רקע
אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'
אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'
(1854‏-1945)
סופר, עורך, ביוגרף ומתרגם עברי.


l פרוזה

 

אגריפוס הראשון

ורשה: תושיה, [חסרה שנה]; בתוך: ביבליותיקה לנערים; ורשה: תושיה, [1930?].

אשכולות: קובצי ספרות ומדע לבני הנעורים

באפס תקוה: ספור

בארץ נשיה

ביום הזכרון

תדפיס מתוך “השלח”, ו. (אודיסה: אחיאסף, תרס"א).

בִּימֵי חְמֶלְנִיצְקִי (סיפּוּר היסטוֹרי)

בת העשיר

ורשה: תושיה, תרנ"ט 1898.

חג היובל: בטלה הגזרה

שערים: ספריה לשעורי הערב ולבתי הספר; 7; תל אביב: דביר, תרפ"ט.

חטאת הצבור: ספור

ורשה: דפוס שולדבערג, תרנ"ז 1896.

חתן הדמים: אגדה

ירושלים [יפו]: [מוציא לאור לא ידוע], תרס"ו.

סיפורים לילדים

יפו: [חמו"ל], תרס"ז

ילדי העברים

שמחת תורה

שִׁלּוּמִים

הפגישה.

שׁבֻעַת משׁה: - אגדה

יזרעאל: קובץ ספרותי

יפו: דפוס א' אתיו, תרע"ג.

כתבי א"ז רבינוביץ: ספורים ואגדות לבני הנעורים.

ירושלם: [מוציא לאור לא ידוע], (תרס"ז).

כתבי א"ז רבינוביץ

כתבים מקובצים

הוצאת ועד היובל, תרצ"ד

כרך ראשון

דבר הוצאת ועד היובל

בְּאֶפֶס תִּקְוָה

בת העשיר

מאיר השמש

חנוכת הבית

הָאוֹצָר

זה לעומת זה

בצל הכסף

חטאת הצבור

בשל מגבעת

מי נצח

המורה

תרעומות

ריב "איתנים"

נחתכה הרצועה!

סדר מאוחר

הרוכלת

מחשבת פּגול

מֵרְשִׁימוֹת רוֹפֵא צָעִיר

הַבָּטוּחַ בְּאַחֲרָיוּת

גֶּבֶר אֵין אֱיָל

קַדִישׁ יָתוֹם

מִזְמוֹר לְתוֹדָה

חָזוּת קָשָׁה

בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ

חוץ לזמנו

חֲלוֹם

האם והבת

הסנונית הראשונה

האנוסה

שיחת דרך

כרך שני

בִּימֵי חְמֶלְנִיצְקִי (סיפּוּר היסטוֹרי)

ילדי העברים

בִּן־הַכּוֹת

הַדַּפִּים הָאַחֲרוֹנִים מִיּוֹמָנוֹ שֶׁל אוּרִיאֵל אַקּוֹסְטָא

חג היובל [ראו להלן תחת “מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;”]

אהבת תורה [ראו להלן תחת “מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;”]

שִׁלּוּמִים

שמחת תורה

אם הבנים

נשמת קדוש

מתן בסתר

אַחוה [ראו להלן תחת “מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;”]

רצון הצדיק

אברהם באור כשדים

הבורח [ראו להלן תחת “מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;”]

הגבור הקטן [ראו להלן תחת “מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;”]

דרך הרוח

בעשרה רובל

המלך ויועצו היהודי

בעל בטחון

חתן דמים

זְרִיזָה

אִמָּא

בָּטְלָה הַגְּזֵרָה

יִרְאַת חֵטְא

מִבֵּית־הַחוֹלִים

מֵעוֹלם הַיְצִירָה

מֵחרְבָּנוֹת הַחֲלוּקָה

מִפְּרִי הַ"חֶרמוֹן"

בְּיוֹם הַזִּכָּרוֹן

על קדושת השם

אחרית ותקוה

צרת הבן

הזהיר בלא-תעשה

רק עוד פעם אחת

שאלה חמורה הבורחת

יהודיה

סבה דוחה וסבה מקרבת

כרך חמישי

אורות מאופל

חלומו של מַקַר

פַּרַדּוֹכְּס

מאגרותיו

העלילה על יהודי מאריאמפול

מיומנו

מפתגמי וו. קורולינקו

הטוב והישר: מחיי הסופר הרוסי ולאדימיר קורולנקו (מופיע בסוגת מאמרים ומסות)

מבחר סיפורים הציורים – י' קוברסקי;

תל אביב: עם עובד – דפוס דבר, תש"ד.

בִּימֵי חְמֶלְנִיצְקִי (סיפּוּר היסטוֹרי)

הַגִבּוֹר הַקָטָן

הבורח

ילדי העברים

אהבת תוֹרה

אַחֲוָה

חג היוֹבל

אֲמָרוֹת

מי נצח

(ברלין: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"ז)

מעולם היצירה: ספור

ירושלים: דפוס אחדות, תרע"א.

מקוצר רוח: (מרשימות שריה הסופר)

(ברלין: אחיאסף, תרס"ד).

על הפרק: ספור

ורשה: דפוס א' גינז, תרמ"ח.

צללי העבר

בתוך ביבליותיקה עברית; פיעטרקוב: דפוס ש' בעלכאטאווסקי, תר"ס 1900.

צרת הבן

[אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-תרס”ח]. תדפיס מתוך השלח, י"ז.

ר' חיים הירש: מזכרונות שריה הסופר

ורשה: תושיה, תרס"ז. בתוך בכורים: 56–57.

שִׁלּוּמִים

אודיסה: דפוס בעלינסאן, תרנ"ד.

שמחת תורה

אודיסה: דפוס דובנא, תרנ"ז.

a מאמרים ומסות

 

במסלה

תל אביב: (דפוס אחדות), תרצ"א.

בצוק העתים: חוברת זכרון

בצל הכסף

אודיסה: [מוציא לאור לא ידוע], תרנ"ד.

דרך הרוח

תל אביב: דביר, תרפ"ט

האינקביזציה: רשימה היסטורית ונלוה לה חליל-בי

תל אביב: (בדפוס אחדות), תר"ץ.

האסלאם: מהותו, מקורו והתפתחותו

תל אביב: אגודת הסופרים, תרפ"ז.

הגליל העליון

ירושלים: פרומקין, תרס"ט.

הפטרה

ספר ראשון: ספורים, מאמרים ורשימות

תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ה.

ספר שני: ציורים, אמרות, שרטוטים היסטוריים והרהורים

תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ח

ברוריה אשת ר' מאיר

הרמב"ם

אדיל בת ר' משה

הגאון והרב

לתולדות משפחת האדמו"רים שניאורסון

למלאות שבעים שנה לדו־ירחון

בארץ ישראל

תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ח

לזכר יוסף בוסל

לזכר זאב ברזילי

אחד־העם

הקדוש אייזיק צינדלר ז"ל

הרהורים

תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ח

הנשמה והגוף של הציונות

שאלת בנין ארץ־ישראל ושאלת העובדים

הדוחקים את הקץ

על האיחוד והנסירה

גֹלו את החרפה

אחרי הועידה השלישית של הסתדרות העובדים

על ה"דין וחשׁבון"

נְעִילָה הרהורי וידוי של שריה הסופר)

מִשְׁעוֹלים

(מלוקט מדברי חסידי עולם)

הרהורים: על חיי עולם וחיי שעה

תל אביב: דפוס אחדות, תרפ"ז.

השכר והעונש בחינוך

ירושלים: דפוס אחדות, תרע"א.

על חכמת היהדות

כתבים מקובצים: חלק שלישי – מאמרים

תל־אביב: ועד היובל, תרצ"ה

לזכרון

בדרך התחיה: הרהורים

חגים וזמנים

הטוב והישר– ולאדימיר קורולנקו; בתוך: כתבים מקובצים: כרך חמישי

תל־אביב, תרצ"ו

הטוב והישר: מחיי הסופר הרוסי ולאדימיר קורולנקו

לְשׁוֹן חֲסִידִים

זכרונות ; לשון חסידים

זרעים: ספר מקרא <חריסטומטיה> לשנות הלימודים השניה והשלישית

א“ז רבינוביץ וח'”ל זוטא; ורשה: ט' פונק, [הקד' תרס"ח].

חיי ליב ניקולייביץ טולסטוי

תל אביב: (דפוס אחדות), תרפ"ד.

יוסף חיים ברנר: חייו ותכונתו האישית והספרותית

כתר תורה: לצורתו הרוחנית של… רבי אברהם יצחק הכהן קוק

לשון עמנו: <הוא זרעים>: ספר מקרא ולמוד לשנות הלמודים השניה והשלישית / רבינוביץ וח"ל זוטא

יפו: דפוס איתן וס' שושני, תרפ"א.

סִינַי

ציור חצי האי סיני מלקט מספרים ונמסר בתור רשמי מסע

לְתוֹלְדוֹת הַחִנּוּךְ וְהַהַשְׂכָּלָה שֶׁל הַיְּהוּדִים בְּרוּסְיָה

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז]

סִידּוּר הַסִּפְרוּת הָאֳגָדִית

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז]

אֲגָדוֹת וַאֲמָרוֹת

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז]

על דבר הילדים ה"מתמידים"

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז]

תולדות הספרות העברית: לבני הנעורים בהשתתפות מערכת מוריה

תולדות ישראל: היסטוריה מצוירת לילדי ישראל

תולדות עם ישראל: מראשית ימיו עד היום הזה

s יצירות מתורגמות

 

אגדות התנאים / בנימין זאב בכר

אגדת אמוראי ארץ ישראל / בנימין זאב בכר

אי בורניא /ספור על פי מיין ריד עם הוספות ושינויים / תומס מיין ריד

וורשא: תושיה, 1898.

בלי לשון / ולדימיר גלקטיונוביץ' קורולנקו

הבתולה מאורליאנס: מחזה תוגה / פרידריך שילר (תרגום בפרוזה)

תל אביב: דפוס ספר, תרצ"ו.

היהודי בספורי טורגניב / איבן סרגיביץ רבינוביץ

הרמב"ם פרשן המקרא / בנימין זאב בכר

תל אביב: [חמו"ל], תרצ"ב

השבוי בקוקז: ספּור / לב טולסטוי

ורשה: תושיה, תרע"ז. בתוך ביבליותיקה לנערים; 25–26.

השומר בלילות: מכתבי הציד / איון סרגיביץ' טורגניב

ירושלים: חרות, [תר"ץ?].

זכרונות גליקל / גליקל מהמלן

תל אביב: דביר, תרפ"ט.

זכרונות גרשוני / גריגורי גרשוני

יפו: א' איתן וס' שושני, תרע"ט.

זִכְרוֹנוֹת וְיֶירָה פִיגְנֶר מימי מאסרה בשליסלבורג / ויירה פיגנר

תל-אביב: דפוס קואופרטיבי הפועל הצעיר, תרפ"ד 1924.

יעקב טירדה: ספור היסטורי / יהודה לודויג בן משה פיליפסון

ורשה: תושיה, תרס"ז.

מות איבן איליץ' / ל' טולסטוי

בתוך: יפת;‫ יפו : יפת, [תרע“ב-תרע”ג] 1913.

ערכי מדרש / בנימין זאב בכר

ר' אברהם אבן עזרא המדקדק / בנימין זאב בכר

תל אביב: אחדות, תרצ"א.

שמע ישראל / חיים שטינטל

תל אביב: (דפוס אחדות), תרצ"ג.

חלומו של מקר / ולדימיר גלקטיונוביץ' קורולנקו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'

הקלידו

 • רחל אוסטרובסקי
 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • אורי ארליך
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אמיר גולדשטיין
 • אסתר רשף
 • אסתר ברזילי
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • לאה ברזילי
 • לירון מילשטין
 • מירה ברק
 • נאוה פריימן
 • נגה רובין
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • ערן גרף
 • קיילא קפלן
 • צוף וייסבוך
 • רבקה קולבינגר
 • רותי בראל
 • רחל ויטנברג
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שילה גל
 • שרה ברקוביץ
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

הגיהו

 • איילת צנקל
 • אביבה רוסט
 • בת ציון רביב
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צפורה ניצן
 • רונית רהב
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה
 • שלי אוקמן
 • תמר הקר

סרקו

 • סגל ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית
 • נאוה בת-צו"ר
 • הילה לוי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'

הקלידו

 • רחל אוסטרובסקי
 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • אורי ארליך
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אמיר גולדשטיין
 • אסתר רשף
 • אסתר ברזילי
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • לאה ברזילי
 • לירון מילשטין
 • מירה ברק
 • נאוה פריימן
 • נגה רובין
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • ערן גרף
 • קיילא קפלן
 • צוף וייסבוך
 • רבקה קולבינגר
 • רותי בראל
 • רחל ויטנברג
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שילה גל
 • שרה ברקוביץ
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

הגיהו

 • איילת צנקל
 • אביבה רוסט
 • בת ציון רביב
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צפורה ניצן
 • רונית רהב
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה
 • שלי אוקמן
 • תמר הקר

סרקו

 • סגל ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית
 • נאוה בת-צו"ר
 • הילה לוי