לוגו
משירי לֵאוֹנרדוֹ - הקדמה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

"יכול אני לעשות תותחים, מרגמות ומקלעים, מאד נאים

ויעילים."

"הקשת אינה אלא כח שנולד משתי חולשות מתנגדות זו

לזו ומחוברות יחדיו."

(לאונרדו)