לוגו
תּוֹלַעַת הַמֶּשִׁי וְהַזָּמִיר.
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תולעת המשי אמרה אל הזמיר: הן אתה נותן זמירות והשומעים יתענגו רגע על יְפִי קולך ואחר לא יהיה בידם מאומה; גם נָתֹן לא תתן לאיש כל דבַר חֵפץ זולתי קול. ואנכי אורגת ומכינה מלבוש, ומלאכתי להועיל ולתפארת לבני האדם, ולא לרגע אחד ולא ליום אחד כי אם לימים, לשנים, לדורות. ומי יתן אפוא וידעתי: מדוע אתה תזָכר ותפָקד לרֹב ושמך בפי כל מושל ומשורר, ואותי אין זוכר ואין פוקד ואין נושא שמי על שפתיו; על פרי מעשי יתענגו, ואני – כלא הייתי אהיה!

ויען הזמיר ויאמר אליה: הלא זה יען כי אני נראה לעין ואַתְּ מסתתרת מעיני רואים. ואשר לא יֵראה – לא יוָדע ולא יֵחשב.