לוגו
אִמדִחִי רוּחִי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

חתימה: אלשבזי משתא מכנא


אִמדִחִי רוּחִי לִרַבִּי

סַבִּחִי שַרקִי וַגַרְבִּי

גַ׳לּ עַארִף סִר קַלְבִּי

וַאחִדֻן לַא תַ׳ם תַ׳אנִי:

[הללי נפשי לאלי

שבחי שחרי וערבי

יתעלה יודע סוד לבבי

יחיד אין לו שני:]


לֹהּ יֻסַבִּח כֻּלּ מַוְג׳וּד

עַאלִי פִי אלכַּרם וַאלג׳וּד

לַא לִמֻלכֹּהּ חַדּ מַחדוּד

סַרמַדִי טוּל אלזַּמַאנִי:

[ישבחוהו כל נמצא

נעלה בנדיבות ובטובה

אין למלכותו גבול מוגבל

נצחי עדי עד:]


שַוְק עַקלִי פִי רַצַ׳אהוּ

דִי בִּנוּרֹהּ קַד מַלַאהוּ

פִי הַוַא נַפסִי בַּלַאהוּ

עִשקַהַא זַהְר אלגַ׳הַאנִי:

[תשוקת רעיוני לרצונו

אשר באורו כבר נמלא

בחשק נפשי נתייסר

חמדתה פרחי הגנים:]


בַּיִן תֻפַאחֻן וַוַרדִי

אַנפַאסֻן וַאלרוּח תַגדִ׳י

מֻדרִכַּה בֻּסתַאן כֻל׳דִּי

קַד כֻ׳לִק קַבּל אלזַּמַאנִי:

[בין תפוח ושושן

נפש ורוח תדושן

תשיג פרדס הנצח

שנברא קודם הזמן:]


זַיִן אַטיַאבֻּן וַאַזהַאר

סַאקִיַה מִן אַרְבַּאעַת אַנהַאר

חַוַּטַת פִי נוּר קַהַּאר

תַסכֻּנֹה תַ׳ם פִי אַמַאנִי:

[יפי בשמים וורדים

מושקים מארבעת נהרים

מוקפים באור נוצח

שם תשכון לבטח:]


יַא נַדִימִי כֻ׳ץ קַוְלִי

עִנד סַכַּן פִרדַוְס אַעלִי

דִ׳י סַכַּן פִרְדַוְס אַעלִי

בַּין גֻזלַאן אלרַיַאנִי:

[הו, רעי, הט לשירי

אצל נסיך הזוהר ידידי

השוכן בפרדס מרום

בין עפרים רעננים:]


מֻר בִּאלאַנפֻס אלזַּכִּאַת

כַ׳צַּ׳הַא פִי אלתַּחִיַּאת

וַסט כֻּרְסִי מֻגתַדִ׳יַּאת

נוּר אלאַחרֻף פִי אלבַּיַאנִי:

[מור הנפשות הטהורות

הנעימן בעת התחיה

בתוך כיסא ניזונות

אור האותיות בתורה:]


שַוְקַהַא עַשק אלעֻקוּלַא

פַארִקַה בַּחר אַלהַיוּלַא

מֻדרִכַּא סִר אַלפֻצ׳וּלַא

וַאלשַּׁרַאיִע וַאלמַתַ׳אנִי:

[חמדתה חשק השכלים

חוצה את הים ההיולי

משיגה את סוד האצילות

את החוקים ואת המשניות:]


תַסתַכַ׳ץ עִלם אלהַוִיַּה

פִי מַעַאנִי מַענַוִיַּה

קַד חֻצִל פִיהַא אלרַוִיַּה

לִאלפַתַּא סַמח אלבַּנַאנִי:

[תדבק בחכמת ההוויה

ברעיונות רוחניים

כבר הושגה בה החשיבה

למשכיל זריז האצבעות:]


אַלנַבִּי מוּסַי אִבּן עמראן

כַ׳צַּהוּ רַבִּי בִּשֻכּרַאן

יַוְם גַשַא סִינַי בִּנִירַאן

יַוְם דַעַאהוּ אללַּהּ עַאנִי:

[הנביא משה בן עמרם

בחר בו האל כגמולו

יום אפף את סיני בְּאִשִּׁים

יום קראו האל במחשבה:]


מִן קַלַמהוּ אַלתַבַּס נוּר

וַאלגַמַאם אַגשַא עַלַי אלטּוּר

כַ׳ץ לַוְחַיִן כַ׳טּ מַחכּוּר

לִאלתֻּקַא דַאיִם הַדַאנִי:

[מֵחִרטוֹ לבש אורה

והעננים אפפו את ההר

ייחד לוחות בעט נכון

למוסר תמיד הורני:]


כַּאד נַאלוּ אלקַוְם אַפַאת

וַאחדַאף אַנשַר וַסט אלאַצוַאת

פִיהּ טַל מֻחיִי אלאַמוַאת

עִזּ מַא יַלחַט׳ הַוַאנִי:

[נחלו העם אותות

וברקים הביא אל תוך הקולות

בם טל מחיה המתים

מנוסי, לא יתעלם מעלבוני:]


נַאדִי אַלחַקּ פִי קַבּוּלַא

לִאלכַּלִים מוּסַי אלַסוּלַא

עַשר כַּלִמַאת כַ׳ץ אַוְלַא

וַאלצַּחַאיִף פִי קרַאנִי:

[משמיע האמת ברצון

למִדַּבֵּר משה השלוח

עשרת הדברות קבע בראשית

והמגילות מצומדות:]


אַסַאלְךְ יַא רַבּ אלאַרבַּאבּ

יַא מֻסַבִּבּ כֻּלּ אלאַסבַּאבּ

תַג׳מַע אלאַסבַּאט אלאַחבַּאבּ

וַסט צַיּוּן פִי אַמַאנִי:

[אשאלך אלהי האלהים

מסובב כל הסיבות

קבץ את השבטים האהובים

בתוך ציון לבטח:]


חַסְדְּךָ יָחִישׁ מְשִׁיחִי

אֶעֱלֶה אֶל בֵּית מְנוּחִי

תֹּאמְרָה שִׂישִׂי וְשִׂמְחִי

רַעֲיָתִי תּוֹךְ מְכוֹנִי: