לוגו
נומה, בן
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

נומה, בן, פרח רך

נומה, נום! נומה, נום

אבא אל הים הלך

נומה, נום! נומה נום!

עוד מעט הנר ידעך

נומה, נום, מלאך.


אבא בסופה חותר

רום־תהום, רום־תהום

גל על גל, נחשול עובר

רום־תהום, רום־תהום

אבא יחזר מהר

נומה בשלום.