רקע
עזריאל נתן פרנק
עזריאל נתן פרנק
(1863‏-1924)
סופר, מחבר מחקרים היסטוריים על יהודי פולין, מתרגם ועורך כתבי עת [ע"פ ENCYCLOPEDIA.COM]


l פרוזה

 

מחיי החסידים בפולין

בן אביגדור, וארשה, תרנ"ו 1896

אגדות הזוהר: ספר אגדת הזהר מלקטות מסדרות מתרגמות ומבוארות

ורשה: אחיאסף, תרפ"ג 1923

כרך ראשון

פתיחה - אגדות הזוהר

בריאת העולם

חטאו של אדם וענשׁו

דור אנוֹש ודור המבול

נמרוד ודור הפלגה

אברהם

ברכותיו של יצחק

יעקב

גלות מצרים

משה

מטה אהרון

מכת דם

מכת צפרדע

מכת בכורות

יציאת מצרים

ישׂראל על הים

מתן תורה

עון העגל ושׁבירת הלוחות

המשׁכן

מסע המחנות

המרגלים

מיתת מרים ואהרן ומשׁה

סיחון ועוג

בלק ובלעם

דוד המלךְ

שׁלמה רוכב על נשׁר

יונה והנסים שׁנעשׂו לו

כרך שני

גדולתו של ר' שמעון בן יוחאי ור' אלעזר בנו

חתֻנתו של רבי אלעזר

הקדֹש ברוךְ הוא גוזר ור' שׁמעון בן יוחאי מבטל

ר' שׁמעון בן יוחאי כמֹשה

ר' שמעון בן יוחאי גוזר והקדוֹש ברוךְהוא מקַיֵם

עשׁירות מברכתו של ר' שמעון בן יוחאי

גדֻלתו של ר' שׁמעון בן יוחאי

ר' שׁמעון בן יוחאי הציל את ר' יצחק ממות

נס שׁנעשׂה לר' שׁמעון, בנו ותלמידיו

הקדושׁ ברוךְ הוא אומר דברי תורה בשׁם ר' שׁמעון

גדֻלתם שׁל סודות התורה שׁנתגלו על ידי תלמידי ר' שׁמעון בן יוחאי

דורו שׁל שׁלמה ודורו של ר' שׁמעון בן יוחאי

שׁמעון בן יוחאי וינוקא

אדרא רבא קדישׁא

ר' רחומאי, ר' פנחס ור' שׁמעון בן יוחאי

לפני פטירתו שׁל ר' שׁמעון בן יוחאי

אדרא זוטא קדישׁא

לאחר פטירתו שׁ ר' שׁמעון בן יוחאי

"פניאל"

ר' חִיָא ור' חגאי אצל ר' אלעזר

ר' אלעזר ואליהו

נסים בתוךְ נסים

אחרי פטירתם של ר' שמעון ור' אלעזר

ר' אליעזר הגדול

ר' אליעזר הגדול ור' עקיבא תלמידו (חסר במקור)

פטירתו של ר' אליעזר הגדול

ר' אבא ור' יוסי ור' חיא

שׁני נסים שׁראה ר' אבא

ר' אבא ור' יוסי וצל

גדולתו של ר' אבא

הצדיקים בעולם הבא

מה למעלה ומה למטה

רקיעים, ארצות, גן עדן של מטה, נשמות הצדיקים וטל

הדרך אל גן עדן

בּגן העדן

גן עדן של מטה

כוכבים ומזלות וחלונות הרקיע

במרום

השמש וגבורתה

מהלכה של השמש

אילת השחר

כֹכבא דשביט

הולכים למלא רצון קונם

שבעה היכלות

שבעה מדורות

עוד שבעה היכלות

ארבע רוחות

שבעה פתחים

מעינות, נהרות, יאורים, ותנין

הכֹכב של ערב שבת

הלילה

שלש משמָרות

שלש המשמרות ושלשה מחנות מלאכים

עוד שלש משמרות

בחצות הלילה

עוד בחצות הלילה

שירה

כֹחה של השירה

השירה של מעלה

שירים תאבים

שירה למעלה ולמטה

התורה

התורה עץ חיים

בן פזי

רזי התורה הסתומים והעתידים להגלות

ענשו של המסיח דעתו מן התורה

בן מזכה אביו בתורתו

ספר רפואות של רזי תורה

חרבן בית המקדש והגלות

קללות בכל יום

עליונים ותחתונים התאבלו

שתי הדמעות

מבוכה ומהומה למעלה

הגָלֻיות והתשובה

שלש שאלות ושלש תשובות

בני בבל ובני ארץ ישראל בהספדם

המשיח והגאולה

לעת קץ

קן ציפור

אור הגאולה מתוך החֹשך של צרות

זכותה של הצדקה.

"צדקה תציל ממות"

"משכיל אל דל"

עניים בסעודה

יצחק מאיר בילדותו

תושיה, וארשה, תרס"ד 1904

מבחר אגדות החסידים

יזרעאל, תל אביב, תשי"ד 1954

רבי ישראל בעל־שם־טוב

הקדמה

לֵדָתוֹ שֶל רַבִּי יִשְׂרָאֵל בַּעַל־שֵם־טוֹב

לָמָה נִקְרָא שְמוֹ יִשְׂרָאֵל?

ר' יִשְׂרָאֵל בַּעַל­­־שֵם־טוֹב בְּיַלְדוּתוֹ

בַּ"חֶדֶר"

יִשְׂרָאֵל רֵיש דוּכְנָא מְנַצֵחַ אֶת הַשָׂטָן

בְּלַ"ג־בָּעֹמֶר

רַבִּי אָדָם בַּעַל־שֵם וְר' יִשְׂרָאֵל בַּעַל־שֵם־טוֹב

בְּנוֹ שֶל רַבִּי אָדָם וְרַבִּי יִשְׂרָאֵל בַּעַל שֵם־טוֹב

סֵתֶר פָּנִים

אוֹר גָדוֹל

פְּטִירָתוֹ שֶל רַבִּי יִשְׂרָאֵל בַּעַל־שֵם־טוֹב

פִּלְאֵי פְּלָאִים

המגיד מקוזיניץ

לֵדָתוֹ שֶל הַמַגִיד מִקוֹזִינִיץ

נֵר לְשָעָה דוֹלֵק כָּל הַלָיְלָה

עָנְשָם שֶל מְלַגְלְגִים

רוֹאֶה מֵרָחוֹק וּפוֹעֵל מֵרָחוֹק

גַנָב עַל פִּי הַדבּוּר

נַפּוֹלֵאוֹן וְהַמַגִיד מִקוֹזִינִיץ

הרבי ר' יעקב יצחק מלובלין

שְנֵי נִסְיוֹנוֹת

אִילָנוֹת וּדְשָאִים נִלְחָמִים

בִּרְכַּת הֶדְיוֹט

דִין־תּוֹרָה עִם הַקָדוֹש־בָּרוֹךְ־הוּא

קִטרוּג עַל מִצְוָה גְדוֹלָה

עֲלִיתוֹ שֶל הַָרַבִּי מִלוּבְּלִין, "נְפִילָתוֹ" וּפְטִירָתוֹ

v עיון

 

יהודי פולין בימי מלחמות נפוליון

הצפירה, וארשה, תרע"ג 1912

העירונים והיהודים בפולין

הצפירה, וארשה, תרפ"א 1921

s יצירות מתורגמות

 

גנון והציל: סיפור מקורות האנוסים בפורטוגל / גרייס אגילאר

וארשה, תרנ"ג 1893

באש ובחרב / הנריק סנקביץ'

מסדה, תשי"ג, 1953

המבול – כרך א' / הנריק סנקביץ'

מסדה, רמת גן, תשט"ו 1955

מבוא: המבול

כרכים ב‘-ג’, אשר תורגמו בידי אברהם לוינסון

מן הציר אל הציר (חלק א') / סוון אנדרס הדין /תרגום: עזריאל נתן פראנק

תרבות, וארשה, תרפ"ג 1923

מירטלה : ספור מימי גלות רומא / אליזה אורז'שקובה

הצפירה, וארשה, תרפ"ד 1923

יהודיונים: דרמה במערכה אחת/רוברט זנדק

תושיה, וארשה, תרע"ב 1911

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עזריאל נתן פרנק

הקלידו:

 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • אליעם זקס
 • אסתר ברזילי
 • בנימין ציוני
 • בלהה ארגון
 • דנה פז
 • דניאל פריש
 • דקלה דניאל
 • חנה טל
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • עמירה ביידר
 • עפרה הוד
 • ערן גרף
 • ר' גלי
 • רבקה חן
 • רותי בראל
 • רחל ויטנברג
 • רחל דנא
 • רינה כהנא
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו:

 • גדעון ביגר
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • רחל זלוביץ
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עזריאל נתן פרנק

הקלידו:

 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • אליעם זקס
 • אסתר ברזילי
 • בנימין ציוני
 • בלהה ארגון
 • דנה פז
 • דניאל פריש
 • דקלה דניאל
 • חנה טל
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • עמירה ביידר
 • עפרה הוד
 • ערן גרף
 • ר' גלי
 • רבקה חן
 • רותי בראל
 • רחל ויטנברג
 • רחל דנא
 • רינה כהנא
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו:

 • גדעון ביגר
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • רחל זלוביץ
 • שולמית רפאלי