לוגו
[לנודך בקרבי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

∪ — — ∪ — — — ∪ — — ∪ — ∪ — // ∪— — ∪ — — — ∪ — — ∪ — ∪ —

לְנוּדָךְ בְּקִרְבִּי אוֹר וְגוּפִי בְּתוֹךְ יְאוֹר1 // בְּשָׁטְפוֹ2 וּמִי יוּכַל נְשׂא אוּר וְזָרֶם3?

הֲתִמְשֹׁךְ בְּקֶשֶׁת נֹד לְתֻמָּךְ4 בְּיוֹם נְדֹד // וְתַצִּיב כְּמַטָּרָה5 קְרָבַי, וְתוֹרֵם6?

לְנוּד אוֹהֲבִי7 זָעוּ עֲצָמַי וְרָחֲפוּ8, // וְרָקְדוּ בְּתוֹךְ גּוּפִי כְּעֵגֶל וּבֶן רֵם9,

וְאֶמְצָא לְפֵרוּדוֹ10 בְּלִבִּי כְּמוֹ יְקוֹד // יְלַהֵט לְחוּמִי11 וַעֲצָמַי יְגָרֵם12. 1. אור…יאור – לשון נופל על לשון.  ↩

 2. וגופי בתוך יאור בשטפו – השוה לעיל לח 26: ולבי בבין זעה לזעה כצף בינות יאורים שנים נהדפים ונהרים.  ↩

 3. אש בוערת בקרבי על פרידתך ודמעותי נוזלות בזרם עד שגופי הוא כמו בתוך יאור שוטף, ומי יוכל לשאת אש וזרם מים יחד. ומי יוכל נשא אור וזרם – השוה לעיל עג 8: ואיך אוכל נשא אחת בראשי תשופני ואחת על עקבי.  ↩

 4. התמשך בקשת נד לתמך – על פי מלכים א כב לד: ואיש משך בקשת לתמו.  ↩

 5. ותציב כמטרה – על פי איכה ג יב: ויציבני כמטרא.  ↩

 6. ותורם – ותירה בהם חצי אהבה.  ↩

 7. לנוד אוהבי – מפני פרידת אוהבי ממני.  ↩

 8. ורחפו – ונעו. זעו עצמי ורחפו – על פי ירמיה כג ט: רחפו כל עצמותי.  ↩

 9. רם – ראם. ורקדו בתוך גופי כעגל ובן רם – על פי תהלים כט ו: וירקידם כמו עגל לבנון ושריון כמו בן ראמים.  ↩

 10. לפרודו – לרגל פרודו.  ↩

 11. לחומי – בשרי.  ↩

 12. ועצמי יגרם – וישבר את עצמותי. על פי במדבר כד ח: ועצמותיהם יגרם.  ↩