לוגו
הבוץ
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

טיט במים – גוש! גוש!

חושו, לושו – לוש! לוש!

שלק! פְּלָק! טיט חלק –

טוב הוא למשחק.


מתלשלש הבוץ, שולח

לשונות של טיט בורח,

בין האצבעות נמעך –

מי רוצה כעך?


צפצופים הוא מצפצף לי,

פרצופים הןא מְפַרְצֵף לי

חֹמֶר־חֹמֶד שכזה –

“קוקו” הוא עושה!