לוגו
הסוכנים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קומדיה במערכה אחת עפ"י “שלום עליכם”


הנפשות: אברהם בן צרפת איש פול, סופר וסוכן “נרשם”.

לאלתר בן קהת בן לוי, משורר וסוכן אקויתבל.

מאיר בן הדס זה גוף, עסקן במולדת וסוכן אסורנץ קורפורציון למיטד.


מקום הקומדיה בעגלת הרכבת אשר בין יפו וירושלים.


אברהם בן צרפת חבוש צילינדר וצוארון גבוהים, יושב על יד החלון, מוציא את “הפועל הצעיר” מכיסו, וקורא: גויים וממלכות. ח. גויים וממלכות. ח. באחד העתונים המצוירים היוצאים בפריז נדפס ציור כזה: הקיסר וילהלם, בבגדי השרד שלו, עומד וצוחק. ושפמיו נטויות למעלה (ממשמש בשפמו). זה לא נכון כל כך. אין לדעת את וילהלם קיסר. היום הוא בוכה מתוך צחוק, ואתמול צחק מתוך בכי, עתה מלחמה. מלחמה בשם הדת. מלחמה. בשם אללה. מלחמה בשביל קידוש שם הנוצרי. פואנכרה. קלימנסו, מילירן… דרייפוס… הם בלי ספק תפארת צרפת…

בן הדס (נכנס חבוש חצי צילינדר. בן צרפת מסתיר מהר את “הפועל הצעיר”…): מותר לשבת אצל כבודו?

בן צרפת: בכבוד, הישב כב' אצל סופר הפוה"צ? אני שם סופר קבוע כותב על עניני המלחמה. המלחמה סכנה ממש.

בן הדס (לעצמו: טוב שהוא מתחיל): כבודו כותב? גם אני כותב ב“העומר” ב“אחיאסף” וגם עוסק אני ב“מולדת”. אמת דבר כבודו: סכנה, המולדת בסכנה.

בן צרפת (ממהר לפורטפיל. לעצמו: העסק ילך, חי נפשי): אומר אני בשעת סכנה כזו צריך אדם להבטיח את עצמו באחריות. מי יודע?

בן הדס (שמח, ממהר לפורטפיל): זהו שגם אני אומר – להבטיח באחריות. האחריות מוציאה מכל סכנה. בן כמה שנים כבודו?

בן צרפת: מה לו ולשנותי?

בן הדס: הן כבודו אומר שצריך להבטיח. יש סכנה…

בן צרפת: מה שייך – כבודו רוצה להבטיח אותי?

בן הדס: ואלא מאי – כבודו רוצה להבטיח אותי?

בן צרפת: הגם אתה סוכן?

בן הדס: ואתה הסופר – סוכן?