לוגו
[פז̇ בָּנִים לְמַלְכְּכֶם יַעֲשׂוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקלז1

   פז̇    בָּנִים2 לְמַלְכְּכֶם יַעֲשׂוּ3

         זָרִים מִדְּרָכָיו הָועֳשׂוּ4

         בִּדְבָרוֹ פָּצוּ5

         וּבְיַד אוֹיִבְכֶם נִתְפְּסוּ

5        תבוא עליה6 הוּנְסוּ

         שִׂים לָנוּ מֶלֶךְ7 בִּדְבָרוֹ8 מָאֲסוּ

         וְהֻשַׁב לִי9 כִּי אוֹתִי מָאֲסוּ10
  1. לשון הפזמון הזה מגומגם ביותר וקשה להלמו; ונראה, שהוא מפייט את דברי שמואל אל העם.  ↩

  2. בנים: בניכם.  ↩

  3. יעשו: יעבדו, ישתעבדו.  ↩

  4. זרים… הועשו: הריהם נעשים זרים (ואולי צ"ל ‘זדים’) מכוח דרכיו.  ↩

  5. בדברו פצו: כמו: במעשיו עשו, בשליחותו נלחמו. ושים לב לחריזת צ‘–ס’.  ↩

  6. תבוא עליה: טור זה אין בידי להלום; ואולי צ"ל ‘[רעה] תבוא עליה[ם], הונסו’.  ↩

  7. שים לנו מלך: על־ידי שאמרו כך.  ↩

  8. בדברו: של הקב"ה.  ↩

  9. והשב לי: ובאמת כך נאמר לי מגבוה.  ↩

  10. כי… מאסו: דבר ה' אל שמואל בשמ"א ח:ז.  ↩