לוגו
[מְכַפְּרֵי חֵאט עֲזוּרָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רפד

      מְכַפְּרֵי1 חֵאט2 עֲזוּרָה3

      וּמְשָׁרְתֵי עֲזָרָה

      נֶעֶנְשׁוּ בִגְזֵירָה

      נִיגְּשׁוּ בְלִי אוסרה4

5     מִיתָה עֲלֵיהֶם נִגְזְרָה

      בְּהַקְרִיבָם אֵשׁ זָרָה5  1. מכפרי חאט עזורה: כינוי לכוהנים.  ↩

  2. חאט: חטא; הכתיב מצוי בגניזה.  ↩

  3. עזורה: כינוי לישראל הנעזרים בה'.  ↩

  4. אוסרה: הפענוח מפוקפק, ואיני יודע להלום. ואולי כתוב ‘אומרה’ (=אימרה?), ורוצה לומר: בלי שנצטוו. ואולי צ“ל ‘אוזרה’ (=איזרה), רוצה לומר: לבוש (השווה ת' צג:א). והשווה וי”ר כ:ט, עמ‘ תסב–תסג: ’בשביל ארבעה דברים מתו בני אהרן… על ידי שהיו מחוסרי בגדים‘ וכו’.  ↩

  5. בהקריבם אש זרה: במ' ג:ד; כו:סא.  ↩