לוגו
מכתב בעניין "הבאלאדה על תלויים עשרה"
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

7.VII.68


לכב' הג' חוה כפרי1,

שלום רב!


בקשת ממני פרטים בעניין “הבאלאדה על תלויים עשרה”. אלה הם – בקיצור. בשנת 1943 היה לי מדור של קבע ב“הארץ”, שבו נתתי חומר שירי (מקור ותרגום, בעיקר תרגום) על הנושא: הפורענות הפאשיסטית וזעקת העמים הדרוסים. וכך הגיעה אלי באלאדה סרבית לעניין עשרת התלויים. זו היתה באלאדה אלמונית (לפני היה הנוסח הרוסי שלה). נמשכתי אחרי הנושא, אף־כי הצורה היתה רופפת מאוד – ובמקום לתרגם (מן התרגום) עיבדתי, וכל־כך נתרחק הנוסח שלי מן החומר שהיה לפני, וכל־כך הרבה שיניתי והוספתי, – כלומר: כל־כך הרביתי להשקיע בה מיִחודִי הפרטי – אומנם על־דרך הסטיליזציה – שהפכתיה בדיעבד למלאכת־מחשבת שלי. פעם היו כותבים על כגון דא “על־פי”, אך כשעיבודך הוא עיבוד סטיליזציוני הרי בעצם מעיקרו הוא על־פי, כי זה במובן ידוע, פֵירושה של סטיליזציה.

היכן מצאתי חומר זה וכו'…? דבר זה איני זוכר כבר.

ואני מקווה, כי סיפקתי לך משהו מן האינפורמציה שנדרשה לך.

בכבוד

א.שלונסקי
מכתב בעניין הבאלאדה שלונסקי.jpg


  1. המכתב נשלח לחוה כפרי, סטודנטית, שפנתה בשאלה לאברהם שלונסקי בקשר ל“הבאלאדה על תלויים עשרה”.  ↩