לוגו
[מאמת מִיקָרוֹ הֻונְטָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קכט

        וירד יהודה <בר' לח:א>


    מאמת     מִיקָרוֹ1 הֻונְטָה

             וְעַצְמוֹ2 הֶחְטָא

             בִּכְנַעֲנִית3 הֻוסְטָא4

             בִּיצוּעַ מִיטָּה5

5            וְשָׁלוֹשׁ הֶחְנִיטָה6

             וְנַפְשׁוֹ נָקְטָה7

             כִּי עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי נָטָה8  1. מיקרו: מכבודו; והנושא הוא יהודה, במעשה תמר.  ↩

  2. ועצמו: כמו ‘ואת עצמו’.  ↩

  3. בכנענית: הכוונה לבת שוע (בר' לח:ב).  ↩

  4. הוסטא: סטה מן הדרך הטובה.  ↩

  5. ביצוע מיטה: לשאתה לאשה.  ↩

  6. ושלוש החניטה: והוליד שלושה בנים, את ער, את אונן, ואת שלה.  ↩

  7. ונפשו נקטה: על שום שמתה עליו (בר' לח:יב; הלשון על־פי איוב י:א).  ↩

  8. כי… נטה: על־פי בר' לח:א.  ↩