רקע
אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ
אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (1854‏-1945)
סופר, עורך, ביוגרף ומתרגם עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 14 יצירות
l פרוזה

אגריפוס הראשון

ורשה: תושיה, [חסרה שנה]; בתוך: ביבליותיקה לנערים; ורשה: תושיה, [1930?].

אשכולות: קובצי ספרות ומדע לבני הנעורים

באפס תקוה: ספור

בארץ נשיה

ביום הזכרון

תדפיס מתוך “השלח”, ו. (אודיסה: אחיאסף, תרס"א).

בימי חמילניצקי: ציורים היסטוריים

בת העשיר

ורשה: תושיה, תרנ"ט 1898.

חג היובל: בטלה הגזרה

שערים: ספריה לשעורי הערב ולבתי הספר; 7; תל אביב: דביר, תרפ"ט.

חטאת הצבור: ספור

ורשה: דפוס שולדבערג, תרנ"ז 1896.

חתן הדמים: אגדה

ירושלים [יפו]: [מוציא לאור לא ידוע], תרס"ו.

יזרעאל: קובץ ספרותי

יפו: דפוס א' אתיו, תרע"ג.

כתבי א"ז רבינוביץ: ספורים ואגדות לבני הנעורים.

ירושלם: [מוציא לאור לא ידוע], (תרס"ז).

כתבי א"ז רבינוביץ

כתבים מקובצים

מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;

תל אביב: עם עובד – דפוס דבר, תש"ד.

מי נצח

(ברלין: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"ז)

מעולם היצירה: ספור

ירושלים: דפוס אחדות, תרע"א.

מקוצר רוח: (מרשימות שריה הסופר)

(ברלין: אחיאסף, תרס"ד).

על הפרק: ספור

ורשה: דפוס א' גינז, תרמ"ח.

צללי העבר

בתוך ביבליותיקה עברית; פיעטרקוב: דפוס ש' בעלכאטאווסקי, תר"ס 1900.

צרת הבן

[אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-תרס”ח]. תדפיס מתוך השלח, י"ז.

ר' חיים הירש: מזכרונות שריה הסופר

ורשה: תושיה, תרס"ז. בתוך בכורים: 56–57.

שלומים

אודיסה: דפוס בעלינסאן, תרנ"ד.

שמחת תורה

אודיסה: דפוס דובנא, תרנ"ז.

a מאמרים ומסות

אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ: תולדות חייו כתובות בידי עצמו, עם תמונתו

בכורים: 99; ורשה: תושיה, תרס"ז.

במסלה

תל אביב: (דפוס אחדות), תרצ"א.

בצוק העתים: חוברת זכרון

בצל הכסף

אודיסה: [מוציא לאור לא ידוע], תרנ"ד.

דרך הרוח

תל אביב: דביר, תרפ"ט

האינקביזציה: רשימה היסטורית ונלוה לה חליל-בי

תל אביב: (בדפוס אחדות), תר"ץ.

האסלאם: מהותו, מקורו והתפתחותו

תל אביב: אגודת הסופרים, תרפ"ז.

הגליל העליון

ירושלים: פרומקין, תרס"ט.

הפטרה

ספר ראשון: ספורים, מאמרים ורשימות

תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ה.

ספר שני: ציורים, אמרות, שרטוטים היסטוריים והרהורים

תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ח.

הרהורים: על חיי עולם וחיי שעה

תל אביב: דפוס אחדות, תרפ"ז.

השכר והעונש בחינוך

ירושלים: דפוס אחדות, תרע"א.

זכרונות ; לשון חסידים

זרעים: ספר מקרא <חריסטומטיה> לשנות הלימודים השניה והשלישית

א“ז רבינוביץ וח'”ל זוטא; ורשה: ט' פונק, [הקד' תרס"ח].

חיי ליב ניקולייביץ טולסטוי

תל אביב: (דפוס אחדות), תרפ"ד.

יוסף חיים ברנר: חייו ותכונתו האישית והספרותית

כתר תורה: לצורתו הרוחנית של… רבי אברהם יצחק הכהן קוק

לשון עמנו: <הוא זרעים>: ספר מקרא ולמוד לשנות הלמודים השניה והשלישית / רבינוביץ וח"ל זוטא

תולדות היהודים בארץ ישראל משנת ג' אלפים תת“ל ליצירה עד ה' אלפים תרע”ד

יפו: דפוס איתן וס' שושני, תרפ"א.

סיני: ציור חצי האי סיני מלקט מספרים ונמסר בתור רשמי מסע

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז].

תולדות היהודים בארץ ישראל: משנת ג' אלפים תת“ל ליצירה עד ה' אלפים תרע”ה

תולדות הספרות העברית: לבני הנעורים בהשתתפות מערכת מוריה

תולדות ישראל: היסטוריה מצוירת לילדי ישראל

תולדות עם ישראל: מראשית ימיו עד היום הזה

s יצירות מתורגמות

אגדות התנאים / בנימין זאב בכר

אגדת אמוראי ארץ ישראל / בנימין זאב בכר

א' בורניא: ספור על פי מיין ריד עם הוספות ושינויים / תומס מיין ריד

בלי לשון / ולדימיר גלקטיונוביץ' קורולנקו

הבתולה מאורליאנס / פרידריך שילר

היהודי בספורי טורגניב / איבן סרגיביץ רבינוביץ

הרמב"ן פרשן המקרא / בנימין זאב בכר

תל אביב: [חמו"ל], תרצ"ב.

השבוי בקוקז: ספור / ל' טולסטוי

ורשה: תושיה, תרע"ז. בתוך ביבליותיקה לנערים; 25–26.

השומר בלילות: מכתבי הציד / איון סרגיביץ' טורגניב

ירושלים: חרות, [תר"ץ?].

זכרונות גליקל / גליקל מהמלן

תל אביב: דביר, תרפ"ט.

זכרונות גרשוני / גריגורי גרשוני

יפו: א' איתן וס' שושני, תרע"ט.

זכרונות ויירה פיגנר: מימי מאסרה בשליסלבורג 1

תל-אביב: דפוס קואופרטיבי הפועל הצעיר, תרפ"ד 1924.

יעקב טירדה: ספור היסטורי / יהודה לודויג בן משה פיליפסון

ורשה: תושיה, תרס"ז.

מות איבן איליץ' / ל' טולסטוי

בתוך: יפת;‫ יפו : יפת, [תרע“ב-תרע”ג] 1913.

ערכי מדרש / בנימין זאב בכר

ר' אברהם אבן עזרא המדקדק / בנימין זאב בכר

תל אביב: אחדות, תרצ"א.

שמע ישראל / חיים שטינטל

תל אביב: (דפוס אחדות), תרצ"ג.

חלומו של מקר / ולדימיר גלקטיונוביץ' קורולנקו


 1. כתובים בידי עצמה ברוסית ומתורגמים ע“י אז”ר.  ↩

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ

הקלידו

 • רחל אוסטרובסקי
 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אמיר גולדשטיין
 • אסתר רשף
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • לאה ברזילי
 • נאוה פריימן
 • נגה רובין
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • קיילא קפלן
 • רחל ויטנברג
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • מלאכי שפר
 • עמינדב ברזילי
 • רונית רהב
 • רותי פחימה-אילן

סרקו

 • סגל ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית
 • נאוה בת-צו"ר
 • הילה לוי

עדכונים אחרונים