לוגו
דברים, התשיעי באב
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“קרא עלי מועד לשבור בחורי”. (איכה, א, טו1)

“אוי לנו כי פנה היום, כי ינטו צללי ערב”. (ירמיה ו' ד')

ה“יאהרצייט” הלאומי, יום אבל לישראל; ביום המר והנמהר הזה חרב בית מקדשו הראשון על ידי נבוזראדן; בו ביום חרב ההיכל השני על ידי טיטוס; ביום זה חרבה ביתר; בו ביום גרשו את אחינו מספרד, וביום זה חתם אלכסנדר השלישי קיסר רוסיה, בשנת תרנ"ב, את יציאת היהודים מרוסיה לארגנטינא, בתנאי, כי יאבדו זכותם משוב שנית לרוסיה.

*

“מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי” ביום האיום והנורא הזה בתולדות ישראל.

*

איום הוא היום הזה עם כל מאורעותיו לא רק להאדוקים היראים והחרדים, כי אם גם להנאורים והחפשים אם אך זיק אהבת עמם לא עומם בקרבם.

*

אולם מה תועילנה הדמעות, ומה תושיענה הקינות, אחרי אשר זה כאלפּים שנה הננו בוכים ומיללים ומאום לא נושענו.

*

לו יסדו אבות-אבותינו את האוצר הלאומי, הקרן הקימת לישראל, אשר נוסד בדורנו, כי אז כבר נושענו תשועת עולמים.

המקרים האחרונים בארצות שונות, אשר גם בשם נאורות תקראנה, מזכירים לנו את דברי מחוקקנו:

“ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך”.

את מנוחתנו נשיג רק בארצנו, ועלינו להשיגה ולהמציאה לנו על ידי המוסדים הגדולים: “האוצר הלאומי” ו“הקרן הקימת לישראל”.

*

לא דמעות, כי אם די-מעות דורשת ארצנו הקדושה.

*

“כי באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה!” נתפּלל היום. אמנם כן! באש של המחלוקת, שנאת חנם ופירוד הלבבות שרפנו את מקדשנו, ובאש של אחדות וחבה נבנהו בקרוב.  1. “ט” במקור המודפס. צ“ל: טו – הערת פב”י.  ↩