לוגו
ליעקב יערי־פולסקין
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

ירושלים 11/11/1928    🔗

אדון יערי הנכבד,

אני מאד מצטער על האיחור, אבל אין מה לעשות. אלה הם השבועות הראשונים לשבתו בארץ, שבועות מלאים עבודה תכופה ביותר, ומי שמוסר לי כתב־יד בזמן שכזה צריך להבין שיש לו סיכוי של איחור וגם להשלים עם הסיכוי הזה. אסע מפה באמצע דצמבר, לפני נסיעתי אקרא את רשימתו ואת התכנית של ספר הגדודים ואשיב לו עם הערותי; אבל אם אין אדוני יכול להמתין, יצווה־נא ואשיב לו – בדאבון רב מאוד – את גליונותיו הבלתי־קרואים.

בכבוד רגיל

ז. ז’בוטנסקי


 

ירושלים 14/11/1928    🔗

אדון יערי הנכבד,

היום עלה בידי לעבור על כתב־ידו.

א) ספר הגדוד ידרוש, לפי דעתי, הרחבה בנידונים אחדים, לאמור אם באמת רוצה כב' לעשות ממנו אנציקלופדיה שלמה של כל התנועה. ברשימתו חסרות: קנדה, ארגנטינה, השבויים התורכים באלכסנדריה וכו', וביחוד הפרק החשוב של עבודת טרומפלדור ברוסיה בימי קרנסקי – הלא אומרים שהוא כמעט השיג את הסכמת הממשלה ליצירת צבא עברי בשביל החזית הקווקזית. גם ענין ה “מורדים” בשני גדודינו (38 ו־39) דורש חקירה מוּספת. המקרה היה חשוב מאוד (נמסרו למשפט כ־90 איש) וגם אָפייני מאוד, כי בו השתקף כל היחס השלילי של ה־ G.H.O.1 אל גדודינו.

מלבד זה, עשיתי הערות קלות בכתב־ידו.

ב) רשימת הציונים הנוצרים היא מענינת מאוד, אבל את רוב השמות שבה אינני יודע בתור ציונים ולא אוכל להעיר כל הערה שהיא.

בכבוד גמור

ז. ז’בוטינסקי

  1. המטה הראשי.  ↩