לוגו
אתה בחרתנו
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

השם “אתה בחרת’ניק”, כלומר שהיהודי משתבח בזה שהוא בן העם, שעליו נאמר “אתה בחרתנו מכל העמים” היה לרבים מבני הדור העבר ללעג ולקלס. איך אפשר שהעם הנודד והגולה יקרא בשם עם נבחר? בעוד שיש בעולם גוים גדולים ועצומים ישובים על אדמתם.

אבל האמת היא, שהשם “עם נבחר” שנִתַּן לעם ישראל, כמו שנאמר: ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה (דברים ז' ו') איננו רק שם תפארת, להתפאר ולהתגנדר בו, אלא הוא מעמיס חובות גדולים על היהודי, שאסור לו ללכת בדרכי הגוים הנלוזים, כי הוא צריך להיות נקי וטהור, צדיק וישר, עם מוסרי במלוא מובן המלה, ובשביל זה בחר ה' בך. זהו בודאי לא דבר קל, כי יצרו של אדם תמיד מתגבר עליו, ועל כן עליו לזכור תמיד “ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה”. ומה שאפשר לסלוח לבן עם אחר, לא יסלח לך, בן עם הסגולה; עליך מקפידים בהקפדה יתרה. הרבב על משי הוא יותר מאוס מאשר על ארג גס.

את הדברים האלה אני אומר כלפי הנוער העובד שלנו. ההיסטוריה העמידה עכשיו את הנוער העובד על המדרגה היותר גבוהה של עם ישראל, כי עליו שומה להיות הבונה את ארצנו בעבודה ממש, לא בחריפות ולהטים, כי אם בעבודת כפים, בזיעה, בעבודה קשה, כשרה ויוצרת. והשם “הנוער העובד” היה לשם תהלה ותפארת בעיני כל יהודי שגורל עמו וארצו קרוב אל לבו. על כן, ילדים חביבים, דעו כי השם, שהנכם יכולים להתפאר בו, מטיל עליכם חובות גדולים, שלא תהיו כאותם הריקים העובדים שבאומות העולם (גם הם, אמנם, עובדים ויוצרים), כי עליכם להיות פאר האומה בכל דרכיכם: בעלי נימוס, רודפי צדק, ברי לבב, קשורים בקשר אחוה עם כל העובדים ועם כל ישראל בשביל שתגיעו יחד למטרתכם – בנין האומה על ארצה ההיסטורית, והאידיאל הגדול הזה לא ימוש מלבכם לנצח.