לוגו
לכבוד ראש הממשלה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

עמוד השער 1

הודו.png

לכבוד ראש הממשלה, מר דוד בן־גוריון נ"י

אישי ראש הממשלה,

מר בן־גוריון החביב והנערץ,


ידעתי עד כמה רבה התענינותך והתעמקותך בספרות הודו ועד כמה הנך מעריך כמוני קשירת קשרי תרבות עם עמי אסיה. והנני מאמין שתרגומים מספרות מופת ירימו את תרומתם למטרה הנעלה.

זהו תרגומי השני מספרות הודו אחרי תרגומי של הבהאגאואדגיטה שיצא בהוצאת מוסד־ביאליק.

ועתה, קבל־נא, אדם יקר לכל איש, ממני זר פרחים של שירת הודו מימי קדם ועד ימינו אלה. ‘מימי קדם’, וקשה, כידוע לך, לקבוע קביעה נכונה את זמן חיבורן של יצירות הודו הקדומות, מהן נוצרו האֻפַּנִישַׁדוֹת, יצירות הגות עמוקה, במאה השמינית לפני הספירה, ואולי גם בזמן קדום יותר.

בספר קטן זה תמצא תפילה קצרה מתוך הבריהאד־אראניאקא־אופא־נישאר, המזכירה לקורא העברי משפט אחד מהגדת פסח, ותפילה ‘כל אתר ואתר’ המיוחסת להוגה־הדעות והפרשן המהולל שאנקאראצ’אריא, בן המאה השמינית לספירה, אשר הביע בפרושיו לספרי הודו המקודשים את דעותיו הפילוסופיות. מהאופאנישארות הבאתי קטע מפורסם מתוך הצ’האנדוגיא ואחד, מפורסם גם הוא, מן הקאטהא. ועוד שיר אחד תרגמתי מה’סוטא־ניפאטא' הבודהיסטי, ואת אגדת ‘סאויטרי וסאטיאואן’ מהאֶפּוֹס ‘מאהאבּהאראטא’. על כל אלה הוספתי חלק מתוך האֶפּוֹס ‘סאויטרי’ לִשְׁרִי־אַוּרוֹבּינדו, הבנוי על יסוד האגדה ההיא. אַוּרוֹבינדו היה מבני זמננו ונפטר אך לפני שנים מעטות, ושמו כהוגה דעות וכמשורר ידוע לך ללא ספק. אחרי שנות פעולתו הפוליטית הוא יסד את האשראם בפּוֹנְדִיצֶ’רִי בדרום הודו. את דעותיו הפילוסופיות והדתיות הוא פיתח בשפה האנגלית בספרו הגדול Life Divine, ובצורה פיוטית באפוס אשר הזכרתי.

מאז ומתמיד חיתה בנשמות גדולי הודו הכמיה לאל המסתתר אשר ‘רוח האדם יחד עם ארשת־שפתיו שבים ממנו (כמות שעלו) מבלי להשיגו’, Yato vaco nivartante aprâpya manasâ sahâ כאמור בטַאיטִירְיָא אפאנישאד (ב, ד, א).

בימינו אלה, בהם לפתח רובצת סכנת אֵין־חזון, והחומר הולך וגובר על הרוח, ואין לדור משען ומשענת ומקור נחמה לנפש, רצויות כפלים הופעות שירה רוחנית מסוג זה.

אפס, אין לקרוא ספר זה כקרוא איש סיפור קל מבדח, ואין להבינו לפי ‘כל העולה על הרוח בראשית המחשבה’ (כלשונו של ר' יוסף אלבו), כי יש להעמיק במחשבה ולגלות את הכמוס בו. וכל הקורא קריאה כזו יגלה בו ‘מקור נחמה’.

‘מקור נחמה’ אמרתי. כי רוב דבריו היו מקור נחמה לרבבות אלפי אנשים במשך הדורות, כנחמה אשר אותה מרעיפים עלינו דברי הנביא ישעיה (נה, א־יא): 'כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה 'לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע 'ולחם לאוכל – 'כן יהיה דברי אשר יצא מפי: לא ישוב אלי ריקם כי אם ‘עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו’.

והנני המברך אותך ואת קוראי

בברכה המשולשת

עמנואל אולסבנגר


תודתי נתונה לידידי ד“ר משה שפיצר נ”י, אשר נהירים לו שבילי השפה הסנסקריטית וספרותה, על אשר הואיל לעבור על כתב־היד ועל הערותיו, ועל אשר הוציא את הספר הזה לאור. ולמר ל“י ריקליס נ”י נתונה תודתי על אשר עבר על הנקוד.

ירושלים באביב תש"ך (1960)  1. הרישומים שבשער ובכריכה הועתקו מתבליטי־אבן של המאה השנייה לפסה"נ שמקורם במקדש בּודהיסטי בבּארהוּט שבהודו  ↩