לוגו
לפתיחת הבאנק
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בזה הגיעה לידי גמר אותה העבודה הכבירה, שלה הקדישו הצירים בבאזל את כל כחותיהם והביאו קרבנות אישיים וחמריים עצומים. כל החברים לדעה הנאמנים יבינו את חשיבותו של הרגע. לצערנו יודעים אנו היטב, כי מתנגדינו יעמלו עתה בכל כחם לשים לאַל את מפעלנו ולא יחדלו מהתנפל עלינו בגלוי ובסתר. שום ציוני נאמן לא יתן לבו לטעות על ידי זה! באֹמץ ובשקידה קדימה! ינסו להזיק לעבודתנו בחשדים ובעלילות-שוא. ועל כן אנו מוסיפים להעיר על דבר זה: על ידי תנאים, שנתחיבו בהם, ועל ידי חוקי התקנות אי אפשר שתהיה למיסדי הבאנק שום הנאה חמרית. ההשגחה על ההנהלה הנכונה של הועד המפקח, אשר חבריו הם אנשים נאמנים ונכבדים, בטוחה לקונגרס לכל הדורות.

מתנגדינו, שאינם רוצים בעם היהודי ולפיכך גם בהצלת העם היהודי, שונאים כמובן מעֹמק לבם גם למוסד הזה, למוסד, שעל ידו נקוה למלא את דרישתו של עמנו. את הדבר הזה ישים כל אחד על לבו, ועל פיו יתנהג איש ואיש על מקומו. אל יחת לבנו, ורק אז נשכיל ונצליח!