לוגו
ר' חִיָא ור' חגאי אצל ר' אלעזר
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ר' חִיָא היה הולך לראות את פני ר' אלעזר. פגע בו ר' חגאי. אמר לו:

– לאן אתה הולך, מָרִי?

אמר לו:

– לראות את ר' אלעזר.

אמר לו ר' חגאי:

– גם אני הולך אִתך.

אמר לו:

– אם תוכל להבין כראוי את הדברים שתשמע, לֵך, ואם לאו, שוב לאחוריך.

אמר לו חגאי:

– אַל יחוש, מר1, לזאת, שהרי אני שמעתי כמה רזי דאוריתא ויכולתי לעמוד בהם.

פתח ר' חגאי ודרש על ענין הקרבנות וכאשר שמע ר' חיא את דבריו, נגש אליו ונשקהו. אמר לו:

– ראוי אתה יותר ממני לראות את פני ר' אלעזר.

ור' חגאי הוסיף וגִלה רזי תורה, עד שהגיעו אל ביתו של ר' אלעזר. נכנסו. כיון שנכנסו ישבו לפניו. שתק ר' אלעזר וגם הם שתקו. נכנס ר' אלעזר לאִדרא שלו. שמע קול אחד שהיה אומֵר:

– לֵך והַגיד להם מה שהם רוצים, כי אנשים כשרים הם.

חזר אליהם. אמר להם:

– אם יש מי ששמע דבר, יאמר לי.

אמרו לו:

– אנו מחכים לאור שיאיר עלינו מתוך הצַחוּת2 של המאור העליון ונבין בינה.

פתח ר' אלעזר ודרש על ענין בריאות העולם, ובעודנו דורש באה אש והקיפה אותו והם נשארו בחוץ. שמעו קול אחד קורא ונזדעזעו ואימה גדולה נפלה עליהם. אמרו:

– אין אנו כדאים לכך. נצא מכאן ונלך לדרכנו.

ישבו שם כל אותו יום ולא יכלו לראותו. אמרו:

– אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שנשב פה.

יצא משם והלכו.

(לך לך פט, צ)
  1. אל יחוש – אל ידאג.  ↩

  2. צחוּת – זוהר.  ↩