לוגו
[אגרו אף שְׁלשָׁה מִטִּיר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

סב

    [5 ע"ב]     אגרו אף     שְׁלשָׁה מִטִּיר1

                           שֻׁולְּחוּ לְהַעֲטִיר2

                           אֶחָד אַב הֲמוֹן3 הֶחְטִיר4

                           וְשֵׁנִי לוֹט הִפְטִיר5

5                          שְׁלִישִׁי סְדוֹם הִקְטִיר6

                           וַייָ הִמְטִיר7

נוסח שני בדף 6 של כ"י נ 3 אחד לאב הינטיר 4 ושיני ליסכה[…] 5 ושלישי לסדום להבסיר <!>  1. מטיר: כנראה במקום ‘מטירה’, והוא כינוי לשמים, טירת מושבו של הקב"ה. והכוונה לשלושת המלאכים הנזכרים בבר' יח:ב.  ↩

  2. להעתיר: כנראה: לתת גדולה להרב"ה על־ידי מילוי רצונו.  ↩

  3. אב המון: את אברהם אבינו,  ↩

  4. החטיר: הפרה להעמיד לו בן; מלשון ‘ויצא חטר מגזע ישי’ (יש' יא:א)  ↩

  5. הפטיר: הציל.  ↩

  6. הקטיר: העלה באש  ↩

  7. ויי המטיר: בר' יט: כד.  ↩