לוגו
[סב דמה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

— ∪ — — ∪ — ∪ — — ∪ — — // — ∪ — — ∪ — ∪ — — ∪ — —

סֹב דְּמֵה לַצְּבִי1 וְהַרְחֵק לְךָ, פֶּן // אֶחֱמֹד יָפְיְךָ2 וְתִלְקֶה בְעֵינִי3.

אֶשְׂנְאָה נוּדְךָ4 וְאָחוּס5 בְּעֵת תִּקְ־ רָב. // הֲיִקְרֶה לְאִישׁ אֲשֶׁר יִקְרֵנִי6?

עֵין יְמִינִי, הֲבַעֲבוּרֵךְ יְאֻנֶּה // רַע7 אֱלֵי אוֹהֲבִי, וְהוּא עֵין יְמִינִי8!  1. סב דמה לצבי – ברח דודי כצבי. על פי שיר השירים ב יז: סב דמה לך דודי לצבי.  ↩

  2. אחמד יפיך – אקנא ביפיך.  ↩

  3. ותלקה בעיני – ותירה בחצי עיני.  ↩

  4. נודך – את התרחקך מעלי.  ↩

  5. ואחוס – ואצטער, אתיסר ביסורי אהבה, כלומר: אוי לי אם תרחק אוי לי אם תקרב. אשנאה נודך ואחוס בעת תקרב – השוה לעיל נג 4: אחוס בנוד דודי ואוכיחו בשובו.  ↩

  6. אשר יקרני – כמקרה הרע שקרה לי. היקרה לאיש אשר יקרני – על פי קהלת ב טו: כמקרה הכסיל גם אני יקרני.  ↩

  7. יאנה רע – כל פי תהלים צא י: לא תאנה אליך רעה.  ↩

  8. והוא עין ימיני – והרי אוהבי חשוב עלי כעין ימיני. השוה להלן רטז 5: לבן פורת יהוסף עין ימינו.  ↩