לוגו
[נֶפֶשׁ עֲנֻוגָּה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רעו

      נֶפֶשׁ עֲנֻוגָּה1

      תִּהְיֶה לְתוּגָה2

      וְלֹא תִתֵּן פּוּגָה3

      כִּבְתוּלָה נוּגָה

5     וּכְב̇וסֶם עֲרוּגָה4

      קָרְבָּן תַּעֲרוֹגָה5

      וְכ̇ופֶר6 תַּשִּׂוגָה7

      כִּי תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה8  1. נפש ענוגה וכו‘: סיום המשפט בא בסוף הפזמון, וכל הטורים בחינת מאמר מוסגר: נפש ענוגה כי תחטא בשגגה – תהיה לתוגה וכו’.  ↩

  2. תהיה לתוגה: תתעצב משום הרגשת אשמה.  ↩

  3. ולא תתן פוגה: רוצה לומר, תתמיד בתשובה ובבכייה ועצבות.  ↩

  4. וכבוסם ערוגה: במקום ‘וכערוגת בושם’, בסמיכות הפוכה; צ"ל, כנראה, ‘ובבושם ערוגה’, והוא כינוי לבית־המקדש.  ↩

  5. קרבן תערוגה: במקום ‘בקרבן תערוג’ (אל ה').  ↩

  6. וכופר: וכפרה.  ↩

  7. תשוגה: במקום ‘תשיגה’; כלומר, ותשיג מחילה וכפרה.  ↩

  8. כי… בשגגה: וי' ד:ב.  ↩