לוגו
[לָאֹהֶל חֲרוּזִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רסא 1

      לָאֹהֶל חֲרוּזִים

      וְעַל הַמִּשְׁכָּן מָאֳוחָזִים2

      בְּחָכְמַת חוֹזִים3

      וָעֶד מַעֲלִיזִים4

5     הוֹדוּ5 בע בעד לוזים6

      לְיוֹדֵעַ רָזִים7

      יְיָ עֹשֶׂה חֲזִיזִים8  1. הפזמון מדבר ביריעות המשכן (שמ' לו:ח ואילך); היריעות היו כמיני מחרוזות לאוהל־מועד.  ↩

  2. ועל… מאוחזים: ומחוברות זו לזו מסביב למשכן.  ↩

  3. בחכמת חוזים: מכוח חכמתם של העושים במלאכה ברוח־הקודש.  ↩

  4. ועד מעליזים: שגורמים לשמחת נצחים.  ↩

  5. הודו: הנושא: החוזים (טור 3).  ↩

  6. בע בעד לוזים: לכאורה כך בכ“י נ, ונראה, שאותיות ‘בע’ נשתבשו למעתיק מן התיבה שלאחריהן; ו‘בעד לוזים’ אין בידי להלום, ונראה לי, שהאות דל”ת של ‘בעד’ אינה אלא יו“ד גדולה, וצ”ל ‘בעילוזים’, רוצה לומר: בשמחות.  ↩

  7. ליודע רזים: לקב"ה.  ↩

  8. יי עשה חזיזים: זכ' י:א.  ↩