לוגו
[מטעים יְתַקֵּן מְעֻודָּנַיי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

שכד

   מטעים    יְתַקֵּן1 מְעֻודָּנַיי2

              יִכָּבְדוּ פִקְדֹנַיי3

              כְּדִבְרֵי עִינְיָנַי4

              וִיבָרְכֵם מִשְּׁמֵי מְעוֹנַי

5             כַּאֲהָלִים נָטַע יְיָ5
  1. יתקן: יביא (הקב"ה) תיקון.  ↩

  2. מעודניי: לישראל.  ↩

  3. פקדניי: רכושי, על דרך ‘והיה האכל לפקדון לארץ’ (בר' מא:לו).  ↩

  4. כדברי עיניני: כדבר אשר הובטח לנו.  ↩

  5. כאהלים נטע יי: במ' כד:ו.  ↩