לוגו
מכתבים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

מכתבו האחרון לחבריו במחתרת 2

א. אני מאשר בזה את קבלת הרפורט שלך (בלי תאריך). הידיעה שנמסרה ע"י – יש לה ערך. תודה לו בשמי. תשובתי היא כמובן שלילית: אני לא מאלה המסגירים את עצמם מרצון בידי משטרה, או עושי רצונה ומשרתיה משמאל ומימין (גם השמאל מוכן לדאג לשלומי אם אמסר בידו). דבר זה אינך צריך כמובן למסור ל– – –.

ב. באשר לשיתוף פעולה, הרי אם מעשה ברח' דיזנגוף (שאותו הם מתכוננים לנקום) או מעשה עטלית (שעליו הם פירסמו כרוז בלתי מחייב), פקחו את עיניהם וגילו להם מהו פרצופו האמיתי של השלטון הזר, אני מוכן לשמוע את הצעותיהם על פעולות נגדו. ג. בענין השיחה הפרטית שהיתה לך, הרי אם לדעתך היו בה דברים מענינים, העבר לי את תכנה.

כ“ה שבט תש”ב.


מכתבו האחרון אל אמו 3

אמי היקרה והאהובה.

מכאיב לי לאין-קץ – כאבך. אבל את הרי מכירה אותי, ואת היודעת, שהדברים שטופלים עלי – בשקר יסודם. אנשים רעים ומתקנאים, מפלצות-אדם, אשר תענוגם היחידי הוא לנסוך רעל לחיי הזולת – כאלו היו, הווים ויהיו בכל מקום ובכל זמן. דעי שתמיד זוכר אני אותך ואוהב אני אותך. אלהים יתן ונזכה לראות בימים טובים יותר. וה“נחת” אשר נמנע מבנך להעניק לך – תוענק לך מנכדך.

אני מנשק אותך חזק חזק,

תמיד שלך

ממה

(תרגום מרוסית)


מתוך מכתבים לרעיתו 4

אהובתי היקרה!

              ...................... 

את פניך היקרות עטופות במטפחת, אני רואה לנגדי תמיד. לבי יוצא מגעגועים אליך ולפעמים אף דואב… לא יכולתי ואף לא רציתי, ללכת בדרך אחרת מזו שהלכתי בה. אינני מתחרט אף לרגע קט ולעולם לא אצטער על כך. אבל יתכן שביחסי אליך עלי היה להיות אכזרי יותר: כי, לו נפרדנו לפני שבע שנים, יתכן והיית יכולה להיות היום מאושרת. מה שנוגע אלי, אני מאושר הייתי אתך תמיד; ולעולם לא אשכח את אהבתך אלי כי רבה.

קרן פז שלי!

רק בימים האחרונים ידעתי אל נכון מה רב האושר כי יולד לנו ילד. תפילתי לאלהים, שהכל יעבור בשלום. אני סמוך ובטוח בך שאכן תנהגי כראויה להיות רעיה לי. אנא הבטיחי לי זאת יקירה.

(תרגום מרוסית)

ילדתי, האמנם סבורה את שאיני יודע “כאב לב” מהו? איני מספר על כך לאיש, אולם יודע אני גם יודע “כאב לב” מהו. אכן לב מסלע ועצבי ברזל דרושים לאדם כדי לשאת את המרירות וההשפלה של חיי עוני ונדודים; חרדה מתמדת לכולם ולכול. אחריות לחיי האנשים, שעמי יחדיו זנחו הכל, כדי להטיל את עצמם למערבולת של חיים מטורפים ונהדרים, חיים של מלחמה למען עתיד טוב יותר, למען אושרם גם של אלה המוכנים היום להסגיר אותנו לידי התליינים. מה רב הוא האושר כי אדם מאמין אני. תפילה מעומק הלב מזככת את הנשמה. מחזקת את הלב ומאירה את העולם.

(תרגום מרוסית)


מתוך מכתבים אל אחיו וגיסתו

אחי אהובי!

אושר רב מסבה לי ההכרה שאח אני לך לא בדם בלבד אלא גם במחשבה ובשאיפה, שקרובים אנו גם במטרה וגם בחלום. מאחל אני לעצמי ולך שנתמיד לעד על משמר הטוב לעם ולמכורה, ושלאורך כל דרך חיינו נצעד יד ביד, שכם אל שכם לקראת החזון האחד: הגשמת חלום העם במולדת. אני מאחל לעצמי ולך שנמצא בתוכנו פנימה די אומץ רוח, גבורה ואמונה בנצחון, כדי שנוכל להגשים את המטרה הזאת.

אחיך

(תרגום מפולנית)


מכתבים לאחיו וגיסתו 5

לאחי דוד – מגדל דוד – סמל תקופת החסן המדיני של עמנו. מי יתן ונהיה שנינו שכם אל שכם חילים בצבא הכבוש הנלחם לתחית העם במולדת, להקמת המדינה.

אברהם

ירושלים ערב ראש השנה תרצ"ג

אחי!

אני תקוה כי שנינו – חילים בצבא גאולה, הלוחם את מלחמת השחרור של עם-ישראל – נתראה בחזית בארץ ישראל.

אברהם

ירושלים, כ' אלול, תרצ"ד.


לדודך ואילה

חזקו ואמצו, מלאו את חובתכם! אין אשר גדול מאשר ההכרה שחובה וחובה קדושה נתמלאה.

ראש השנה תרצ"ו חיפה


 1. אחרי הכותרת מופיע צילום של יאיר  ↩

 2. לפני הטקסט המודפס מופיע צילום המכתב בכתב ידו של יאיר  ↩

 3. לפני הטקסט העברי צילום המכתב בכתב ידו של יאיר ברוסית  ↩

 4. אחרי הטקסט העברי של המכתבים לרעיתו מופיעיפ צילומי המכתבים בכתב ידו של יאיר ברוסית  ↩

 5. מכתבים לאחיו וגיסתו מופיעיםרק בכתב ידו של יאיר  ↩