לוגו
[מפלחי כבידם פזמין בַּשֵּׁם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תלה

        פינחס {במ' כה:י}


   מפלחי כבידם פזמין    בַּשֵּׁם1 נֶאֱזַר2

                         וּבְצִדְקוֹ3 נֶעֱזַר

                         וְדָקַר כְּאַכְזָר

                         לְמִדְיָנִית וּמוּזָר4

5                        וְשָׁלוֹם לוֹ הֻוחְזַר5

                        כְּמוֹ אֲשֶׁר נִיגְזַר

                        פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר6  1. בשם: פענוח התיבה מסופק.  ↩

  2. בשם נאזר: פינחס נתאזר בקדושת שמו של הקב“ה; השווה במ”ר כ:כה: 'ויקנא [פינחס] לשמו של הקב"ה  ↩

  3. ובצדקו: של הקב"ה  ↩

  4. ומוזר: ולרשע; על־פי תה‘ נח:ד: ’זרו רשעים מרחם'. והכוונה לזמרי.  ↩

  5. ושלום לו הוחזר: על שום ‘הנני נתן לו את בריתי שלום’ (במ' כה:יב).  ↩

  6. כמו…. אלעזר: כפי שהחליט הקב"ה בנוגע לפינחס בן אלעזר.  ↩