רקע
אבנר הולצמן
אבנר הולצמן
(1956‏-)
חוקר ספרות ישראלי, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב; חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים[1]; חבר-יועץ באקדמיה ללשון העברית.


a מאמרים ומסות

 

על התקנתם בעברית של סיפורי "פרשיות מוקדמות" / דבורה בארון (בעריכת נורית גוברין)

הכרת פנים: מסות על מיכה יוסף ברדיצ’בסקי

תל אביב: רשפים, תשנ"ד 1993

לאן?: מסות ספרותיות / מרדכי אהרנפרייז; כינס וצירף מבוא והערות אבנר הולצמן

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ח 1998

מפת דרכים: סיפורת עברית כיום

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2005

מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ“י ברדיצ’בסקי, י”ח ברנר וא"ד גורדון

קריית שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשס"ח 2008

v עיון

 

אביגדור המאירי וספרות המלחמה

הוצאת ‘מערכות’ – צבא ההגנה לישראל, משרד הבטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1986

ממשכיל תורני למהפכן ספרותי: חמש-עשרה השנים הראשונות (תרמ“ז-תרס”ב) ביצירתו של מיכה יוסף ברדיצ’בסקי

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשמ"ט 1989

סיפורי תר"ס / מיכה יוסף ברדיצ’בסקי; ההדרה ומבוא - אבנר הולצמן

תל אביב: רשפים, תשנ"א

הסיפור העברי הקצר בראשית המאה העשרים: לתלמידי הקורס “מבוא לסיפורת העברית החדשה” ד"ר חנה נוה

תל-אביב: חמו"ל, -199?

הסיפור העברי הקצר בראשית המאה העשרים

יחידה 1: מבוא היסטורי-ספרותי

האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשנ"ג

נקודות מפנה בספרות העברית: וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות / ערכו זיוה שמיר ואבנר הולצמן

תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב - מכון כץ לחקר הספרות העברית, תשנ"ג 1993

מול הר המוריה: מבחר סיפורי עם מתוך ממקור ישראל / מאת מיכה יוסף בן-גריון (ברדיצ’בסקי); ערך והקדים מבוא אבנר הולצמן

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995

הכרת פנים: מסות על מיכה יוסף ברדיצ’בסקי

עיריית חולון – האגף לתרבות, והוצאת רשפים, תל-אביב תשנ"ד

אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ’בסקי – שנות הצמיחה (תרמ“ז-תרס”ב)

הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, בשיתוף עם בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ו

ספרות ואמנות פלסטית

הוצאת הקיבוץ המאוחד וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל-אביב (סידרת ‘מושג’), תשנ"ז

מלאכת מחשבת – תחיית האומה: הספרות העברית לנוכח האמנות הפלסטית

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן, תל-אביב תשנ"ט

תמונה לנגד עיני

הוצאת עם עובד, ספריית אפקים, תל-אביב תשס"ב

הספר והחיים: מסות על מיכה יוסף ברדיצ’בסקי

הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ג

בחוצות לונדון: מבחר סיפורים ורשימות / יעקב שלום קצנלנבוגן (יש"ק); כינס וצירף אחרית דבר אבנר הולצמן

תל אביב: עמדה/ביתן, תשס"ג 2002

השירים / חיים נחמן ביאליק; ערך והוסיף מבואות, ביאורים ונספחים - אבנר הולצמן

אור יהודה: דביר, תשס"ה 2004

מפת דרכים: סיפורת עברית כיום

הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרי סימן קריאה, תל-אביב 2005

אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה

הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ו

חיים נחמן ביאליק

הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים תשס"ט [בסדרה: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי]

חיים נחמן ביאליק - הסיפורים / ערך והוסיף מבואות, ביאורים ונספחים אבנר הולצמן

אור יהודה: דביר, תשס"ח 2008

רעם היופי: חמישה סיפורים / מיכה יוסף ברדיצ’בסקי; ערך והוסיף אחרית-דבר אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשס"ט 2009

של מי אתה ילד: רומאן / חנוך ברטוב; אחרית דבר - אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010

מיכה יוסף ברדיצ’בסקי

הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"א [בסדרה: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי]

צעיר לעד: עיונים בשירת שאול טשרניחובסקי / בעז ערפלי; ערך והוסיף אחרית דבר אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

רגל אחת בחוץ: רומאן / חנוך ברטוב; אחרית דבר - אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

פצעי בגרות: רומאן / חנוך ברטוב; אחרית דבר - אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

מרים: רומאן מחיי שתי עיירות / מיכה יוסף ברדיצ’בסקי; הערות ואחרית-דבר - אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

מתום עד תום: רומאן / חנוך ברטוב; אחרית דבר - אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד; ספרי סימן קריאה, תשע"ג 2013

קריאה עיוורת: מבחר סיפורים / חנוך ברטוב; ערך והוסיף אחרית דבר אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד; ספרי סימן קריאה, 2013

שש כנפיים לאחד / חנוך ברטוב; אחרית דבר: אבנר הולצמן

בני ברק: הקיבוץ המאוחד; ספרי סימן קריאה, 2014

מפתח הלב: אמנות הסיפור של חנוך ברטוב

הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ה

מבחר שירים / שאול טשרניחובסקי; בחר, ערך, הוסיף פירושים למלים קשות ומבואות לשירים ולחטיבות השירים - בעז ערפלי; אחרית דבר - אבנר הולצמן; התקין והגיה - תנחום אבגד

ירושלים: הוצאת כרמל, תשע"ה 2015

מות ליסאנדה ונובלות אחרות / יצחק אוורבוך אורפז. אחרית דבר: אבנר הולצמן

בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2015

עד הלום: תחנות בספרות העברית

הוצאת כרמל, ירושלים תשע"ו

עין בעין: על עשרים חוקרי ספרות

הוצאת כרמל, ירושלים 2018

הבדאי / חנוך ברטוב; אחרית דבר: אבנר הולצמן

ירושלים: כרמל, תשע"ט 2019

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אבנר הולצמן

הקלידו

  • אמיר גולדשטיין
  • דליה יעקבי

הגיהו

  • מרגלית נדן
  • נורית רכס

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אבנר הולצמן

הקלידו

  • אמיר גולדשטיין
  • דליה יעקבי

הגיהו

  • מרגלית נדן
  • נורית רכס