לוגו
אל הקורא
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בזה הנני נותן לפני הקהל מבחר המאמרים אשר פרסמתי משנת תרמ"ו והלאה בעתונים ובכתבי עת שונים.

רֹב השאלות אשר דברתי עליהן במאמרי אלה לפני עשרות שנים, עוד לא מצאו להם פתרונים עד היום הזה; למשל: שאלת האתרוגים (“דברים שעלו במחשבה”, ע' 36); שאלת בתי ספר עברים (“עמי, בוא בחדריך”, ע' 130); יחס ההנהלה הציונית אל הספר העברי (במאמר “השפה והעם”, עמ' 174־173); יחס חברת כי"ח אל אידיאלי האומה (ע' 200) ועוד ועוד. ועל כן חושב אני, כי עוד לא עבר זמן המאמרים האלה מִשּׂוּם אותם זכרון בספר, אף כי לא הודעתי בהם תושיה לרֹב; כי הן מראש לא להורות יצאתי, כי אם להעיר ולעורר.

אם ימצא הקורא לפעמים סתירות בדברי ממאמר למאמר, יזכר־נא, כי הדברים נכתבו בזמנים שונים ורחוקים אלה מאלה, וכי כזה וכזה ישַׁנה הסופר את דעתו ברֹב הימים – לא בעקרים, כי אם בסעיפים, לא בנוגע למטרה, כי אם לדרכים המביאים אליה. – ואם יש אשר שבתי כה וכה על ענין אחד – הנה היה זה רק בשאלות לאומיות רבות־ערך, אשר לא יוכל איש־לבב להתעלם מהן על נקלה. הסופרים הם הצופים העומדים על משמרתם ואל חִכָּם שופר, ואם אחת יתקעו והעם לא ישמע, יוסיפו לתקוע ולהריע עד אשר יהיה להם שומע או – עד אם נלאו וירדו מעל מצפה, ובאו אחרים תחתם לתקוע ולהריע על השאלות ההן העוברות מדור לדור כמעֻות לא נִתקן וכחסרון לא נִמנה.

המחבר

תל־אביב, ר“ח מנחם־אב [תרצ”ג,] יום מלאת לי חמש ושבעים שנה.