לוגו
שנת תר"פ
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

שלט1 לא. ז. בן־ישי    🔗

יקירי בן ישי.

לא הודעתני ע“י מי לשלוח לך את אלף הרו”כ, שנתת לשַרַגרודסקה2, אם ע“י המוכ”ז ואם ע“י הפוסטה, ע”כ נתַנו לך המחאה לה' סירקיס3 ידידנו, והוא בודאי ישלם לך.

ג – – נסע לא“י. אם השאיר בשבילך כסף – האלפַים רו”כ שאתה נושה בו – איני יודע.

בדבר ההונורר של דבריך ב“רשומות”4 – צריכים לבדוק בפנקסים. בכל אופן מצער הוא, ואי אפשר עתה לטפל בזה, ביחוד כשהשליח מאיץ והקונטורה סגורה. באלה הימים יתבררו החשבונות ונשתדל לשלוח לך את המגיע.

ה“רשומות” ספר שני לא יצא עוד, וממילא אי אפשר לשלחו אליך. ואולי כונתך לראשון. האומנם איננו בידך? הודיעני ונשלחהו.

לנסוע לא"י – אין הדבר קל כל כך. ובכל זאת אִלו היית כאן, אפשר שהיית מקבל רשיון, אחרי השתדלות. ואולם עליך לדעת, כי מלבד רשיון עוד יש צורך בכסף, רב כסף. שכר נסיעה בלבד עולה לעשרות אלפים לאיש.

בחבה רבה

ח. נ. ביאליק

ראיתי שיריך ב“התקופה” שניה.5 יפים מאד. “התעמקת”.  1. אין תאריך באגרת, אבל לפי עדותו של המקבל, הסופר א. ז. בן־ישי, קבל אותה בקיץ תר"פ, בשובו ממוסקבה לעיר מולדתו מוהילוב־פודולסק, לפני צאתו לארץ־ישראל.  ↩

  2. ד“ר פ. שרגורודסקה, מחברת ספר־למוד ”אלף בית“, שיצא ע”י “מוריה”, קבלה את הכסף במוסקבה ונתנה המחאה ל“מוריה” באודיסה.  ↩

  3. הסופר ישראל יוסף סירקיס (ראה על־אודותיו למעלה, בהוספה לאגרת רי“ח – ע' מ”ג–מ"ד,– ובהערה שם), תושב העיר מוהילוב־פודולסק, שהיה עשיר.  ↩

  4. א. ז. בן־ישי הדפיס ב“רשומות‘, ספר א’, – בחתימת אהרן זאב ברמאן – דברים במחלקה ”מפי השמועה".  ↩

  5. קבוצת השירים “נכאים”, שנדפסה שם.  ↩