רקע
עזריאל נתן פרנק
עזריאל נתן פרנק (1863‏-1924)
היסטוריון.
יצירות שהועלו למאגר: 4 יצירות
l פרוזה

מחיי החסידים בפולין

בן אביגדור, וארשה, תרנ"ו 1896.

יצחק מאיר בילדותו

תושיה, וארשה, תרס"ד 1904.

מבחר אגדות החסידים

יזרעאל, תל אביב, תשי"ד 1954.

v עיון

יהודי פולין בימי מלחמות נפוליון

הצפירה, וארשה, תרע"ג 1912.

העירונים והיהודים בפולין

הצפירה, וארשה, תרפ"א 1921.

s יצירות מתורגמות

גנון והציל: סיפור מקורות האנוסים בפורטוגל / גרייס אגילאר

וארשה, תרנ"ג 1893.

באש ובחרב / הנריק סנקביץ'

מסדה, תשי"ג, 1953.

המבול – כרך א' / הנריק סנקביץ'

מסדה, רמת גן, תשט"ו 1955.

כרכים ב‘-ג’, אשר תורגמו בידי אברהם לוינסון

מן הציר אל הציר (חלק א') / סוון אנדרס הדין

תרבות, וארשה, תרפ"ג 1923.

מירטלה / אליזה אורז’שקובה

הצפירה, וארשה, תרפ"ד 1923.

יהודיונים / רוברט זאודק

תושיה, וארשה, תרע"ב 1911.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עזריאל נתן פרנק

הקלידו:

 • רבקה חן

 • ר' גלי

 • דקלה דניאל

 • עמירה ביידר

 • בנימין ציוני

 • אודי יוליס

 • דנה פז

 • יעקב לוינסקי

 • רינה רוזן

 • שולמית רפאלי

 • רחל ויטנברג

הגיהו:

 • עמינדב ברזילי

 • נורית רכס