענינים “ענוגים” באופן התפיסה “המדעי”, הפרופסורי. באחת – הוא מרגיש כי הרבה כאן אשר לא כן.