לוגו
העם נגד העם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

העם נגד התקשורת (עוינת).

העם נגד דמוקרטיה (שמאלנים).

העם נגד הכנסת (מניאקים).

העם נגד סופרים ואמנים (קוקסינלים).

העם נגד קציני מילואים (אש"פיסטים).

העם נגד בתי־המשפט (מפריעים לעבוד).

העם נגד מפגינים (סכין בגב). העם נגד מפגינות (זונות של ערבים).

העם נגד חינוך לאזרחות (יפי נפש).

העם נגד האוניברסיטה (ניחנחים, פרופסורים).

העם נגד דו“ח אמ”ן (קשקוש).

העם נגד המרכז למחקרים אסטרטגיים (זיבולי שכל).

העם נגד שיחות, פגישות, בירורים (בוגדים).

העם נגד שלטון החוק (חנטריש).

העם נגד צה"ל (חיילצ’יקים, זוזו הצידה).

ואז?

ואז פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא לא עם ומתחיל לרדת.

מישהו מתפלא?


ידיעות אחרונות, 28.3.89