לוגו
דבר הוצאת ועד היובל
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הוצאת־יובל זו, למלאות שמונים שנה לאלכסנדר זיסקינד רבינוביץ, מכנסת בשלושה כרכים את מבחר כתביו המקוריים. הכתבים סדורים לפי סוגיהם. שני הכרכים הראשונים, המופיעים בעצם יום היובל, מוקדשים לספרות יפה. הכרך השלישי, אשר יופיע בעוד שבועות אחדים, יכיל רשימות פובליציסטיות, הרהורים, “מנבכי עם” ולקוטי זכרונות.

כתביו של א. ז. רבינוביץ, העובד באהבה ובשקידה בכרם הספרות העברית במשך ארבעים וחמש שנים ומעלה, מפוזרים על פני עתונים ומאספים שונים, מן “המליץ”, “פרדס”, “השלוח”, “לוח אחיאסף”, “הדור”, “הצופה”, ועד “הפועל הצעיר”, “העומר”, “החנוך”, “קונטרס”, “הארץ”, “דבר” ו“במעלה”. מפעם לפעם כונסו חלקים מכתביו. זאת הפעם הראשונה, שלקורא העברי מוגשת הוצאה מקובצת של עיקר כתבי אז"ר.

ועד היובל מגיש את התשורה הזאת לזקן הסופרים והמחנכים בארץ ברחשי תודה נאמנים, מתוך הכרה, כי תשורה זו יש בה לא בלבד משום מתן כבוד לחתן־היום, אלא אף ברכה לקורא: ספר־עם, תוכו רצוף אהבה ובינת־חיים.