לוגו
[אז בפלשך אָב לְעֵת זִקְנָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

עג

      אז בפלשך אָב לְעֵת זִקְנָה

      יֶלֶד קָנָה1

      מִזְּקֵינָה2 מְתֻוקָּנָה3

      וְנַפְשׁוֹ הֻותְקְנָה4

5     בְּמַאֲמַר אֵל קַנָּה5

      כְּהִשְׁמִיעוֹ6 קַח נָא7

      לְקָחוֹ בֶּאֱמוּנָה

      וַעֲקָדוֹ וְלֹא שִׁינָּה

      כְּמוֹ הֻושְׁנָה

10    בְּשִׁינּוּן מִשְׁנָה8

      וְהוּא בֶּן שֶׁבַע וּשְׁלשִׁים שָׁנָה9

קא 3 מזקנה 4 נפשו התקינה 5 קנא 9 השנה  1. ילד קנה: השווה בר' ד:א.  ↩

  2. מזקינה מתוקנה: משרה שהיתה לה עדנה אחר בלותה (בר' יח:יב)  ↩

  3. מתוקנה: מקושטת  ↩

  4. ונפשו הותקנה: גם נפשו של אברהם אבינו באה על תיקונה.  ↩

  5. אל קנה: כנראה במקום אל קנא  ↩

  6. כהשמיעו: במקום ‘אבל כהשמיעו’ או כיו"ב.  ↩

  7. קח נא: בר' כב:ב.  ↩

  8. כמו…משנה: כמו שלמדנו בתורה שבעל־פה.  ↩

  9. והוא…שנה: כך בבר"ר נו:יב, עמ 608 (עיין שם בשינויי־הנוסח) ובהרבה מקורות במדרשים (השווה תנחומא, מהדורת באבער, וירא, מב, הערה רכ).  ↩