לוגו
על התקנתם בעברית של סיפורי "פרשיות מוקדמות" / דבורה בארון (בעריכת נורית גוברין)
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בחלק זה של הספר מובאים בסדר כרונולוגי כל סיפוריה העבריים של דבורה בארון, שנתפרסמו עד שנת 1920. שבעה מהם (‘הניך’; ‘על יד החלון’; ‘נכדים’; ‘עצבנות’; ‘עגמת נפש’; ‘שומן’; ‘עגונה’) כונסו בשינויים בספרה ‘פרשיות’ (תשי"א), והובאו כאן בנוסח הראשון שלהם. סיפור אחד (‘קצו של סנדר זיו’) כונס בספרה ‘סיפורים’ (תרפ"ז), והושמט מכל ספריה הבאים. כן נכלל כאן הסיפור ‘בסוף קיץ’, שנכתב, כנראה, בתחילת שנות העשרים, ופורסם לראשונה לאחר מותה. חטיבה זו כוללת 49 סיפורים.

הכתיב המקורי של הסיפורים נשמר, ורק במלים שיש בהן חשש לאי־הבנה בגלל הכתיב החסר או בגלל האפשרות לקריאה דו־משמעית, נוסף ניקוד חלקי. הסיפורים ‘קדישה’ ו’גניזה' נדפסים כאן בניקוד מלא, כמו במקום פרסומם הראשון. כן תוקנו מספר שגיאות־דפוס ודאיות במקור. הסיפורים מלֻווים בהערות־הסבר, שהן בעיקרן ביאורי־מלים: מלים עבריות נדירות, או שנתיישנו, או ששינו את הוראתן; ביטויים ארמיים בלתי שגורים; ראשי־תבות; מלים לועזיות קשות; מלים וביטויים ביידיש וברוסית. ששת הסיפורים שנדפסו לראשונה בעיתוני ילדים ונוער, מופיעים כאן בלוויית ההערות וביאורי־המלים המקוריים, ששולבו בהם לתועלת הקוראים הצעירים בראשית המאה. בשולי כל סיפור נרשם מראה־מקום מקוצר של פרסומו הראשון. הפרטים המלאים מצויים ברשימה הביבליוגראפית.

א. ה.