לוגו
[ממולאים שִׁינּוּ סִיחֵיהֶם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תג

   ממולאים    שִׁינּוּ סִיחֵיהֶם1 2

              כְּבָאוּ אֶל אֲחֵיהֶם

              וְהִרְפּוּ אֶת יְדֵיהֶם

              וּבִן נוּן וּבֶן יְפֻונֶּה שְׁנֵיהֶם

5             מִתָּרִים דִּבְרֵיהֶם3

              קָרְעוּ בִּגְדֵיהֶם4  1. שינו סיחיהם: אמרו לעם להיפך ממה שראו.  ↩

  2. סיחיהם: כמו: ‘שיחתם’.  ↩

  3. מתרים דבריהם: אולי: מן המבינים כוונותיהם (השווה: במ' יד:ו); ואולי הוא במקום ‘מַתְרִים בדבריהם’, רוצה לומר, מזהירים את העם בדבריהם. עידו אבינרי מציע לפרש כמו ‘מדברי התרים’ בסמיכות הפוכה, רוצה לומר, מחמת דברי המרגלים.  ↩

  4. ובן נון….. בגדיהם: על־פי במ‘ יד:ו: ’ויהושע בן נון וכלב בן יפנה התרים את הארץ קרעו בגדיהם'.  ↩