לוגו
[מפתור קימעה סְרִיסֵי פַרְעֹה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קלו

   מפתור קימעה    סְרִיסֵי פַרְעֹה1

                     שָׁאַל בְּמַדָּעוֹ2

                     וְכָל אֶחָד הוֹדִיעוֹ

                     אֶת מָה אֵרְעוֹ

5                     וּכְנָם3 והכבדתי אֶל פַּרְעוֹ4

                      צוּר5 בְּמִידָּה פְּרָעוֹ6

                      וְאַחַר שְׁנָתַיִם פְּדָעוֹ7

                      וַיְחַלֵּף שִׂמְלֹתָיו וַיָּבֹא אֶל פַּרְעֹ[ה]8  1. סריסי פרעה: במקום ‘את סריסי פרעה’. והכוונה לשר המשקים ולשר האופים.  ↩

  2. במדעו: בחכמתו.  ↩

  3. וכנם: ועל שום שאמר יוסף.  ↩

  4. והכבדתי אל פרעו: משובש בלי ספק, וצ"ל ‘והזכרתני אל פרעה’, על־פי בר' מ:יד.  ↩

  5. צור: הקב"ה.  ↩

  6. פרעו: הענישו בפורענות. והוא על־פי הנאמר בבר“ר פט:ב, עמ‘ 1088: ’על ידי שאמר לשר המשקים ”זכרתני“ ”והזכרתני" ניתוסף לו ב‘ שנים, ויהי מקץ שנתים ימים.’  ↩

  7. פדעו: גאלו (איוב לג:כד).  ↩

  8. ויחלף וכו‘: בר’ מא:יד.  ↩